Log könyvtár nem írható - adjál neki CHMOD plugins/log/logs -> 777
POZÍCIÓ --->   2012 évi Határozatok

2012 évi Határozatok


1/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Rendőrőrs körzeti megbízottja kinevezésének támogatása című napirendi pont felvételéről

2/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Közterület-felügyelet Polgármesteri Hivatalon belüli jogállásának meghatározása című napirendi pont felvételéről

3/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/ Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2011. évi munkájáról

4/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/ Abony Városának a €žPiaccsarnok és fedett piac, üzletház és lakások € építése tárgyú KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. projekt, kiviteli terveinek módosítása

15/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

16/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városának a €žPiaccsarnok és fedett piac, üzletház és lakások € építése tárgyú KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. projekt, kiviteli terveinek módosításáról

17/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Rendőrőrs Városi Sportcsarnok ingyenes használatba vételéről szóló kérelmének elbírálásáról

18/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terveinek a település teljes közigazgatási területére vonatkozó felülvizsgálatára és módosítására településfejlesztési döntés meghozataláról

19/2012. (01.30.) számú Képviselő-testületi határozat

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról

20/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Bizottságok 2012. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

21/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat

A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közoktatási szakértői tevékenység ellátására történő szakember megbízásáról

22/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
a dr. Kostány Andor Rendelőintézet tetőszerkezeti hibáinak javítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról és a nyertes ajánlattevő megbízásáról

23/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város területén lévő 1 és 20 kV -os villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkálatainak elvégzéséről, cég megbízásáról

24/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat

Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2 helyrajzi számú ingatlanra beérkezett pályázati anyagok értékeléséről

25/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadásáról

26/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
€žAbony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése" című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 pályázat keretein belül megvalósuló külterületi €žK1 € csatorna megépítéséhez szükséges földrészletek végleges adásvételi szerződés aláírásáról

27/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
a Közterület-felügyelet Polgármesteri Hivatalon belüli jogállásának meghatározásáról

28/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

29/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

30/2012. (II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Fiatalok Egészséges életmódjáért Egyesület €žAz önkéntesség elterjesztése € című TíMOP-5.5.2-11/1. kódjelű pályázaton való részvételének támogatása című napirendi pont felvételéről

31/2012. (II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/ Zárt ülés napirendi pontjainak a nyílt ülés 2. napirendi pontját követő megtárgyalása

34/2012. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalásáról

35/2012. (II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Fiatalok Egészséges életmódjáért Egyesület €žAz önkéntesség elterjesztése € című TíMOP-5.5.2-11/1. kódjelű pályázaton való részvételének támogatásáról

36/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

37/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat

a nyílt ülés 1. napirendi pontját követően a zárt ülés folytatásáról

42/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Strandfürdő állapotáról szóló beszámoló elfogadására

43/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terveinek gyorsított eljárású módosítására határozat meghozatalára

44/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú rendeletének módosításáról

45/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
A társadalmi szervezetek 2011. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

46/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Tószegi út 58/a sz. alatti Szivárvány óvoda és Bölcsőde épületgépészet felújítási tervdokumentációjának elkészítésére tervező megbízásáról

47/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
A virágosítás programban tett intézkedésekről, és további feladatok meghatározásáról szóló beszámoló elfogadásáról

48/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor működtetésével kapcsolatban kialakult állapotról, és a megoldásának lehetőségeiről szóló tájékoztató elfogadásáról

49/2012. (III. 01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele/ KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú €žLehetőségeink Fő tere Abony Város Integrált városközpont fejlesztése € tárgyú pályázat €žKossuth tér környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja € projekt kiviteli munkálatainak ellátása tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása

50/2012. (III. 01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/ Az €žEgyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése € című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása

51/2012. (III. 01.) sz. Képviselő-testületi határozat

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú rendeletének módosítása című napirendi pont felvételéről

52/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről

53/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről

54/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az új köznevelési törvény ismeretében az intézményeknek az Önkormányzat, mint fenntartó általi működtetési lehetőségeiről szóló tájékoztató elfogadásáról

55/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a 16/2012. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozatban foglalt intézkedések megtételéről

56/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az €žEgyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatalának Akadálymentesítés € című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri valamint rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátására szerződés megkötéséről

57/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az €žEgyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése € című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítására cég megbízásáról

58/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az €žEgyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése € című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatokra cég megbízásáról

59/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az €žEgyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése € című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízására

60/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a €žLehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése € tárgyú projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítására cég megbízásáról

