Log könyvtár nem írható - adjál neki CHMOD plugins/log/logs -> 777
POZÍCIÓ --->   Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde


COMENIUS 2000 I. modellt kiépített minőségbiztosított intézmény

Elérhetőségek:
  • 2740 Abony, Tószegi út 58/a.
  • Tel.: 53/360-825
  • E-mail: szivarvany@pr.hu
  • Vezetője: Széll Tamásné

Az intézmény telephelyei:

  • 2740 Abony, Tószegi út 58/a. Tel.: 53/360-825
  • 2740 Abony, Tószegi út 58. Tel.: 53/360-109 (Tag Óvoda és Bölcsőde)
 
"Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét,
szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi, csak játszik.
De mi már tudjuk mire megy a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű
és tevékeny ember váljék belőle."
(Varga Domokos)


Ön most a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bemutatkozó sorait olvassa. Intézményünkben hét óvodai és egy bölcsődei csoport működik. Az óvoda 157 férőhelyén jelenleg 186 kisgyermeket fogadunk. A bölcsőde 10 férőhelyére 16 kisgyermek nyert felvételt.

Alapelvünk a szeretetteljes, biztonságot adó, érzelmekben gazdag bölcsődei és óvodai élet megteremtése, ahol a gondozás, nevelés családias, derűs, nyugodt légkörben folyik, biztosítva a gyerekek fejlődéséhez szükséges változatos tevékenységet. Hiszen célunk közös: testileg, szellemileg, szociálisan egészségesen fejlett, harmonikus személyiségű, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet elérő gyermekek nevelése az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével.

A gyermekek és szülők igényének megfelelő beszoktatási idő biztosításával elősegítjük a gyermek alkalmazkodását az új környezethez, mely egyik alapfeltétele a zavartalan bölcsődei és óvodai élet megteremtésének, és a bizalomteljes szülő - gondozónő, szülő - óvónő vizony kialakításának.

A bölcsőde és óvoda kapcsolata szoros együttműködő, a közös játékok és programok lehetőséget adnak a hely és a személyek kölcsönös megismerésére, elfogadására. Ennek köszönhetően 3 éves korban zökkenőmentes az óvodai élethez való alkalmazkodás.

Óvodánkban a nevelés, az iskolai életmódra való felkészítés speciális módszer, program alkalmazásával történik. Óvodánk helyi nevelési programja (Komplex prevenciós óvodai program) arra is ösztönöz bennünket, hogy az óvodáskor fő tevékenységét, a játékot tudatosan használjuk fel az egyéni képességek fejlesztésére, a tehetség kibontakoztatására. A gyermekek napi fő tevékenysége a játék, melyből kiindulva komplex módon törekszünk a környező világ megismertetésére.

Homogén illetve vegyes csoportjaink vannak. Óvodapedagógusaink általában felmenő rendszerben vezetik a csoportokat, ezzel is erősítjük a gyermek és a szülő kötődését az óvodapedagógushoz.

Sokoldalúan képzett, gyermekszerető nevelőtestület foglalkozik a gyermekekkel. Szakképzett pedagógusaink között vannak fejlesztőpedagógusok, mentálhigién, zeneterapeuta és gyógytestnevelés irányultságú szakemberek. A pedagógiai munkát segítő technikai személyzet szakképzett, egészségnevelő feladatainak magas színvonalon tesznek eleget. Megfelelő szinten tájékozottak az óvodapedagógusok nevelési elveiről, módszereiről.

Az intézmény gyermekorvosa: Dr. Homoki Ildikó.

Minden héten gyümölcsnapot tartunk az egészséges táplálkozás érdekében. A mindennapi óvodai tevékenységek mellett változatos programokat szervezünk gyermekink számára: gyermekszínházba, könyvtárba járunk, aktuális kiállításokat tekintünk meg.
Hagyományőrzésünk ünnepei: a szüret, a mikulás, a karácsony, a farsang, a húsvét, az anyák napja, a gyermeknap, az évzáró és a Bábos Találkozó.

A szülőkkel közös programok a karácsonyi és húsvéti játszóházak, a Föld Napja és a csoportkirándulások.

Tárgyi feltételeink javításához, a program még színvonalasabb megvalósításához a másik két óvodával közösen hoztuk létre alapítványunkat, melyt a szülők is támogathatnak adományaikkal (amelyekről nyugtán kívül a hatályos jogszabályok szerinti adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást adunk), adójuk 1 %-ának az alapítvány javára történő felajánlásával.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Szivárvány Óvoda és Bölcsődében!