Log könyvtár nem írható - adjál neki CHMOD plugins/log/logs -> 777
POZÍCIÓ --->   2013 évi Határozatok

2013 évi Határozatok


Z-1/2013. (I.09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú projekt keretén belül a "Piaccsarnok és fedett piactér" kivitelezési munkáinak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

2/2013. (I.09.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételről, valamint a részvételhez szükséges tervdokumentáció elkészítésére cég megbízásáról az Abony 3260 hrsz-ú ingatlan (Szolnoki u. 7.) vonatkozásában

3/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi tevékenységéről és A településképi véleményezési eljárással, a településképi bejelentési eljárással, valamint a helyi településrendezési előírások tartalmáról valamint az előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályainak meghatározásával kapcsolatos helyi szabályozással kapcsolatos döntéshozatalról szóló napirendi pontok cseréjéről

4/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A településképi véleményezési eljárással, a településképi bejelentési eljárással, valamint a helyi településrendezési előírások tartalmáról valamint az előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos helyi szabályozással kapcsolatos döntéshozatalról

5/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. IV. negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

6/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáról

7/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározása

8/2013. (I.31.) sz. KÉpviselő-testületi határozat
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározása

9/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározása

10/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városi Polgárőrség 2012. évi tevékenységével kapcsolatos tájékoztatóról

11/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A  járóbeteg -  szakellátási feladatok ellátásáról

12/2013. (I:31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyásáról szóló 344/2012. (XI.29.) és a Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyásáról szóló 346/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

13/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Salgóbányai táborban alkalmazandó térítési díjának megállapításáról

14/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosítására

15/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony téglagyári tó )4728/13 helyrajzi szám) értékesítésre való kijelöléséről

16/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása című KEOP-.3.0/2F/09/2009/0007 kódszámú projekt maradvány keretének felhasználásához projektmenedzseri feladatok ellátásáról, cég megbízásáról

17/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Város területén lévő 1 és 20 kV-os villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkáinak ellátásáról

18/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Telenor Magyarország Zrt. bérleti szerződés felülvizsgálatára irányuló kérelmének megtárgyalásáról

19/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a Bizottságok 2012. évi ellenőrzési tervékenységéről

20/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Bizottságok 2013. évi ellenőrzési program-tervének jóváhagyásáról

21/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A lejárt határidejű határozatokról

Z-22/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A „KEOP-1.3.02F09-2009-007 kódszámú Abony Város Ivóvíz minőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programja” című projektben keletkezett maradványérték és tartalékkeret elhasználása miatti kivitelezési feladatok ellátására ajánlattételi felhívás elfogadásáról

Z-23/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Kossuth tér 2. III/3. szám alatti bérlakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról

Z-24/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város Sportolója”, „Abony Sportjáért” és „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozásáról

Z-25/2013. (I.31.) sz. KÉpviselő-testületi határozat
A Szolnok Térségi Hulladék-gazdálkodási Rendszer üzemeltetésére 2004. június 15-én kötött szerződés megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Z-25/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Szolnok Térségi Hulladék-gazdálkodási Rendszer üzemeltetésére 2004. június 15-én kötött szerződés megszűnésével kapcsolatos döntések meghozataláról szóló mellékletei

26/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele/A Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola csapadékvíz elvezetés kiépítésre cég megbízása

27/2013.(II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

28/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról (I. forduló)

29/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ideiglenes piac kialakításáról

30/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat
A virágosítási programban tett intézkedésekről

31/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat
A virágosítási programban tett intézkedésekről

32/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat
A lejárt határidejű határozatokról

33/2013. (II.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához kapcsolódó megállapodás megkötéséhez szükséges képviselő-testületi határozathozatalról

34/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az 1. "Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához kapcsolódó megállapodás megkötéséhez szükséges" című napirendi pont levétele

35/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 3. "Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyásáról szóló 344/2012. (XI.29.) és a Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyásáról szóló 346/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása" című napirendi pont levételéről

36/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az "Az ideiglenes piac kialakításáról szóló 29/2013. (II.14.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására" című napirendi pont felvétele

37/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az „Az Abony 1283. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában beérkezett kérelem elbírálásra” című napirendi pont felvétele

