Log könyvtár nem írható - adjál neki CHMOD plugins/log/logs -> 777
POZÍCIÓ --->   Gazdasági Osztály

Gazdasági Osztály


Tisztelt Látogató!

A továbbiakban megismerkedhet a Gazdasági Osztályon folyó munkával.

A Gazdasági Osztályon az alábbi dolgozók látják el a feladatokat:
 
Palatinné Pányi Erzsébetosztályvezetőemelet 113. szoba53/360-135/ 126 mellék
Herédiné Komáromi Piroskagazdasági ügyintézőemelet 112. szoba53/360-135/121
Tóthné Szabó Hajnalkagazdasági ügyintézőemelet 112. szoba53/360-135/121
Szebeniné Pivon Ildikógazdasági ügyintézőemelet 112. szoba53/360-135/121
Szereminé Sulyok Juditgazdasági ügyintézőemelet 112. szoba53/360-135/121
Mester Ferencnégazdasági ügyintézőemelet 110-111. szoba53/360-135/119
Kollár Lajosnégazdasági ügyintézőemelet 110-111. szoba53/360-135/119
Gulyás Borbálagazdasági ügyintézőemelet 110-111. szoba53/360-135/119
Rimóczi Józsefnépénztárföldszint53/360-135/108


A Gazdasági Osztály munkatársai elérhetőek továbbá az gazdasagiosztaly@abony.hu e-mail címen.
   

Gazdasági Osztály az alábbi  tevékenységeket  végzi:

1. Költségvetéssel kapcsolatos feladatok:

     - az intézmények adatszolgáltatása és igényei alapján elkészíti az önkormányzat költségvetési koncepcióját,
     - összeállítja az önkormányzati szintű költségvetést, képviselő-testületi döntésre előkészíti a költségvetési rendelet-tervezetet,
     - nyilvántartja a központi támogatások, vélt- és címzett támogatások, pályázat során elnyert pénzek előirányzatait, azok teljesítését,
     - figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását a pénzforgalom alakulása alapján,
     - szakmai segítséget nyújt az intézményeknek a költségvetés tervezet összeállításához,
     - javaslatot tesz a költségvetés módosítására,
     - összeállítja az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolót, zárszámadási rendelet-tervezetet a számviteli adatok alapján.

2. Pénzügyi feladatok:

     - banki tranzakciók intézése, jóváírások, terhelések figyelemmel kísérése,
     - hitelszerződések előkészítése, nyilvántartása, a hiteltörlesztések teljesítése,
     - intézkedik a hátralékok behajtásáról,
     - végzi az önkormányzati tulajdonban lévő lakás és nem lakáscélú bérlemények bérleti díjának nyilvántartását, a bérleti díjak számlázását,
        analitikus nyilvántartását, feladást készít a főkönyvi könyvelés részére,
     - az önkormányzat által értékesített vagy bérbe adott ingatlanok, területek, hirdetőtáblák szerződés alapján történő kiszámlázása,
     - a Polgármesteri Hivatal belső bevételeinek kezelése,
     - folyamatosan figyelemmel kíséri a vevői tartozások, kamatmentes kölcsönök törlesztését,
     - a naponta beérkező számlákat, azok felülvizsgálata és érkeztetése után továbbítja az illetékes osztályoknak leigazolásra,
     - nyilvántartást vezet az egyéb támogatásokról,
     - a pénztár zavartalan működtetése, a készpénzes bevételek és kiadások teljesítése.

3. Számviteli feladatok:

     - ellátja a Polgármesteri Hivatal, valamint a részben önálló intézmények főkönyvi és analitikus könyvelését,
     - gondoskodik az elfogadott költségvetés-módosítás könyveléséről, az elszámolásokon való átvezetésről,
     - a törvényben meghatározott módon az időben összesített önkormányzati beszámolót elkészíti,
     - előkészíti a havi ÁFA, illetve az éves adóbevallást, egyezteti az adófolyószámla kivonatot,
     - önkormányzati támogatások igénylése, egyeztetése a MÁK területileg illetékes igazgatóságával,
     - hitelek, kölcsönök, üzletrészek, részvények nyilvántartása,
     - elvégzi a leltározással kapcsolatos feladatokat,
     - nyilvántartja a nagy értékű tárgyi eszközöket,
     - könyveli és feladja a főkönyv felé az éves értékcsökkenést.

4. Munkaüggyel- és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok:


     - ellátja az oktatási intézmények dolgozóival kapcsolatos személyzeti ügyek intézését,
     - elkészíti a Kjt-ben meghatározottaknak megfelelő besorolásokat, átsorolásokat,
     - bérfelhasznással kapcsolatos tervezést készít, jelentést állít össze havonta a várható kifizetésekről,
     - naprakészen vezeti az előírt és szükséges nyilvántartásokat,
     - létszám- és bérnyilvántartást vezet,
     - számfejti a hó közi kifizetéseket: megbízási díjakat, napidíjakat, költségtérítéseket.

A feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok:

     - Magyarország központi költségvetéséről szóló hatályos törvény
     - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
     - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
     - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
     - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
     - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
     - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
     - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény