Log könyvtár nem írható - adjál neki CHMOD plugins/log/logs -> 777
POZÍCIÓ --->   Minőségpolitika

Minőségpolitika


A Polgármesteri Hivatal vezetőivel szemben mindenkori követelmény, hogy a minőségpolitikájában megfogalmazott célok elérése érdekében az ISO 9001 minőségirányítási rendszerszabvány előírásainak megfelelő minőségirányítási rendszert működtessenek.
 
Ennek megvalósulása és érvényesülése érdekében Minőségirányítási Kézkikönyvet és ehhez kapcsolódóan Minőségirányíítási Eljárásokat dolgozott ki - teljes összhangban a szabvány valamennyi, a minőségirányítási rendszert érintő elemével, valamint az abban foglalt következményekkel - és napi tevékenysége során alkalmazza és működteti a minőségirányítási rendszert.

A Polgármesteri Hivatal vezetőivel kapcsolatos folyamatos elvárás:

 • A szakmai munka mindenkori követelményeinek megfelelő minőségi munkafeltételek - személyi és infrastrukturális - biztosítása
 • A szolgáltatást igénybe vevők folyamatos megelégedésének elérése,
 • A minőségirányítási szabvány ismerete és munkafolyamatokban történő napi alkalmazása,
 • A minőségirányítási előírásoknak megfelelő ellenőrző és helyesbítő tevékenységek végzése,
 • A dolgozók minőségi szemléletének folyamatos szinten tartása,
 • A megújulási, s az új iránti fogékonyság és azok bevezethetőségének, alkalmazhatóságának minőségi szempontok alapján történő vizsgálata,
 • Javaslattétel a minőségirányítási rendszer folyamatos, a szabvány előírásaival összhangban álló fejlesztésére-

Vevőközpontúság

A Polgármesteri Hivatallal kapcsolatban álló, szolgáltatást igénybe vevők igénye és követelménye, hogy aa hivatal az elvárásoknak megfelelően szervezze mindennapi munkavégzését. Ezen fő alapelvre épülő elvárás:

 • A minőségi munkavégzés hatékony és a feladatok ellátását legjobban elősegítő módszerek, eljárások alkalmazásával végzett tevékenység,
 • A szolgáltatások nyújtásánál és a beszállítókkal szemben meghatározó az alkalmazott minőségközpontúság és eredményesség,
 • A szolgáltatást igénybe vevők igényeinek maradéktalan kielégítése.

Minőségpolitika


A Polgármsteri Hivatal legfőbb céljának tekinti a tevékenységi körébe tartozó feladatok euronform módszerek és szabványok követelményeit egyaránt kielégítő színvonalú ellátását.

Tevékenysége jó minőségét hatékony módszerek alkalmazásával, a szolgáltatást igénybe vevők igényeit messzemenően szem előtt tartva kívánja bizotsítani. A szolgáltatási tevékenység minőségi követelményeinek mind teljesebb körű kielégítése érdekében elvárt a dolgozóktól a folyamatos megújulás, fogékonyság az új munkamódszerek iránt, a töretlen szakmai fejlődés.

Minden vezetői szinten elvárt a minőségi szemlélet, a minőség iránti elkötelezettség érvényesülése és a minőségi munkavégzés végrehajtása és megkövetelése. A munkatársak kötelessége a jó minőség biztosítására, védelmére és fejlesztésére való törekvés, a minőségi előírások és követelmények betartása

Tervezés

Minőségcélok

A Polgármesteri Hivatalon belül minden, erre alkalmas funkcióra és szintre meghatározottak a minőségcélok, melyek összhangban vannak a hivatal minőségpolitikájával, valamint a folyamatos fejlődéssel kapcsolatos elkötelezettséggel.

A minőségirányítási rendszer tervezése

A Polgármesteri Hivatal olyan minőségirányítási rendszert működtet, amelynek szerves részét képezi a minőségirányítási tervezés. Egyes tevékenységekre vonatkozó külön igény esetén Minőségtervet készít, amelyben meghatározza mindazon folyamatokat és erőforrásokat, amelyek szükségesek a megkövetelt minőség eléréséhez.

Meghatározza és biztosítja:

 1. azokat a szabályozásokat, folyamatokat, erőforrásokat és szakismereteket, amelyek szükségesek a megkövetelt minőség eléréséhez,
 2. az ellenőrzési eljárásokat és feladatokat, valamint az ezekre vonatkozó dokumentumok összhangját,
 3. a szolgáltatás során alkalmazandó megfelelő munkafolyamatokat, ellenőrzési és igazolási módszereket,
 4. az elfogadhatósági feltételeket az ügyfelek kiszolgálására jellemzőkre és követelményekre.
Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció

Felelősségi körök és hatáskörök

A Polgármesteri Hivatal a minőségpolitikájában megfogalmazott célok elérése érdekében az ISO 9001 minőségirányítási rendszerszabvány előírásainak megfelelően olyan minőségirányítási rendszert működtet, mely mindenkor biztosítja, hogy a Polgármesteri Hivatal a leghatékonyabban tudja végrehajtani a minőségirányítási rendszerben megfogalmazott követelményeket a mindennapi munkája és a Polgármesteri Hivatal egyéb működési területein egyaránt.

E követelménynek megfelelően alakította ki szervezeti felépítését, mely hatékonyan tud megfelelni a minőségirányítási követelményeknek:

 1. minden szinten biztosítja a minőségi munkavégzés valamenniy feltételét,
 2. lehetővé teszi, hogy a minőségirányítási információk áramlása minden irányba működjön,
 3. megoldva a nem megfelelőség megelőzését,
 4. illetve a hiábavaló folyamatok végzését.