38/2013. (II.28.) sz. KÉpviselő-testületi határozat
  „A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor hosszabb távú üzemeltetése” című napirendi pont cseréje

39/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
"A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja intézményvezetője kinevezéséhez kapcsolódó egyetértési jog gyakorlásáról" szóló napirendi pont cseréje

40/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról

40/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

41/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás és Abony Város Önkormányzata között létrejött megállapodás módosítására

42/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja intézményvezetője kinevezéséhez kapcsolódó egyetértési jog gyakorlásáról

43/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony város beiskolázási körzethatárának módosítására

44/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely igazgatói állására (magasabb vezető) pályázat kiírásáról

45/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A társadalmi szervezetek 2012. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

46/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Mikes-tó (2972 helyrajzi szám) hasznosítására történő ajánlat elbírálásáról

47/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborral kapcsolatos döntéshozatal

48/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az „Az ideiglenes piac kialakításáról szóló 292013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

48/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

Z-49/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az OTP Bank Nyrt. a Kossuth tér 3. földszinti bérleménnyel kapcsolatosan benyújtott kérelmének elbírálásáról

Z-50/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Balatonszárszói Ifjúsági Táborral kapcsolatos döntések meghozataláról

Z-51/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Balatonszárszói Ifjúsági Táborral kapcsolatos döntések meghozataláról

Z-52/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Balatonszárszói Ifjúsági Táborral kapcsolatos döntések meghozataláról

Z-53/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Balatonszárszói Ifjúsági Táborral kapcsolatos döntések meghozataláról

Z-54/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony 1283. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában beérkezett kérelem elbírálásáról

55/2013. (III.19.) sz. Képviselő-testületi határozat
A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről - önerő meghatározásáról

56/2013. (III.19.) sz. Képviselő-testületi határozat
A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről - önerő meghatározásáról

57/2013. (III.19.) sz. Képviselő-testületi határozat
A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről - önerő meghatározásáról

58/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A "Tagi kölcsön nyújtása az ABOKOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére" című napirendi pont felvételéről

59/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az "Egyes önkormányzati Köznevelési Intézmények Alapító Okiratainak módosítása" című napirendi pont felvételéről

60/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az "Egyebek, napirenden kívüli hozzászólások" című napirendi pont felvételéről

Z-61/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
„KEOP-1.3.02F09-2009-007 kódszámú Abony Város Ivóvíz minőség-javítási és rekonstrukciós programja” című projektjében keletkezett maradványérték éés tartalékkeret felhasználásából megvalósuló kivitelezési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-62/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tagi kölcsön nyújtásáról az ABOKOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére

63/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

64/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi I. negyedéves beszámolójáról

65/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról

65/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

66/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A megépülő piaccsarnokban (Abony, Kossuth tér 5-7. 859/4 hrsz.) üzlethelyiségek hasznosításáról

67/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abokom Nonprofit Kft. 2013 évi üzleti tervének megismerésére

68/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyásáról szóló 344/2012. (XI.29.) és a Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyásáról szóló 346/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

69/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület a településképi bejelentési eljárásról szóló rendeletének megalkotásáról

70/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Virágos Abonyért cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló helyi rendelet megalkotásáról – I. forduló

71/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Gyöngyszemek Óvodája intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás betöltésére történő megbízásról

72/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás betöltésére pályázat kiírásáról

73/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az abonyi KID Football Klub Abony, Imre utca 4. szám alatti sportpálya fejlesztésére irányuló pályázatára

74/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városi Polgárőrség kérelmének elbírálása az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m² alapterületű helyiség használatára

75/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat és az EH-SZER Kft. között kötött közvilágítással kapcsolatos munkák elvégzése tárgyú szerződés módosításáról

76/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony 4728/13 helyrajzi számú ingatlan (Téglagyári - tó) értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról

77/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Vak Bottyán út 2. 1536/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére pályázat kiírásáról

78/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Mikes Kelemen utca 2972 hrsz. (Mikes - tó) alatti ingatlan hasznosításáról

78/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

79/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás nem szociális alapon történő bérbeadásáról