61/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony 859/4; 859/4/A; 859/3; 858 hrsz.- ú (Piac tér) ingatlan épületeinek bontására beérkezett ajánlatok elbírálásáról és cég megbízásáról

62/2012. (III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele/Lehetőségeink Fő Tere € €“ Abony Város integrált településközpont fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú város rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó közvetett támogatások helyi pályázati eljárás

77/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési Szabályzat elfogadására

78/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

79/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv elfogadásáról

80/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázathoz szükséges terv megismerése

81/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi I. negyedéves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

82/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi üzleti tervének megismerésére

83/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

53/2012. (III. 01.) számú Képviselő-testületi határozatban foglalt intézkedések megtételéről

84/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje és fűtési rendszerének korszerűsítésében megtett intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról

85/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 4083/7 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására irányuló kezdeményezés megtárgyalásáról

86/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének megismerésére

87/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A települési szilárd hulladékgazdálkodás 2012. évi közszolgáltatási díjának részletes költségelemzéséről

88/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A települési folyékony hulladékgazdálkodás 2012. évi közszolgáltatási díjának részletes költségelemzéséről

89/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az Abony Városi Termálfürdő üzemeltetésére irányuló pályázat kiírásának lehetőségeiről

90/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és az OTP Nyrt. között kötött adásvételi szerződés felbontásáról

91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, 089/1 hrsz.-ú ingatlanból földrészlet megvásárlása a KEOP-7.1.0/11-2011-0006 kódszámú, Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése keretében megvalósítandó fejlesztésről

92/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony 3310 hrsz.-ú (Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) ingatlan épületének bontására cég megbízása

93/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony, Kálvin u. 3. hrsz. 3328/1 szám alatti épület belső gázellátásának átalakítására cég megbízása

94/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a társadalmi szervezetek 2012. évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírásáról

95/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A gyermekétkeztetés 2012. évi intézményi térítési díjainak meghatározására ( bölcsőde tekintetében)

96/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Pingvines óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására pályázat kiírásáról

97/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szivárvány óvoda és Bölcsőde és Pingvines óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

98/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

Somogyi Imre íltalános Iskola és a Gyulai Gaál Miklós íltalános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására

99/2012. (IV. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont felvétele / Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének (Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) ingatlan épületének bontására cég megbízásáról szóló 92/2012. (III.29.) számú határozatának módosítása

100/2012. (IV. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok cseréje / €žAbony Város Önkormányzat Képviselő-testületének (Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) ingatlan épületének bontására cég megbízásáról szóló 92/2012. (III.29.) számú határozatának módosítása €

101/2012. (IV. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének (Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) ingatlan épületének bontására cég megbízásáról szóló 92/2012. (III.29.) számú határozatának módosításáról

102/2012. (IV. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói állás betöltésére pályázat kiírásáról

103/2012. (IV. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
A €žLehetőségeink Fő tere €“ Abony Város integrált településközpont fejlesztése € KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt részét képező Abony Piaccsarnok és fedett piac megvalósulásához kapcsolódó döntések meghozataláról

104/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 0163 helyrajzi számú ingatlan (Vásártér) bérbeadása, Jankovics Zoltán részére című napirendi pont felvételéről

105/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A €žLehetőségeink Fő tere €“ Abony Város integrált településközpont fejlesztése KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt részét képező Abony Piaccsarnok és fedett piac megvalósulásához kapcsolódó bontási munkálatokról döntés meghozatala című napirendi pont felvételéről

107/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Villamos energia vásárlásával kapcsolatban közbeszerzési cég megbízására és közbeszerzési ad-hoc bizottság felállításáról

108/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáról

109/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáról

110/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről

111/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat

A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről

112/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményátszervezésére

113/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Gyulai Gaál Miklós íltalános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményi átszervezésére

114/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat

A Somogyi Imre íltalános Iskola intézményi átszervezésére

115/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
I. Hagyományteremtő Lovasbaráti Találkozó rendezéséhez nyújtandó támogatási kérelem elbírálásáról

116/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 22/2012. (I.30.) sz. határozatban foglalt intézkedések megtételéről szóló tájékoztató elfogadásáról

117/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Tanulni Egy életen ít Alapítvány a €žKözösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő €“ piaci programok támogatása €“ Közép-magyarországi Régió € TíMOP-1.4.1-11/2 számú pályázaton való részvételének támogatásáról

118/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Salgóbányai tábor működéséhez szükséges szerződések megkötéséről és a 2011. évi működésről szóló beszámoló elfogadásáról

