Log könyvtár nem írható - adjál neki CHMOD plugins/log/logs -> 777
POZÍCIÓ --->   Kinizsi Pál Gimnázium

Kinizsi Pál Gimnázium 
Elérhetőségek:

 --> Cím: 2740, Abony, Kossuth tér 18.
 --> Tel./Fax: 53/360-071
 --> Igazgató: Kavecsánszkiné Pál Erika
 
 
 
 
 
   A Kinizsi Pál Gimnázium (2740 Abony, Kossuth tér 18.)  Pest megye déli részén található. A kisvárosi jellegéből adódóan a pedagógusok jól ismerik a gyerekeket, szülőket, jó kapcsolat alakítható ki a gyermekük tanulmányait figyelemmel kísérő szülőkkel. Diákjaink nevelése-oktatása nyugodt körülmények között folyik.   
 
   A 4+1 nyelvi előkészítő osztályos gimnáziumi képzésünk az idegennyelvek hatékony elsajátítására, nyelvvizsgára felkészítésre, egyetemeken való továbbtanulásra fókuszál. A  szülők és diákok igénylik ezt az oktatási formát. A középfokú komplex nyelvvizsgát (B2) a rendes  érettségi vizsga idejére a tanulók 50-60 %-a szerzi meg. Tantárgyi emelt szintű érettségiken a végzős tanulóink 40-50 %-a vesz részt, a legutóbbi tanévben az emelt érettségik átlageredménye 74,65 %-os volt. Az itt érettségiző tanulóink közül sokan mérnöki, jogi, gyógyszerész, gazdálkodási, pedagógus pályán helyezkednek el.
 
   A négy osztályos gimnáziumi képzés az általános műveltség megszerzését, jó érettségi eredmények, majd felsőfokú továbbtanulási lehetőségek elérését célozza. A négy évfolyamos képzés során is megszerezhető a nyelvvizsga és az emelt szintű érettségi vizsga. Az érettségire épülő szakmákhoz biztos alapokat nyújt,  felsőfokú OKJ-s képzéseken is továbbtanulhatnak.     
 
   Minden diákunknak lehetősége van a Katonai alapismeretek tantárgy tanulására. Együttműködési megállapodás keretében a Szolnoki Helikopter Bázis támogatja a honvédelmi oktatást. A Társadalomismeret modultárgyat – mely három területet foglal magába: pszichológia, gazdasági ismeretek és társadalomismeret – is gyakran választják a diákok. Emelt és középszintű érettségi vizsgát tehetnek mindkét tantárgyból, mely megalapozza felsőfokú tanulmányaikat.
 
   Színvonalas oktatásunk eredményeként diákjaink tanulmányi és sportversenyeken vesznek részt. Értékes tanulmányi kirándulásokat szervezünk. Tanulóink, az országos kompetenciamérések alkalmával igen jó eredményeket érnek el, a megismert CSH mutatók alapján a hozzáadott pedagógiai értékünk is magas.

   Testvériskoláink (Veljko Petrovič Gimnázium, Zombor és  Református Kollégium, Kézdivásárhely) diákjaival évek óta jó kapcsolatot ápolunk.    
 
Kavecsánszkiné Pál Erika
igazgató
 
***
 
Érettségi eredmények:
 
 
 
***
 
A Kinizsi Pál Gimnázium leendő kilencedikes osztályainak osztályfőnökei a 2019/2020-as tanévben:
 
   Szendrei-Juhász Ágnes a 4 + 1 nyelvi előkészítős osztály leendő osztályfőnöke, - iskolánk egykori tanulója -  történelmet, katonai alapismeretet, etikát és életvitelt tanít iskolánkban. Több évfolyamot vezetett végig osztályfőnökként az érettségiig, felkészítve tanítványait a közép- és emelt szintű vizsgákra. Érettségi elnökként más közoktatási intézményben is lát el feladatokat. 

   Kitartó és következetes pedagógiai munkája eredményeként diákjai jó eredménnyel szerepelnek az érettségiken.Pályakezdő kollégánknak (aki szintén volt tanítványunk) szakmai gyakorlatán aktív, segítőszerepet töltött be. Az iskola honlapját szerkesztette évekig. A Diákönkormányzatot patronáló tanárként segíti a diákokat az önálló véleményalkotásban. Interaktív tanulmányi kirándulások szervezője, ahol a tanulók a Parlamentben kipróbálhatják magukat „képviselő” szerepben. Az érzékenyítést is fontosnak tartja a tanításban. A Holokauszt Emlékközpontba, a Terror Házába vagy a szolnoki csata színhelyére ellátogat tanítványaival, hogy a könyvből szerzett ismereteket más szemszögből is bemutathassa.