80/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Egyes önkormányzati Köznevelési Intézmények Alapító Okiratainak módosításáról

81/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A lejárt határidejű határozatokról

82/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt "Abony Város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ eszközbeszerzése" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása" című napirendi pont levételéről

83/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az "Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása” című napirendi pont levételéről

84/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az "Abony Város Önkormányzat KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésekhez AD-HOC bizottság megbízásáról" című napirendi pont felvételéről

85/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A "A 2013. évi rendezvényterv finanszírozásáról" című napirendi pont felvételéről

Z-86/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Közoktatásáért díj adományozásáról

87/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat  KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésekhez  AD-HOC bizottság megbízásáról

88/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalásáról

89/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról

90/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terve felülvizsgálatára és módosítására vonatkozó Környezeti vizsgálat jóváhagyásáról

91/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terve felülvizsgálata és módosítása kapcsán társadalmi egyeztetésre érkezett észrevétel elfogadására vagy elutasítására

92/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terve felülvizsgálata – Településszerkezeti terv jóváhagyásáról

93/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Salgóbányai tábor 2012. évi működéséről szóló tájékoztató megtárgyalásáról

94/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló 40/2013. (II.28.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

95/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Villamos energia vásárlásáról, valamint a közvilágítás karbantartására, üzemeltetésére

96/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város belvízhelyzetéről

97/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradványának terhére az Akció Területi Terven belüli belterületi utak felújításáról

98/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Karitász Csoport kérelme az Apponyi u. 7. szám alatti önkormányzati ingatlan ingyenes használatáról

99/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Belügyminiszter 8/2013. (III.29.) BM rendelete alapján az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére pályázat benyújtása az Aboniy Szivárvány Óvoda és Bölcsőde víz- és fűtési rendszerének felújításáról

100/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A lejárt határidejű határozatokról

101/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
A "A Fergeteg Triatlon SE kérelmének elbírálása" című napirendi pont felvételéről

Z-102/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
_A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt "Abony Város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ eszközbeszerzése" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-103/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt irodabútorok és informatikai eszközök beszerzése tárgyú ajánlati felhívás elfogadásáról

Z-104/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely igazgatói állására (magasabb vezető) beérkezett pályázatok elbírálásáról

105/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Város Önkormányzat 2013. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatóról

106/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésekhez AD-HOC bizottság megbízásáról

107/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 2013. évi rendezvényterv finanszírozásáról

108/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
A "Települési Értéktár létrehozására vonatkozó döntéshozatal" című napirendi pont felvételéről

Z-109/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című pályázat "Abony város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet megvalósítása” tervezési és kivitelezési munkáinak ellátása tárgyában ajánlati felhívás elfogadására

Z-109/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című pályázat "Abony város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet megvalósítása” tervezési és kivitelezési munkáinak ellátása tárgyában ajánlati felhívás elfogadására című határozat melléklete

Z-110/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül „Információs oszlopok, székrendszer pozíciójának változtatását biztosító berendezés beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás elfogadására

Z-110/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

Z-111/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról és díjfizetéseinek teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalásáról

112/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirend módosításáról

113/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Beszámoló Abony Város közrendjének és közbiztonságának 2012. évi helyzetéről

114/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

115/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről

116/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására

117/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi II. negyedéves tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadásáról

118/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről

119/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására történő pályázat kiírásáról

120/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról

121/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról

122/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
A civil szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatására vonatkozó előirányzatnak a társadalmi szervezetek támogatására vonatkozó előirányzathoz való átcsoportosításáról

123/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az A-15 Postagalamb Sportegyesület Abony kérelem elbírálása az  Abony 72/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan ingyenes használatára című napirendi pont levételéről

124/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Z-102/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása című napirendi pont felvételéről

125/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Egyházi kártalanítás kamatbevételének felhasználása szállítói kifizetetlen számlák rendezésére  című napirendi pont felvételéről

Z-182/2013. (VII. 16.) képviselő-testületi határozat
a Balatonszárszó 955/1 hrsz alatti ingatlanból történő tulajdonrész vásárlás megtárgyalására

Z-127/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m² alapterületű helyiségre benyújtott pályázati anyagok elbírálásáról