119/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Város Önkormányzat tulajdonát képező egyes ingatlanok hasznosításáról

120/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bankjegykiadó automata berendezés elhelyezésére és üzemeltetésére bérleti díj emelése

121/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat

A 2011. évben kihelyezésre került közlekedési táblákról szóló tájékoztató elfogadásáról

122/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete támogatási kérelmének elbírálásáról

123/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának hozzájárulása Törtel Község Önkormányzat által €žIvóvízminőség-javítás Törtelen € című KEOP-1.3.0 pályázat benyújtásáról

124/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásának megoldására

125/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2012. évi üzemeltetéséről

126/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A lejárt határidejű határozatokról

127/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat

A 0161/1 helyrajzi számú ingatlan (Vásártér) bérbeadása, Jankovics Zoltán részére

128/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató Abony Város Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása című KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú projekttel kapcsolatban című napirendi pont felvételéről

129/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása című KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú projekttel kapcsolatban című tájékoztatóról

130/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele / A települési szilárd hulladékgazdálkodás 2012. évi közszolgáltatási díjának részletes költségelemzésére

131/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele / A közoktatási intézmények 2012/2013. tanév szakmai feladatellátásához szükséges órakeretek biztosításának alapelvei meghatározása

136/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról

137/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont cseréje / A Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft. megbízása az Abony Város Piaccsarnok és fedett piac, üzletház és lakások 2740 Abony, Kossuth tér 5-7. szám (hrsz.: 859/4) közintézmény engedélyes tervének módosítására és a módosított tervnek megfelelő I. ütemre vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítésére

138/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalásáról

139/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2012. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

140/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat

A Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft.-t megbízása az Abony Város Piaccsarnok és fedett piac, üzletház és lakások 2740 Abony, Kossuth tér 5-7. szám (hrsz.: 859/4) közintézmény engedélyes tervének módosítására és a módosított tervnek megfelelő I. ütemre vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítésére

141/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme megbízási szerződés megkötésére

142/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Kft. között köttetett keretszerződés módosításáról

143/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Babára Hangolva Gyermek- és Családvédelmi Egyesület Születés Hete Fesztivál rendezése iránti kérelemének elbírálásáról

144/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI.02.) rendelet módosításáról

145/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató Abony Város közigazgatási területén mezei őrszolgálat létesítéséről

146/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő utak állapotáról


147/2012. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont cím külön vétele/nyílt ülés 3. napirendi pont €žAbony Város Településrendezési terve €“ Helyi építési Szabályzat €“ módosítására vonatkozó környezeti vizsgálat, a településrendezési €“ HéSZ - módosítás elfogadására és a településrendezési eszközök felülvizsgálatának jóváhagyásáig változtatási tilalom elrendelése € című napirendi pont címe módosul. A helyes címek €žAbony Város Településrendezési terve €“ Helyi építési Szabályzat €“ módosítására vonatkozó környezeti vizsgálat, a településrendezési €“ HéSZ - módosítás elfogadása € és €žTelepülésrendezési eszközök felülvizsgálatának jóváhagyásáig változtatási tilalom elrendelése €

148/2012. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terve €“ Helyi építési Szabályzat - módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatról

149/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
Az abonyi 4471 hrsz. alatti (természetben az Abony, Kécskei u. 2. szám alatti, ún. volt Györe-kúria) ingatlan visszavásárlására

150/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
Az Abony 2071 helyrajzi számú - "Kisfoci pálya" - ingatlannal kapcsolatos tervezési szerződés módosításáról

151/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI. 02.) önkormányzati rendelet módosítása

152/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI. 02.) önkormányzati rendelet módosítása

153/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló napirend folytatása

154/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI. 02.) önkormányzati rendelet módosítása

155/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
a nyári gyermekétkeztetés fedezetének biztosításáról

156/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
a víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései kapcsán szükséges tulajdonosi döntések meghozataláról

157/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Ifjúsági Tábor tulajdonrészének értékesítése során fennálló vételi szándékról

158/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények 2012/2013. tanév szakmai feladatellátásához szükséges órakeretek biztosításának alapelvei meghatározásáról

159/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele/A TíMOP-3.1.11-12/1 kódszámú óvodafejlesztés című pályázati felhíváson való részvétel

160/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az oktatási intézmények működési lehetőségeiről című napirendi pont felvételéről

167/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A kistérségi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

168/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Intézmények Alapító Okiratainak módosításáról