   Az abonyi kulturális élet rendszeres szervezője és résztvevője. A városi ünnepségeken gyakran mond beszédeket, ezzel is jó példát mutatva diákjainak. A település helytörténetét is igyekszik megismertetni tanítványaival, ösztönzésére és támogatásával nem egy ízben indított gimnazista csapatokat az abonyi helytörténeti vetélkedőn, ahol jelentős eredményeket értek el. Méltán szeretik és tisztelik tanítványai, hiszen ha szükséges, egyenként ül le velük, hogy az érettségi vizsga utáni lehetőségeket megbeszéljék.
 
   Tamasi Gyopárka a 4 évfolyamos osztály leendő osztályfőnöke, magyar-földrajz szakos kolléganő pedagógusként elkötelezett lakóhelyének fejlesztése, eszközökkel való ellátása, közösségek teremtése, városi programok szervezése iránt. Az elmúlt években nagyszabású projektek megvalósításával, pályázatok kivitelezésével is foglalkozott. Szívesen pályázik kirándulások megszervezésére, osztályfőnökként ezzel nagyban segíti a diákok szabadidős tevékenységeit, a közösségépítést. Kirándulások, kulturális programok szervezése (színház, mozi, kiállítások) fűződik a nevéhez.
 
   A közösségi szolgálat fő szervezője volt éveken át. Pedagógiai munkáját a racionalitás jellemzi, támogatja a diákok tanulási képességeinek kibontakozását. Diákjai kedvelik, jó pedagógusnak tartják, igénylik segítségét, véleményét.
 
   Mentorszerepet töltött bevolt tanítványunk (azóta kollégánk) szakmai gyakorlatán. Méltán nyerte el az Abony Város Közoktatásáért-díjat, mivel az iskolai feladatain túl a közoktatásban is jelentős feladatokat lát el. Érettségi elnökként és szakértőként is látogatja a közoktatási intézményeket. Széles látókörű, megbízható pedagógusként  az iskola eredményességét helyezi előtérbe.

***
 

***

Videó az iskolai életről:
 
  
***
 
Az iskola története röviden:
 
Abonyban a középfokú oktatás 1958-ban indult. Az iskola fennállása óta több igazgató vezette az intézményt, az idősebb generáció jól emlékszik rájuk. 
 
Kolozsvári Gyula 1958 – 1960-ig,
Pátkay Imre 1960 – 1962-ig,
Dr. Remenár Géza 1962 – 1965-ig,
Pásztor Mihály 1965 – 1970-ig,
Dóka Jánosné 1970 – 1980-ig.
 
Az újraindult gimnázium és a gépíró szakiskola első igazgatója Fodor László volt, 1990 – 1996-ig.Fontos volt számára, hogy itthon, Abonyban tanuljanak a gimnáziumi képzést választó tanulók. Szűcs Sándor 1996 – 2002-ig vezette az intézményt. Bevezetésre került a szakközépiskolai képzés 1997-ben.
 
 
2002 – 2008-ig dr. Balangó László igazgató irányítása alatt folyt a pedagógiai munka. Nagy hangsúlyt fektetett az idegennyelvi képzésre. Bevezettük a nyelvi előkészítő osztályt, diákjaink jó része szerzett, és szerez azóta is középfokú nyelvvizsgát iskolánkban. Dévainé Kazinczy Sára igazgatónő 2008 – 2013-ig szervezte a tanárok és diákok közös életét. Az ő nevéhez fűződik az intézmény ötvenéves évfordulójának méltó megünneplése. Az iskolaépület felújítása is erre az időszakra esett, így a főépületben biztonságos, tiszta körülmények között folyhat a tanítás. Mindannyian arra törekedtek, hogy színvonalas oktatást nyújtson ez a miniatűr középiskola. 
 
A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola nyitott, barátságos légkörű intézmény, várja a nyugodt körülmények között tanulni vágyókat. Célunk az iskola hagyományaira építve, értékeit megtartva élhető, tanárok és diákok számára szakmai fejlődést biztosító iskola működtetése. Tantestületünk felkészültsége magas színvonalú, a kihívásokat bátran vállaló pedagógusokból áll. Elkötelezettségünknek és szakmai tudásunknak köszönhetően sok diákunk a középiskolai évek alatt közép- és felsőfokú nyelvvizsgát szerez, több tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tesznek. Jó munkahelyi légkörben, egymást megbecsülve dolgozunk, mely a kis tantestület nagy előnye. Örömmel tölt el bennünket, ha a diákokat és a szülőket elégedettnek látjuk. A tehetséges, szorgalmas tanuló eredményt hoz önmaga, családja és iskolája számára is. 
 
Hiszem, hogy településünk fejlődésének, jövőjének egyik fő része a középiskolai oktatás jelenléte. Tanulmányi eredményeinkkel, városi ünnepségeken való részvétellel, jó hangulatú programokkal igyekszünk aktív szerepet vállalni a város életében.
 
Kavecsánszkiné Pál Erika
igazgató