Z-128/2013. (VI.04.) sz.Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Nagykőrösi út 3. sz. alatti 66 m2 alapterületű helyiségre benyújtott pályázati anyagok elbírálására

Z-129/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Z-102/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról

130/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megbízás a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor hasznosítására vonatkozó eljárás lefolytatásáról

131/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tantermek kialakításáról az Abony, Csillag Zsigmond út 5. szám alatt

132/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az abonyi Fergeteg Triatlon SE a Városi Termálfürdő kedvezményes használatáról szóló kérelmének elbírálásáról

133/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság salgóbányai tábort érintő javaslatairól

134/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 2013. évi rendezvényterv finanszírozásáról

135/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
A nyári gyermekétkeztetés biztosításáról

136/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
A megépülő Abony Város Közösségi Háza – Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ elnevezéséről

137/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2011-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradványának terhére az Akció Területi Terven belüli belterületi utak felújításáról

138/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony 4728/13 helyrajzi számú ingatlan (Téglagyári – tó) értékesítésére vonatkozó pályázat eredményhirdetéséről

139/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-tetsületi határozat
A lejárt határidejű határozatokról

140/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Települési Értéktár létrehozásáról

141/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Egyházi kártalanítás kamatbevételének felhasználása szállítói kifizetetlen számlák rendezésére

142/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok sorrendjének módosítása

143/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához kapcsolódó tartozásátvállalási szerződés megkötéséhez szükséges Képviselő-testületi határozathozatal

144/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt részét képező A Kossuth tér környezetrendezése projektelem keretében megvalósítandó Köztéri szobrok rekonstrukciójához cég megbízása

Z-145/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetői állására beérkezett pályázatok véleményezése

Z-146/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül a "Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művédzeti központ és Zeneiskola eszköz beszerzése" tárgyú lözbeszerzési eljárás ajánlati felhívás elfogadásáról

Z-147/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül "Informatikai- és egyéb eszközök beszerzése" közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

148/2013. (VI27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Z-147/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása az Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül"Informatikai-, és egyéb eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása című napirendi pont felvételéről

149/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás jogszabályváltozásból eredő módosítása című napirendi pont felvételéről

150/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján támogatási igény benyújtásáról szóló napirendi pont felvételéről

151/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az "Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás társulási megállapodásának módosításnak módosításával és a társulás megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala" című napirendi pont felvételéről

Z-152/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül „Információs oszlopok, székrendszer pozíciójának változtatását biztosító berendezés beszerzése" közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-153/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2011-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere- Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című pályázat realizált megtakarítás terhére az Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújítására ajánlattételi felhívás elfogadásáról

Z-154/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Z-147/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása az Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2011-0011 azonosító számú projekt keretén belül "Informatikai-, és egyéb eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-155/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Vak Bottyán út 13. szám alatti megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítással történő bérbeadására beérkezett pályázati anyagok elbírálásáról

Z-156/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Kossuth tér 3. III3. szám alatti 54 m² alapterületű önkormányzati bérlakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról

Z-157/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Mikes Kelemen utca 2972 hrsz. (Mikes – tó) alatti ingatlan hasznosításáról

Z-158/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) állására beérkezett pályázat elbírálásáról

159/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-tetsületi határozat
A Polgármesteri Hivatal 2012. évi  és 2013. május 31-ig terjedő munkájáról

160/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Köszönetnyilvánítás a Polgármesteri Hivatal 2012. évi és 2013. május 31-ig terjedő munkájáért

161/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abokom Nonprofit Kft. az első féléves takarítási és karbantartási feladatairól szóló beszámolójáról és pótlólagos költségvetési forrás biztosításáról való döntésről

162/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról

163/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt közbeszerzői feladatainak ellátására cég megbízása és Ad-Hoc Bizottság felállításaról

164/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ÁROP-3.A.2-2013-Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi Régióban lévő önkormányzatok számára pályázat benyújtása

165/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérleti díj hátralékának ledolgozási lehetőségére vonatkozó koncepció kidolgozásáról szóló jelentésről

166/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosítására

167/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Városi Polgárőrség helyiség biztosítás iránti kérelmének megtárgyalására