169/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

170/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a területi védőnői körzethatárok módosításáról

171/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Város Önkormányzata által zártkörűen kibocsátott Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználására vonatkozó Szabályzat módosításáról

172/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok cseréje / €žBeszámoló az ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről €

173/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok cseréje / €žA víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései alapján víziközmű szolgáltató gazdasági társasághoz való csatlakozás €

174/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről

175/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetői igazgatójának kérelme című napirendi pont felvételéről


176/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tulajdonosi rendelkezés ingatlan használatba adásáról, valamint az Abonyi Városfejlesztő Kft. Alapító Okiratának módosítása című napirendi pont felvételéről


177/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és az Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosításáról

178/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendeletének megalkotásáról

179/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről

180/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának kérelméről

181/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tulajdonosi rendelkezés ingatlan használatba adásáról, valamint az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról

182/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
A €žLehetőségeink Fő tere €“ Abony Város integrált település központ fejlesztése € című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretében megvalósuló I. Főtér Fesztivál programsorozat megtárgyalásáról

183/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
a €žLehetőségeink Fő Tere € - Abony Város integrált településközpont fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú város rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó közvetett támogatások helyi pályázati eljárására

184/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
íFA kompenzációval érintett KMOP-5.2-1/B-09-2f-2010-0011 €žLehetőségeink Fő tere- Abony Város integrált településközpont fejlesztése € című projekt önerő módosításáról

185/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat

íFA kompenzációval érintett KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 €žAbony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése € című projekt önerő módosításáról

186/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
íFA kompenzációval érintett projekteknél önerő módosítására

187/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról

188/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Közterület-felügyelet tevékenységét érintő jogszabályi változásokról, azok hatásairól, valamint a szükséges intézkedésekről szóló tájékoztatóról

189/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony volt Széll kastély (1877, 1878, 1879, 1880 és 1881 helyrajzi szám) hasznosításáról

190/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, volt Márton kúria északi melléképületének részleges bontáshoz kapcsolódóan művészettörténész kutatói felügyelet ellátására cég megbízása

191/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzéséről

192/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Galambot reptető női szobor elhelyezésének meghatározásáról

193/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az oktatási intézmények működési lehetőségeiről

194/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat

A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje és fűtési rendszerének korszerűsítésében megtett intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról

195/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Vásártér térítésmentes használatbavételére benyújtott kérelem elbírálásáról

196/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
a víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései alapján víziközmű szolgáltató gazdasági társasághoz való csatlakozásról

197/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

198/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Javaslat az Abony Város Önkormányzat Allianz Hungária Zrt.-vel valamint Bróker Royal Biztosítási Alkusz Kft.-vel kötött megbízási szerződések felülvizsgálatáról című napirendi pont felvételéről nyílt ülés 19. napirendi pontjaként

199/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

A Fehér Gyolcs Alapítvány által benyújtott kérelem elbírálása című napirendi pont felvételéről

200/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Pingvines óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására beérkezett pályázat elbírálásáról

201/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2012/2013-as tanév indítható osztályai számának meghatározásáról

202/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények 2012/2013. tanév szakmai feladatellátáshoz szükséges órakeretek meghatározására

203/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények 2012/2013. tanév szakmai feladatellátáshoz szükséges pedagógus álláshelyek számának meghatározására

204/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városi Sportcsarnok Alapító Okiratának módosításról

205/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi II. negyedévi munkájáról és június 1-25 közötti időszak tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

1. SZ. MELLéKLET

2. SZ. MELLéKLET

3. SZ. MELLéKLET

4. SZ. MELLéKLET

206/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési tervének gyorsított eljárású módosítására vonatkozó határozat meghozatalára

207/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A DAKÖV kft-hez való csatlakozáshoz szükséges valamint a víziközmű üzemeltetéséhez szükséges szerződések jóváhagyásáról

208/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról

209/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzata tulajdonát képező egyes ingatlanok hasznosításáról

210/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Károly Róbert utca 2750. helyrajzi szám alatti ingatlan hasznosításáról

211/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
195/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása című napirendi pont felvételéről

212/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az abonyi Polgárőrség kérelmének elbírálása az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m ² alapterületű helyiség használatáról

213/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Közintézmények, középületek és közterületek akadálymentesítéséről

214/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 120/2012. (IV. 12.) sz. Bankjegykiadó automata berendezés elhelyezésére és üzemeltetésére bérleti díj emeléséről szóló Képviselő-testületi határozat módosításáról

215/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony, volt Márton kúria északi melléképületének részleges bontáshoz kapcsolódó pályázat kiírásáról

216/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

217/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

218/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Fehér Gyolcs Alapítvány által benyújtott kérelem elbírálásáról

219/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 195/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról

224/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat

A Városi Termálfürdő ingyenes használatára az Abonyban bejegyzett sportszervezetek regisztrált sportolói számára edzés, edzőtáborozás céljából című napirendi pont felvételéről

225/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat

Pályázat benyújtása a 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet keretén belül külterületi földútjaink karbantartására, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére című napirendi pont felvételéről

229/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a €žLehetőségeink Fő Tere € €“ Abony Város integrált településközpont fejlesztése projekt keretében elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló mini-projekt pályázatra benyújtott anyagok értékeléséről

230/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A TíMOP-3.1.11-12/1 kódszámú óvodafejlesztés című pályázati felhíváson való részvételre

231/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Polgármesteri Hivatal €žA munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések €“ Rugalmas munkahelyek € című TíMOP-2.4.5-12/8 kódszámú pályázaton való részvételének támogatására

232/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola €žInnovatív iskolák fejlesztése € című TíMOP-3.1.4-12/1. kódjelű pályázaton való részvételének támogatásáról

233/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Piaccsarnok és fedett piactér kivitelezésére közbeszerzési ad-hoc bizottság felállítása és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról

234/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a €žLehetőségeink Fő tere Abony Város integrált településközpont fejlesztése € tárgyú projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítására

235/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat

A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a €žLehetőségeink Fő tere Abony Város integrált településközpont fejlesztése € tárgyú projekthez kapcsolódó könyvvizsgálati feladatok ellátásáról

236/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városi Polgárőrség támogatási kérelmének elbírálásáról

237/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés 1-5 hó teljesítéséről szóló tájékoztatóról

238/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata által legyártatott képeslapok értékesítési árának meghatározására

239/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város 2972 hrsz-ú (Mikes-tó) ingatlan használati és szolgáltatási díjtételeinek meghatározására

240/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Városi Termálfürdő ingyenes használatara az Abonyban bejegyzett sportszervezetek regisztrált sportolói számára edzés, edzőtáborozás céljából

241/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat

Pályázat benyújtása a 62/2012. (VI.29.) VM rendelet keretén belül külterületi földútjaink karbantartására, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére

242/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont címmódosítás/ €žA Helyi építési Szabályzatról szóló 19/2007. (V.10.) önkormányzati rendelet módosítása €

244/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

€žLehetőségeink Fő tere €“ Abony Város integrált településközpont fejlesztése € című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó €žPiaccsarnok és fedett piactér € kivitelezési munkálatai műszaki ellenőrének kiválasztására folytatott közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet és AD-HOC bizottság megbízásáról

245/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása című KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú projekt maradvány keretének felhasználásáról

246/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról

247/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terve módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatról a 360/1., 361/1., 361/2. helyrajzi számú földrészletekből álló telektömb vonatkozásában

248/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Településrendezési terve módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatról az M4-M8 gyorsforgalmi utak elválási csomópontja, az M8 gyorsforgalmi út és kapcsolódó építményeik vonatkozásában

249/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 159/2007. (V.10.) számú Önkormányzati határozattal módosított 176/2003. (XII.17.) számú Önkormányzati határozattal jóváhagyott Abony Város településszerkezeti tervének módosításáról

250/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 176/2003. (XII.17.) számú Önkormányzati határozattal jóváhagyott Abony Város településszerkezeti tervének módosításáról

251/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pályázati Szabályzat jóváhagyásáról

252/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 2012. első félévi helyzetéről

253/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Gyulai Gaál Miklós íltalános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény €žInnovatív iskolák fejlesztése € című TíMOP-3.1.4-12/1. kódjelű pályázaton való részvételének támogatás

254/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2012. szeptember 01.-től történő ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

255/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Montágh Imre íltalános Iskola, óvoda és Egysége Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény megüresedő álláshely betöltésére irányuló kérelmének elbírálására

256/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Városi Sportcsarnok intézményvezetői állására pályázat kiírásáról

257/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

Pályázat benyújtása a 62/2012. (VI.29.) VM rendelet keretén belül mobil egészségügyi vizsgálatok végzésére tanyai lakosok számára

258/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Kálvin út 10. szám alatti volt Sívó-kúria műemlék épületén lévő tetőfedés részleges felújítási munkáira kivitelező cég megbízásáról

