Log könyvtár nem írható - adjál neki CHMOD plugins/log/logs -> 777


Hír: Általános választási tájékoztató
(Kategória: Országgyűlési választások 2010.)
Küldte: Handi
2010 február 09 kedd - 11:55:40


 
 
 
Választás
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Négyévenként nyílik mód arra, hogy – alkotmányos jogunkkal élve – szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek bennünket az Országgyűlésben. Hazánkban 2010. április 11-én kerül sor az országgyűlési képviselő-választás első fordulójára, 2010. április 25-én pedig a második fordulóra.Ön a napokban kézhez kapja a választói névjegyzékbe történő felvételéről szóló Értesítőt, valamint a képviselőjelölt ajánlásához szükséges ajánlószelvényt. Amennyiben Ön csak a második fordulóban jogosult szavazni, az ajánlás jogával még nem élhet, így ajánlószelvényt nem kapott. Ha az Értesítőn feltüntetett adatai tévesek, kérjük, forduljon a polgármesteri hivatalhoz! 
 
 
MIRE VALÓ AZ AJÁNLÓSZELVÉNY?

Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi jelölt lehessen, legalább 750 választópolgár érvényes ajánlását kell összegyűjtenie.Jelöltet ajánlani nem kötelező, de ha Ön élni kíván ajánlási jogával, akkor azt úgy teheti meg, ha az Önnek megküldött hivatalos ajánlószelvényt kitölti, saját kezűleg aláírja, majd azt átadja a támogatni kívánt jelöltnek, vagy megbízottjának.Az ajánlószelvények gyűjtése 2010. március 19-ig történhet.Az ajánlás nem vonható vissza.Egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, vagy aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.

MIT KELL TUDNI A SZAVAZÁS HELYÉRŐL?

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat.
Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi állapota miatt), úgy a szavazást megelőzően a jegyzőtől írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával.Mozgóurnát végső esetben a szavazás napján – szintén írásban – a szavazatszámláló bizottságtól kérhet.  

HOGYAN SZAVAZHAT, HA A SZAVAZÁS NAPJÁN A LAKÓHELYÉTŐL ELTÉRŐ TELEPÜLÉSEN TARTÓZKODIK?

Ha a szavazás napján Magyarországon, de lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, a jegyzőtől kapott igazolással szavazhat.Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2010. április 9-én 16.00 óráig kérhető. Ha ajánlott levélben kéri az igazolást, a kérelemnek legkésőbb 2010. április 6-án meg kell érkeznie a jegyzőhöz. A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre www.valasztas.hu honlapon, illetve elérhető bármely választási irodában.Fontos tudnivaló, hogy akár az első, akár a második fordulóra kér igazolást, azt a fenti időpontig kell megtennie.Az igazolási kérelemben meg kell adnia nevét, személyi azonosítóját (ismertebb nevén személyi szám), lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a szavazás napján tartózkodik, valamint hogy az igazolást az első, a második vagy mindkét fordulóra kéri-e.Az igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt szavazókörben szavazhat.

HOGYAN SZAVAZHAT, HA A SZAVAZÁS NAPJÁN KÜLFÖLDÖN TARTÓZKODIK?

Ha Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk nagykövetségén vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerinti jegyzőnél kell kérnie a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.
A külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve ajánlott levélben kérheti, amelynek legkésőbb 2010. március 19-én 16.00 óráig kell megérkeznie a jegyzőhöz. A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre www.valasztas.hu honlapon, illetve elérhető bármely választási irodában.A külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelemben meg kell adnia nevét, személyi azonosítóját (ismertebb nevén személyi szám), születési helyét és idejét, anyja nevét, magyarországi lakcímét, annak a külképviseletnek a megnevezését, ahol választójogát gyakorolni kívánja, illetve külföldi értesítési címét, ha a kérelemmel kapcsolatos döntést nem a magyarországi lakcímére kéri.Amennyiben a kérelmet meghatalmazott útján nyújtja be, a meghatalmazás akkor fogadható el, ha a választópolgár a meghatalmazást saját kezűleg írta és aláírta. Ha a meghatalmazás nem saját kezűleg került megírásra, azon – a választópolgár aláírása mellett – szükséges két tanú nevének és lakóhelyének feltüntetése, továbbá a tanúk aláírása is.Fontos tudni, hogy a választás első fordulójára külföldön 2010. április 4-én (az amerikai kontinensen 2010. április 3-án), a második fordulóra a hazai választás napján, azaz 2010. április 25-én (az amerikai kontinensen 2010. április 24-én) kerül sor.

HOL SZAVAZHAT, HA LAKÓHELYET VÁLTOZTAT
A KÉT VÁLASZTÁSI FORDULÓ KÖZÖTT?

Az első és második választási forduló között lakóhelyet változtató választópolgár a második fordulóban nem az új, hanem a korábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az új lakcíme bejelentésekor az ügyintézőtől szavazásra szolgáló lakcímigazolást kap. Ezen lakcímigazolás birtokában keresheti fel az Értesítőben megjelölt szavazóhelyiséget.

MIT VIGYEN MAGÁVAL A SZAVAZÁSKOR?

Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:
a)                 lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);b)                 személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), útlevél, 2001. január 1-jét követően kiállított kártyaformátumú vezetői engedély, ezek azonban csak érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók el.Ha lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik a szavazás napján, akkor az „Igazolás a lakóhelytől eltérő helyen történő szavazáshoz” megnevezésű nyomtatványt is magával kell vinnie a szavazókörbe.Ha a két forduló között lakóhelyet változtat, vigye magával a „Szavazásra szolgáló lakcímigazolás a második fordulóra” elnevezésű nyomtatványt.Javasoljuk, hogy az Értesítőt a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében a szavazásra vigye magával.

MIT KELL MÉG TUDNI A SZAVAZÁSRÓL?

§  Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet.
§  Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát és lakcímét. Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.
§  A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja a szavazófülkét.
§  Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni.

§  Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.  

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Amennyiben az országgyűlési képviselő-választással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a lakóhelye szerinti jegyzőhöz, a választási információs szolgálathoz vagy keresse fel a www.valasztas.hu internetes oldalt.

Kérjük, éljen választójogával!

Választási Iroda

forrás: www.valasztas.huEzen hír származási helye: abony.hu
( http://mentes.abony.hu/news.php?extend.354 )