168/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi KID FC Football Klub kérelmének elbírálása a Városi Sportpálya üzemeltetésbe adásáról

169/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó döntéshozatalról

170/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az óvodaköteles gyermekek óvodai beiratkozásáról szóló tájékoztatóról, az indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról

171/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola névváltozásának véleményezéséről

172/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A lejárt határidejű határozatokról

173/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 402013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján támogatási igény benyújtásáról

174/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Szolnok-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás jogszabályváltozásból eredő módosításáról

Melléklet-A vidékfejlesztési miniszter 56-2013. (VI.29.) VM rendelete alapján a Tanyafejlesztési Program előirányzatra támogatási igény benyújtása

175/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
  Egyházi kártalanítási számla tőkéjének és kamatának felhasználására vonatkozó javasla t című napirendi pont felvételéről

Z-176/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
  Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-+5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című pályázat "Abony város  Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet megvalósítása" tervezési és kivitelezési munkáinak ellátása közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-177/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
 Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-+5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című pályázat "Abony város  Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet megvalósítása" tervezési és kivitelezési munkáinak ellátása közbeszerzési eljárás ismételt lefolytatásáról

Z-178/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-+5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című pályázat "Abony város  Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola eszköz beszerzése" közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-179/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-+5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című pályázat "Abony város  Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola eszköz beszerzése" közbeszerzési eljárás ismételt lefolytatásáról

Z-180/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Részvétel csoportos önkormányzati villamos energiaközbeszerzési eljáráson

Z-181/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lebonyolításához az Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése tárgyú projekthez kapcsolódóan a projektmenedzser és a mérnöki feladatok ellátására meghívandó cégek megjelölése

Z-182/2013. (VII. 16.) képviselő-testületi határozat
a Balatonszárszó 955/1 hrsz alatti ingatlanból történő tulajdonrész vásárlás megtárgyalására

183/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Egyházi kártalanítási számla tőkéjének és kamatának felhasználására

184/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az  egyházi kártalanítás lekötésének lejárta előtti ideiglenes finanszírozás alkalmazására

185/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abokom Nonprofit Kft  többletfinanszírozási igényének elbírálása

186/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tervismertető az Abony, Csillag Zsigmond út 5. szám alatt kivett könyvtár épület funkcióváltásáról

1872013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2013-2018 elfogadásáról

188/2013. (VII.16.) sz. Képviselőá-testületi határozat
A vidékfejlesztési miniszter 56/2013. (VI.29.) VM rendelete alapján a Tanyafejlesztési Program előirányzatra támogatási igény benyújtásáról

189/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
A volt Kostyán Andor kúria (Vasút út 15.) veszélyelhárítás és részleges tetőfelújítására kivitelező cég megbízásáról

190/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
A volt  Márton kúria  (Abony, Kálvin u. 9.) veszélyelhárítási munkáinak I. üteme részleges  tetőfelújításra, tetőszerkezet felújításra benyújtott pályázathoz szükséges 50%-os önerő biztosítására

191/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony  Város Önkormányzat társulási megállapodásának felülvizsgálatáról

192/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony  és Térsége Térségfejlesztési Társulás társulási megállapodásának módosításával és a társulás megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala

193/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
A "KMOP5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című pályázat "Abony város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet megvalósítása” tervezési és kivitelezési munkáinak ellátására ajánlattételi felhívás elfogadása" című napirendi pont levételéről

194/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az "Abony város közvilágítási rendszerének teljes körű üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytató cég kiválasztása és Ad-Hoc bizottság felállítása" című napirendi pont levételéről

195/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságából az átvállalást követően fennmaradt adósságállomány állam általi átvállalásáról szóló napirendi pont felvételéről

Z-196/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011 azonosító számú  "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című pályázat pénzmaradványának terhére az Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-197/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011. azonosító számú projekt keretén belül a „Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola  eszköz beszerzése”-re ajánlattételi felhívás elfogadásáról

Z-198/2013. (VIII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
KEOP-1.2.009-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül az Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című pályázat megvalósításával kapcsolatos „FIDIC mérnöki feladatok teljes körű ellátására" ajánlattételi felhívás elfogadásáról