259/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
A volt Ungár kúria meglevő födém veszélyelhárítására kivitelező cég megbízása

260/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Kossuth tér 2-4 sz. ingatlan előtti járdaszakasz felújításáról

261/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Kossuth tér 2-4 sz. ingatlan előtti járdaszakasz felújítása

262/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok cseréje / €žAbony Város közigazgatási területén található közvilágítási aktív elemek üzemeltetésére és karbantartására cég megbízása €

263/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város közigazgatási területén található közvilágítási aktív elemek üzemeltetésére és karbantartására cég megbízása

264/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

A 2012. évre tervezett útfelújításokról

265/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosításáról

266/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje és fűtési rendszerének korszerűsítésében megtett intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról

267/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának Törtel Község Önkormányzat által "Ivóvízminőség-javítás Törtelen" című KEOP-1.3.0 pályázat benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatáról

268/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat tulajdonában lévő Abony, Báthory István utca 2. szám alatt található 31 m ² alapterületű ingatlan hasznosításáról

269/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

270/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírásáról című napirendi pont felvételéről

271/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII.17.) önk. rendeletének módosítására napirendi pont felvételéről

273/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A közoktatási intézmények működtetési kötelezettségével kapcsolatos előzetes szándéknyilatkozat megadásáról

274/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Városháza ingatlanának, a Magyar Állam tulajdonában álló 73/6309 tulajdoni hányada tulajdonjogának Abony Város Önkormányzata részére történő ingyenes átruházásával kapcsolatos eljárás megindításához szükséges döntések meghozataláról

275/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Közösségi Háza - Komplex Kulturális Oktatási - Művészeti Központ eszközbeszerzésére ad-hoc bizottság felállítása és közbeszerzési cég megbízása

276/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a kistérségi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

277/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2013. évi üzemeltetéséről

278/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/ Napirendi pont cseréje/ A 8. napirendi pont a „Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről” című napirendi pont a 6. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra

279/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az egészségügyi ellátás helyzetéről

280/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Volán társaságok Abony, Kossuth téren kívüli parkolásának megoldásáról

281/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 2012. évre tervezett további útfelújításokról

282/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, 3727/1 hrsz.-ú ingatlan átnevezéséről

283/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírásáról

284/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

285/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cím módosítás/ „A KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú Abony Város Ivóvíz minőségjavító és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái maradványérték felhasználása miatti kivitelezési feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

286/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele/ Központi konyha és étkezde energetikai korszerűsítésével kapcsolatos döntés meghozatala   

287/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül a „Piaccsarnok és fedett piactér kivitelezési munkálataira” műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása című napirendi pont felvételéről

288/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje / Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának önkormányzati társulása társulási megállapodásának módosítása 

289/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
 „273/2012. (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat megtárgyalása” című napirendi pont felvételéről

290/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítására vonatkozó Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslata” című napirendi pont felvételéről 

291/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Az EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre pályázat benyújtása” című napirendi pont felvételéről

292/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
„A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete alapján pályázat benyújtása” című napirendi pont felvételéről 

304/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 273/2012 (IX.27.) számú Képviselő-testületi határozat megtárgyalásához név szerinti szavazásról

305/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 273/2012 (IX.27.) számú Képviselő-testületi határozat megtárgyalásáról

306/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a „Lehetőségeink Fő Tere” - Abony Város integrált településközpont fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú város rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó közvetett támogatások helyi pályázati eljárására 

307/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2012/2013. nevelési év, tanév indításáról szóló tájékoztató elfogadásáról

308/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Gyöngyszemek Óvodájának megüresedő álláshely betöltésére irányuló kérelmének elbírálására 

309/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás jövőjéről a hatályba lépő jogszabályváltozások tükrében

310/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítására vonatkozó Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatának újraszavazásáról 

311/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítására vonatkozó Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatának újraszavazásának újraszavazásáról

312/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és Dabas és Környéke Vízügyi KFT közötti szerződés alapján a közművagyon bérleti díjának meghatározása 

313/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2013. évi csatlakozásra

314/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2013. évi Belsőellenőrzési Tervének jóváhagyásáról 

315/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére vonatkozólag a KEOP-2012-5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések című pályázat elkészítésére pályázatíró cég megbízásra

316/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre pályázat benyújtásáról 

317/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Fenntartói hozzájárulás a Somogyi Imre Általános Iskola TÁMOP-3.1.4-12 kódszámú Innovatív iskolák fejlesztése című „ÖKO JAM: A környezettudatos nevelés megvalósulása minden szinten”című pályázatához

