Log könyvtár nem írható - adjál neki CHMOD plugins/log/logs -> 777
POZÍCIÓ --->   Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely


 
 

ELÉRHETŐSÉGEK:

Az intézmény székhelye: 
2740 Abony, Kálvin út 1.

Intézményvezető: 
Simon Szabina

Tel./Fax:
53/360-075
 
 
Az intézmény telephelyei:
Művelődési Ház - Abony, Kálvin út 1.
Múzeumi Kiállítóhely - Abony, Vasút út 16.
 
 
Az intézmény nyitvatartási rendje:
 

*****

MŰVELŐDÉSI HÁZ
 
Alaptevékenységünk a közművelődés területén értékteremtés, értékmegőrzés, és értékközvetítés, a civil kezdeményezések támogatása, a helyi lakosság igényei szerint. A városi nagyrendezvények, megemlékezések, szórakoztató műsorok szervezése szintén feladatunkat képezi. 

Csoportjaink, szakköreink:

 • Bihari Gyerekszínház
 • Kéknefelejcs Dalkör
 • Foltvarró szakkör
 • MÁV Nyugdíjasok Baráti Köre
 • Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete
 • Somogyi Imre Kertbarát Kör
 • Sakk Egyesület abonyi csoportja
 • Életmód klub
 • Hagyományőrző Abonyi Néptánc Együttes
 • Parázs Táncszínház
 • Zeneterápia
 
 
 
 
 
 
 

Terembérlet
Abonyi civil szervezetek számára(Tel.: 06-53-360-075; E-mail: abonyinaplo(kukac)gmail.com)
TeremFérőhelyFt/óra
Alkalomszerű
Ft/óra
Rendszeres
Kép
Színházterem280 fő15.000,-FtEgyeztetés alapján
Kamaraterem
Tükrös terem
70 fő3.000,-Ft2.500,-Ft 
Szakköri helyiség 
(emelet)
 40 fő 2.500,-Ft2.000,-Ft
Szakköri helyiség 
(földszint)
40 fő2.500,-Ft2.000,-Ft
Aula100 fő5.000,-FtEgyeztetés alapján

 
 
Terembérlet
Nem abonyi civil szervezetek számára
(Tel.: 06-53-360-075; E-mail: abonyinaplo(kukac)gmail.com)

TeremFérőhelyFt/óra
Alkalomszerű
Ft/óra
Rendszeres
Kép
Színházterem280 fő40.000,-FtEgyeztetés alapján
Kamaraterem
Tükrös terem
 70 fő4.000,-Ft 3.500,-Ft
Szakköri
helyiség
(emeleti)
 40 fő 3.000,-Ft 2.500,-Ft
Szakköri
helyiség
(földszint)
40 fő3.000,-Ft2.500,-Ft
Aula100 fő10.000,-FtEgyeztetés alapján
  
 *****
 
 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR


Könyvtárunk a dokumentumokkal való ellátást, az információhoz hozzáférést biztosítja Abony város valamennyi polgárának. Könyvállományunk az elmúlt évtizedek alatt 44.196 kötetre gyarapodott. Emellett folyóiratokkal, hangzó dokumentumokkal állunk az érdeklődők rendelkezésére. Folyamatosan gyűjtjük a szépirodalmi újdonságokat, az ismeretterjesztő irodalmat, a humán- és reáltudományok, a művészetek és egyéb szaktudományok összefoglaló műveit.Számítógépparkunk bővült, így intézményünk e-Magyarország pontként is üzemel. Emellett kellemes környezet, sok információ, barátságos fogadtatás és segítőkészség az, amit nyújtani tudunk.


A Városi Könyvtár küldetésnyilatkozata

A Városi Könyvtár Abony egyetlen nyilvános könyvtáraként fő feladatának tekinti, hogy az állampolgárok számára biztosítsa a magyar és egyetemes kultúra értékeinek megismerését, az információkhoz való szabad hozzáférést, segítse a szabad idő hasznos és tartalmas eltöltését, támogassa a folyamatos önművelést és az élethosszig tartó tanulást, fejlessze az olvasási kultúrát.

A könyvtár céljainak megvalósítása érdekében:
 • állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk, és azt sokoldalúan feltárjuk;
 • a korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva, a felhasználói igényeknek megfelelően fejlesztjük az intézmény tájékoztató-információs szolgáltatásait;
 • segítjük a szervezett oktatásban és az önképzésben részt vevők tanulását;
 • információs hátteret biztosítunk az állampolgári jogok gyakorlásához, a vállalkozói tevékenységhez, a közügyek intézéséhez   és a közhasznú ismeretek megszerzéséhez;
 • könyvtárközi kölcsönzéssel elérhetővé tesszük a könyvtári rendszer állományát, közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait;
 • kulturált helyet biztosítunk az önművelést, a szórakozást, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, civil szervezeteknek;
 • hozzájárulunk a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez;  
 • gyermekrészleg működtetésével részt vállalunk a gyerekek olvasóvá nevelésében;
 • helytörténeti gyűjteményünk révén hozzájárulunk a város történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatásához és bemutatásához.
Arra törekszünk, hogy intézményünk szolgáltatásaival, sokszínű irodalmi és kulturális programjaival korszerű könyvtárként és információs központként működjön. A könyvtár mindezt tervszerűen gyarapított és sokoldalúan feltárt állományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatásaival, technikai felszereltségével, könyvtárosai szakmai felkészültségével valósítja meg.        
 