Z-199/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
KEOP-1.2.009-11-2013-0006  Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című pályázat megvalósításával kapcsolatos „Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátására ajánlattételi felhívás elfogadásáról

Z-200/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Balatonszárszó 955/1 hrsz alatti ingatlanból történő tulajdonrész vásárlás megtárgyalásáról

Z-201/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságából az átvállalást követően fennmaradt adósságállomány állam általi átvállalásáról

Z-202/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Z-201/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat végrehajtásához szakértői támogatás igénybevételéről

203/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kelemen Tibor János önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnéséről

204/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról

205/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011. azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című pályázat realizálódott megtakarításának terhére az Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújításához kapcsolódóan műszaki ellenőrzésre cég megbízásáról

206/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Részvétel csoportos önkormányzati földgáz energia közbeszerzési eljáráson

207/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Javaslat kötbérből származó bevétel felhasználására

208/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Referencia munkaként készítendő szilárd burkolattal ellátandó utakra tett ajánlatok megtárgyalásáról

209/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az „Az NFÜ KFF NFÜ13C08-59 2013 számú döntésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőség igénybevétele” című napirendi pont nyílt ülésen való tárgyalásáról szóló javaslatról

210/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az "Az NFÜ KFF NFÜ13C08-59 2013 számú döntésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőség igénybevétele" című napirendi pont felvételéről

211/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A "A Kistérségi startmunka mintaprogramban való részvétel" című napirendi pont felvétele

Z-212/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abon y VÁros integrált településközpont fejlesztése" című pályázat Abony város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet megvalósítása” tárgyában kiírt közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadásáról

Z-213/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül a "Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola eszköz beszerzése” közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Z-214/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című pályázat megvalósításával kapcsolatos „FIDIC mérnöki feladatok teljes körű ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-215/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című pályázat megvalósításával kapcsolatos „Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-216/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató állására beérkezett pályázatok elbírálásáról

Z-217/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról

Z-218/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának kijelöléséről

Z-219/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságából az átvállalást követően fennmaradt adósságállománya állam általi átvállalásából fakadó döntések meghozataláról (OTP Bank Nyrt.)

Z-220/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságából az átvállalást követően fennmaradt adósságállománya állam általi átvállalásából fakadó döntések meghozataláról (fedezet biztosítása)

Z-2212013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony 3312/2 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

Z-222/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A „Virágos Abonyért” cím adományozásáról

Z-223/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A „Virágos Abonyért” címért induló résztvevőknek emléklap adományozásáról

Z-224/2013. (VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az NFÜ KFF NFÜ13C08-59 2013 számú döntésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőség igénybevételéről

225/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapítói Okiratának a céget érintő személyi döntésekből fakadó módosításáról

226/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 2013. évi első félévi helyzetéről szóló tájékoztató

227/2013. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft többletfinanszírozási igényének elbírálásáról szóló 185/2013. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat módosításáról

228/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Kézilabda Klub kérelmének elbírálásáról

229/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az óvodák 2012/2013. tanévvégi beszámolójának elfogadásáról

230/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az óvodák 2013/2014. tanév szakmai feladatellátáshoz szükséges pedagógus álláshelyek számának meghatározásáról

231/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Piac-vásárcsarnok működési rendjének jóváhagyásáról

232/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony 4989/1 hrsz. ingatlan (Imre utcai sportpálya) hasznosításra vonatkozó pályázat kiírásáról

233/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat tulajdonát képező Abony, Vak Bottyán út 13. szám alatti 55 m² alapterületű bérlakás nem szociális jogcímen történő bérbeadására

234/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Kistérségi startmunka mintaprogramban való részvételről

235/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A lejárt határidejű határozatokról

236/2013. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátásának biztosítására közbeszerzési eljárás lebonyolítására cég kiválasztása és Ad-hoc bizottság megbízása című napirend levételéről

Z-237/2013. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011azonosító számú projekt keretén belül a "Közösségi Ház - Komplex kulturális oktatási, művészeti központ és Zeneiskola eszköz beszerzése"  közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló Z-213/2013. (VIII.29.) számú határozat módosításáról és új közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