318/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete alapján pályázat benyújtásáról 

319/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete alapján pályázat benyújtásáról

320/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés felülvizsgálatára irányuló kérelmének megtárgyalásáról 

321/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Szolnoki út 92. szám alatti 2964/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítéséről

322/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a 2012. évi garanciális bejárásokról 

323/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról

324/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Közintézmények állapotának felmérésére 

325/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról


326/2012. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az önkormányzati intézmények működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala

327/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje / A KEOP-2012-5.5.0/C Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez szükséges intézkedések megtétele 

328/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Origo-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai  lemorzsolódását csökkentő intézkedések támgoatása – Tanoda típusú programok támogatása című TÁMOP-3.3.9.A-12/1 kódjelű pályázaton való részvételének támogatása című napirendi pont felvételéről

334/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Origó-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Tanoda típusú programok támogatása” című TÁMOP-3.3.9.A-12/1. kódjelű pályázaton való részvételének támogatásáról 

335/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról

336/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. III. negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

337/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési eszközei felülvizsgálata kapcsán Városfejlesztési Koncepció jóváhagyásáról

338/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0006 pályázati azonosító jelű projekthez kötődő 2. fordulós pályázaton való részvételről 

339/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 2012. III. negyedévi pénzügyi helyzetéről

340/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
A járási rendszer kialakítása következtében a polgármesteri hivatalt, a helyi közigazgatást és a közoktatás rendszerét érintő változásokról 

341/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról

342/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII.09.) számú rendeletének módosításáról 

343/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló 20/1998. (XII.19.) számú rendeletének módosításáról

344/2012. (XI. 29) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyásáról

345/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Városházán lévő díszterem bérleti díjának jóváhagyásáról 

346/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
A Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyásáról

347/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Az Abokom Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei 2013. évi díjtételeinek és óradíjainak meghatározásáról

348/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú önkormányzati rendeletben foglalt díjak megállapításáról 

349/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Nem lakás célú helyiségek 2013. évi bérleti díjának megállapítása

350/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozati javaslata
az Abony Városi Termálfürdő 2013. évi díjainak megállapításáról 

351/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
2013. évi mezőgazdasági haszonbérleti valamint a Piac-terület bérleti, valamint a vásártér bérleti díjak megállapításáról

352/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
A KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez szükséges intézkedések megtételéről 

353/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
A KEOP-2012-5.5.0/C Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez szükséges intézkedések megtételéről

354/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat          
Intézmények Alapító Okiratainak módosításról 

355/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
a Pingvines Óvoda és Bölcsőde megüresedő álláshely betöltésére irányuló kérelmének elbírálásáról

356/2012. (XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére és hírmagazin készítésére támogatási szerződés meghosszabbításáról 

357/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének elfogadásáról

358/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
a Volt Kostyán kúria (Abony, Vasút út 15.) tervezett részleges tető felújítási és veszély elhárítási munkáira és a Márton kúria (Abony, Kálvin u. 9.) veszély elhárítási és részleges állagmegóvási munkákra vonatkozó építési engedélyezési terv elkészítésére tervező megbízásáról 

359/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat.
Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános feladatok folyamatos ellátására cég megbízásáról

360/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
az értékbecslői feladatok ellátásáról 

361/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a földmérési feladatok ellátásáról

362/2012. (XI. 29.) számú Képviselő testületi határozat
A városban felmerülő közvilágítási problémákkal kapcsolatos intézkedések megtételére 

363/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Polgárőrség kérelmének elbírálása az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m2 alapterületű helyiség használatáról

364/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Az Innoven Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a KEOP-2012-5.5.0/C épületenergetikai fejlesztések című pályázati kiíráson való részvételről 

365/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat.
Energia tanúsítvány elkészítéshez kapcsolódó általános feladatok ellátására cég megbízásáról

366/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
A Közép – Tisza – Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott Abony, Szivárvány Óvoda és Bölcsőde olajtartályainak tisztításával kapcsolatos kötelezés megtárgyalásáról 

367/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele/Az Abony, Vasút úti vágásérett túlméretes nyárfák kivágásáról

368/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosításáról 

369/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

370/2012. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi feladat ellátási szerződések módosításáról szóló napirendi pont felvételéről

371/2012. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat a Makadám Group Kft-vel 2012. évi útfelújításokra és az ABOKOM Nonprofit Kft között padkázási munkálatokra kötött vállalkozási szerződések módosításáról szóló napirendi pont felvételéről 