 
Szolgáltatási díjak, olvasójegy pótlása, késedelmi díjak, térítési díjak... (Részletek ITT olvashatók!)  
 
 
*****
 
 
MÚZEUMI KIÁLLÍTÓHELY
 
 
Az abonyi "Abonyi Lajos" Falumúzeumot 1959-ben alapították. Alapítója Györe Pál, Abony város díszpolgára, aki 2006. januárjában távozott közülünk.Az alapítástól nyolc évnek kellett eltelnie addig, míg a községi tanács épületet tudott adni a gyűjteménynek, melyet 1967. novemberében a 18. század végén épült granáriumban mutattak be.Létrehozásához az a cél vezetett, hogy a 22 ezer holdas alföldi település megszűnőben lévő tanyagazdálkodásának eszközeit begyűjtsék, a paraszti világhoz kapcsolódó, de fogyatkozó, eltűnőben lévő kismesterségek használati tárgyaival együtt. Másfélezer szépen karbantartott tanyának és a bennük élő családok megélhetést biztosító szorgalmának kívántak emléket állítani. A Csák-nemzetség építtette magtár teljes felújítása csaknem két évet vett igénybe, míg 1983. augusztusában a folyamatosan gyűjtött tárgyakból, eszközökből új kiállítás várta a nagyközség lakosságát.

A földszinti enteriőr egyike az aratás, cséplés, magtisztítás eszközeit és az aratókoszorúkat, míg a másik a tanyai jószágtartás és szőlőművelés eszközeit mutatja be. Az emeleti rész egyik felében a kötélgyártó, a szíjgyártó, a takács, cipész műhelyének részletei, tárgyai, a másikban a konyha-kamra sarok berendezési tárgyai, a tartósítás (káposztasavanyítás, aszalás, lekvárfőzés), valamint a tejfeldolgozás, disznóvágás munkaeszközei láthatók.

A gazdasági udvar 40 m2-es fészere alatt a tanyavilág személy- és teherszállító járművei; a szántáshoz, vetéshez ekék, boronák, rögtörő, oldalozó, vetőgépek; az istállózó állattartáshoz szecskavágó járgány, morzsolók és az ezermester paraszti ész kifundálta szártépő látható; de tábori kohó és kovácsműhely is megtekinthető - teljes cséplőgarnitúrával -, és az egykori abonyi Önkéntes Tűzoltóság szerkocsijaival együtt. Itt áll a gémeskút, a parlagi galambok galambdúca, a lekvárfőzéshez  használt katlan, valamint tűzrakó nyársaláshoz, bográcsoláshoz - túrázó iskolások számára.

Délidőben pedig megkondítható a Harkányi báró uradalmának egykori cselédharangja is.Mindezeknek, s a téglagyár területén lévő Téglatárunk megtekintésére szívesen várja az érdeklődőket az abonyi múzeum.

Állandó kiállítások:

 • Barangolás öreg emlékek között
 • Hegyesi János kötélgyártó műhelye
 • Filo Mihály kovácsműhelye
 • Moldován András szíjgyártó műhelye
 • Tóth Károly takácsműhelye
 
Nyitva tartás:
Hétfő: zárva
Kedd: 09:00-13:00
Szerda: zárva
Csütörtök: 13:00-17:00
Péntek: zárva
Szombat: 09:00-13:00
Vasárnap: zárva
 
Csoportok előzetes bejelentkezése esetén nyitvatartási időn kívül is lehetőség van a látogatásra. Előzetes bejelentkezés az 53/360-075-ös vagy az 53/360-096-os telefonszámon.

Elérhetőségek:
Cím: 2740 Abony Vasút u. 16.
Tel/Fax: 53/360-075


Jegyárak:
Felnőtt belépő: 300 Ft.
Diák belépő: 150 Ft.
Nyugdíjas belépő 150 Ft.

Ingyenes belépés:
70 év felett, 6 éves kor alatt, szakmai belépővel rendelkezők, ICOM, közoktatásban és felsőoktatásban dolgozó pedagógusok, illetve oktatók
.


Forrás: http://www.mukomu.lapunk.hu