238/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című pályázat a "Piaccsarnok fedett-nyitott területének mechanikai védelmét biztosító, motoros rácsos-kapu rendszer kialakítása” tárgyában kiírt közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása című napirendi pont felvételéről

239/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Veres Károly átmeneti segélyt elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása című napirendi pont felvételéről

240/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása a Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborra című napirendi pont felvételéről

Z-241/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról

Z-242/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011azonosító számú projekt keretén belül a "Közösségi Ház - Komplex kulturális oktatási, művészeti központ és Zeneiskola pince gépészet megvalósítása” tervezési és kivitelezési munkáinak ellátása közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-243/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településsközpont fejlesztése" című pályázat "a Piaccsarnok fedett-nyitott területének mechanikai védelmét biztosító, motoros rácsos-kapu rendszer kialakítása” tárgyában kiírt közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadásáról

Z-244/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely igazgatói állására (magasabb vezető) beérkezett pályázatok elbírálásáról

Z-245/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Kossuth tér 4.  alatti 54 m² alapterületű önkormányzati bérlakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról

Z-246/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Huszka Tímea kátyúkár megtérítése iránti kérelmének elbírálására

Z-247/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
dr. Megyeri Tibor Sándor kátyúkár megtérítése iránti kérelmének elbírálására

Z-248/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pechinger Csaba kátyúkár megtérítése iránti kérelmének elbírálására

Z-249/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Veres Károly átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

250/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságban megüresedett hely betöltéséről

251/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetétől

252/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. tevékenységéről

253/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
A közintézmények állapotáról és akadálymentesítéséről és javaslat az ebből fakadó intézkedések megtételéről

254/2013. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. III. negyedéves tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadásáról

255/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Egyházi kártalanítás lekötésének lejárat előtti ideiglenes finanszírozásról szóló 184/2013. (VII.16.) képviselő-testületi határozat módosításáról

256/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kultúra Háza működésének megkezdéséhez szükséges döntések meghozataláról

257/2013. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok levétele

258/2013. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
A városháza épületének veszély elhárítási munkálatainak elvégzésről

259/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi csatlakozására

260/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása a Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborra

Z- 261/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Díszpolgár és posztumusz díszpolgári cím adományozásáról

Z-262/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú bérleményekről

Z-263/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról és díjfizetéseinek teljesítéséről

Z-264/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Lakások önkormányzati érdekből történő bérbeadása

Z-265/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Lakások önkormányzati érdekből történő bérbeadása

Z-266/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony 4989-1 hrsz. ingatlan (Imre utcai sportpálya) hasznosítására beérkezett pályázat elbírálása

267/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 2013. háromnegyed éves helyzetéről

268/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

269/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Fejlesztési célok megjelölése a 2014-2020-as Európai Uniós támogatási időszakra

270/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvétel- önerő meghatározása (veszélyelhárítás)

271/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvétel- önerő meghatározása (veszélyelhárítás)

272/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvétel- önerő meghatározása (teljeskörű felújítás)

273/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvétel- önerő meghatározása (teljeskörű felújítás)

274/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása – I. forduló

275/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosítása

276/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Útellenőri feladatok ellátására cég megbízása

277/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város közvilágítási rendszerének teljes körű üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátására vonatkozóan cég megbízása

278/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kötbérből származó bevétel felhasználása

279/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói ifjúsági tábor hasznosítása

280/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a pályázatok alakulásáról

281/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a 2013. évi garanciális bejárásokról és az utak állapotáról

282/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatok

283/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

284/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Díszpolgár újratárgyalása

Z-285/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Közművelődéséért díj adományozásáról

Z-286/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Kossuth tér 2.  szám alatti bérlakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása

Z-287/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely igazgatói állására (magasabb vezető) beérkezett pályázatok elbírálásáról

Z-288/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról és díjfizetéseinek teljesítéséről

Z-289/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásáról

290/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a II. számú vegyes fogorvosi körzetre vonatkozó szerződés módosításáról

291/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-tetsületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. III. október és november hónapokban végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadásáról

292/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséért fizetendő közszolgáltatási díj megállapítását megalapozó díjkalkulációról

