Log könyvtár nem írható - adjál neki CHMOD plugins/log/logs -> 777
POZÍCIÓ --->   Letölthető dokumentumok/ Nyomtatványok/ Kérelmek

Letölthető dokumentumok/ Nyomtatványok/ Kérelmek


 
Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya letölthető dokumentumai

    
    
 - Tájékoztató a fúrt/ásott kút létesítésének engedélyezéséről -2020   (kizárólag háztartási vízszükségletet kielégítő kút esetében)

 - Kútfúrás engedélyezési adatlap
 
 
 
 
 
Hatósági dokumentumok
 
 

 
     - Telepengedélyezési eljárás leírása

     - Telepengedély nyomtatvány

     - Kérelem - Üzlet működési engedélyének kiadására

     - Birtokvédelmi kérelem nyomtatvány és tájékoztató

     - Házszámigazolás kérelem és leírás

     - Bejelentőlap méhvándorláshoz (Felülvizsgálat dátuma: 2014.05.09.)

     - Bejelentőlap méhtartáshoz (Felülvizsgálat dátuma: 2014.05.09.)

     - Ebösszeíró adatlap 2016

     -
Külterületi irányított égetés engedélyezéséhez     tájékoztató     kérelemGazdasági Osztály
letölthető dokumentumai

     - Bevallás helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó iparűzési tevékenység esetén   
     - Bevallás ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén  
     - Bejelentkezés, változás bejelentés

GÉPJÁRMŰ ADÓHOZ:

     - Adatbejelentés a gépjárműadóról

   

KOMMUNÁLIS ADÓHOZ:

     - Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról

     - Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

 
ÉPÍTMÉNYADÓHOZ:

     - A lakáskiadás jövedelméből adót kell fizetni! - SAJTÓKÖZLEMÉNY -

     - Adatbejelentés, az épület, épületrész utáni építményadóról

     - Kiegészítő lap építményadó adatbejelentéshez

     - Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

     - Bevallás a településkép védelmi települési adóról

     - Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról
 
    
Településfejlesztési Osztály letölthető dokumentumai:
 
 
 
Főépítész letölthető dokumentumai:

 
     - Településképi bejelentési eljáráshoz

(A dokumentációt 1 pld-ban kinyomtatva is kérjük benyújtani!)

" Az eljárásra előterjesztendő vázlatterveket digitálisan a főépítész villámposta címére  farkas.zsolt@abony.hu> kell küldeni először előzetes egyeztetésre. Az egyeztetést követően a jogszabályi előírásoknak megfelelő, illetve az egyeztetés soránpontosított tartalmú dokumentációt végleges formátumban a kérelemhez szintén meg kell küldeni a főépítész villámposta címére  farkas.zsolt@abony.hu> "