Log könyvtár nem írható - adjál neki CHMOD plugins/log/logs -> 777
POZÍCIÓ --->   Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola

Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola


 

Elérhetőségek:
 • 2740 Abony, Bicskei u. 2.
 • Tel.: 53/360-133
 • E-mail: suli@montagh-abony.sulinet.hu
 • Igazgató: Nagy Andrea
Az intézmény feladata a sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése, a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelése és oktatása. A nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai, ill szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást.

Az intézmény ellátja a középsúlyos fogyatékos gyermekek óvodai nevelését, iskolai életmódra felkészítését.

Az intézmény feladata továbbá:
 • otthoni ellátás keretében biztosított különleges gyógypedagógiai (konduktívpedagógiai) gondozás
 • pedagógiai szakszolgálat
 • pedagógigi szakmai szolgáltatás
 • napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
 • iskola intézményi közétkeztetés
 • óvodai intézményi közétkeztetés
 • diáksport

Az intézmény telephelyei:
 • 2740 Abony, Semmelweis u. 1.
 • 2745 Kőröstetétlen, Szolnoki u. 1
 • 2768 Újszilvás, Alkotmány u. 73.