293/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi KID Footbal Clubbal kötendő használati megállapodás jóváhagyásáról

294/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Főépítészi feladatok ellátására kötött megállapodás módosításáról

295/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terveinek az M4-M8 gyorsforgalmi utak elválási csomópont kapcsolódó építményei

296/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A választási kampányidőszakban elhelyezett hirdetményekről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

297/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Magánszemélyek kommunális adójáról

298/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-tetsületi határozat 
Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló 20/1998. (XII.19.) sz. rendeletének módosítása

299/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adójáról szóló 22/1997. (XII.09.) számú rendeletének módosítása

300/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vásár és piactartás rendjéről szóló 16/2001. (XII.6.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott díjtételek felülvizsgálatáról

301/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Költségvetéssel kapcsolatos díjak megállapításáról

301/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 4. sz. melléklete

302/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Víziközművel kapcsolatos döntések meghozataláról

303/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Vasút u. 118. sz. 4136 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan tantermi helyiségeinek bérbeadására

304/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata tulajdonát képező egyes ingatlanok hasznosításáról szóló Z-300-2012. (X.25.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása

305/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Önkormányzatiság útjai egy változó világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala- Projektmenedzser

306/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Önkormányzatiság útjai egy változó világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala-Közbeszerzés

307/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Önkormányzatiság útjai egy változó világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala-cégek

308/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Önkormányzatiság útjai egy változó világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala-terv

309/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése című KMOP-4.7.1.-13 kódszámú pályázaton való részvétel

310/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. megbízása, a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó energetikai pályázatok előkészítési tevékenységének ellátására

311/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Alapító Okiratának módosítása

312/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2014. évi Belsőellenőrzési Tervének jóváhagyása

313/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szolnok-Abony-Szajol- Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati  Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladékler

314/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi munkatervének elfogadására

315/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Energia tanúsítvány elkészítéséhez kapcsolódó általános feladatok ellátására cég megbízása

316/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Javaslat a bérmaradvány felhasználásának engedélyezésére

317/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a Bihari János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola teremhiány problémájának megoldásáról

318/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az iskolai gyermekétkeztetés problémájáról

319/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatok

Z- 320/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Díszpolgár és posztumusz-díszpolgári cím adományozásáról

321/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont felvétele-Abony Városi Sportcsarnok Alapító Okiratának módosítása

322/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont felvétele - „Abony – A fejlődő város” című kiadvány utánnyomtatott példányai értékesítési árának meghatározása

Z-323/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Önkormányzatiság útjai egy változó világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú projekthez kapcsolatos szervezetfejlesztési szakértői tevékenységre ajánlattételi felhívás elfogadása

Z-324/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
KEOP-1.2.009-11-2013-0006 Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában kiírt

Z-325/2013. (XII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Kossuth tér 2. III3. szám alatti bérlakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása

Z-326/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Vasút út 2. I-1. szám alatti lakás kivételes méltánylásra okot adó élethelyzet jogcímén történő bérbeadása

327/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM  Nonprofit Kft-vel kötött keretszerződések felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatala

327/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A szerződés 2. sz. melléklete

327/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A szerződés 3. sz. melléklete

327/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 2.számú melléklete

327/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete (2. rész)

327/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete (3. rész)

328/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató részére célfeladatok meghatározása

329/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött Társulási megállapodás módosítása

330/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terveinek az M4-M8 gyorsforgalmi utak elválási csomópont kapcsolódó építményei, az 1308 jelű kiviteli tervben ÜF1 és ÜF2 üzemi fordulók számára a szabályozási övezeti

331/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályainak megállapítása

332/2013. (XII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városi Sportcsarnok Alapító Okiratának módosítása

333/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony – A fejlődő város” című kiadvány utánnyomott példányai értékesítési árának meghatározása1/2013. (VII.29.) számú HVI határozat a szavazókörök számának, sorszámának és a területi beosztásának kialakításáról

Melléklet az 1/2013. (VII.29.) számú HVI határozathoz

Abony Város Helyi Választási Bizottságának 1/2013. (VIII.29.) sz. HVB határozata Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületében megüresedett képviselői mandátumról való rendelkezés tárgyában