372/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás elfogadásáról

373/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzati Intézmények működtetésére az ABOKOM Nonprofit Kft-vel kötendő keretszerződés jóváhagyására 

374/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi feladat ellátási szerződések módosításáról

375/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Szilágyi Erzsébet utca rehabilitációját követően a Nagykőrösi út és Szilágyi Erzsébet utca tulajdonjogának rendezéséről 

376/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez a polgármesteri hivatal elektromos hálózatának korszerűsítéséhez tervező megbízása

377/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Közép-magyarországi Régió szétválasztására illetve önálló Budapest és Pest megye régió létrehozására vonatkozó kezdeményezéshez való csatlakozásról 

378/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által megrendezni kívánt „Mindenki Karácsonya” elnevezésű rendezvény támogatásáról

379/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat a Makadám Group Kft-vel 2012. évi útfelújításokra és az ABOKOM Nonprofit Kft között padkázási munkálatokra kötött vállalkozási szerződések módosításáról  

 Z-10/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város Sportolója”, „Abony Sportjáért” és „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozásáról


Z-106/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” című pályázat „Kossuth tér környezetrendezése, közvilágításának energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" projekt kiviteli munkálatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról


Z-11/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város Sportolója”, „Abony Sportjáért” és „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozásáról


Z-132/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Villamos energia vásárlásával kapcsolatos közbeszerzés ajánlattételi felhívásának megtárgyalására


Z-133/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Közoktatásáért díj adományozásáról


Z-134/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Rendelő fenntartási díjak kifizetéséről


Z-14/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Rendőrőrs körzeti megbízottja kinevezésének támogatásáról


Z-161/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálásáról


Z-162/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Villamos energia vásárlásával kapcsolatos közbeszerzés ajánlattételi felhívásának módosítása című napirendi pont felvételéről


Z-163/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0056 jelű „Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítésére"
kiviteli munkálatok ellátása tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról


Z-164/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Villamos energia vásárlásával kapcsolatos közbeszerzés ajánlattételi felhívásának módosítására


Z-166/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról és díjfizetéseinek teljesítéséről


Z-220/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony város intézményi és közvilágítási villamos energia beszerzése menetrend adási kötelezettség nélkül tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról


Z-222/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a művészetoktatási hozzájárulásról az alapfokú művészetoktatásban résztvevő gyermekek részére


Z-226/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú projekt keretén belül a „Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola” kiviteli munkálatok ellátása tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról


Z-227/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony város közvilágítási rendszerének teljeskörű üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatóról


Z-228/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony volt Széll kastély (1877, 1878, 1879, 1880 és 1881 helyrajzi szám) hasznosítására kiírt pályázat eredményének megállapításáról


Z-243/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Piaccsarnok és fedett piactér kivitelezésre irányuló ajánlattételi felhívás elfogadására


Z-272/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekthez kapcsolódó Piaccsarnok és fedett piactér műszaki ellenőri feladatok ellátására ajánlattételi felhívás elfogadásáról


Z-293/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A „KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú Abony Város Ivóvíz minőségjavító és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái maradványérték felhasználása miatti kivitelezési feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról és műszaki ellenőr kiválasztásáról


Z-294/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
„KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül a „Piaccsarnok és fedett piactér kivitelezési munkálataira” műszaki ellenőri feladatok ellátásra” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról


Z-295/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városi Sportcsarnok intézményvezetői állására benyújtott pályázatok elbírálásáról


Z-296/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Díszpolgár és posztumusz-díszpolgári cím adományozásáról


Z-300/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzata tulajdonát képező egyes ingatlanok hasznosításáról


Z-301/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú bérleményekről


Z-302/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról és díjfizetéseinek teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalásáról


Z-303/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozataláról


Z-32/2012. (II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat „Kossuth tér környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának energiatakarékos fejlesztése” és "Abony Város Közösségi Ház – Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ kivitelezése és Zeneiskola kivitelezése" munkálataira műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása


Z-329/2012. (XI. 29) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Közösségi Háza - Komplex Kulturális Oktatási - Művészeti Központ eszközbeszerzésére ajánlattételi felhívás elfogadásáról


Z-33/2012. (II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat „Kossuth tér környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" projekt kiviteli munkálatainak ellátása tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása


Z-330/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
„Abony Közművelődéséért díj” adományozásáról


Z-332/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
az Abony 3 és 6 helyrajzi számú ingatlanok társasházasításához alaprajz elkészítéséhez vállalkozó megbízásáról


Z-333/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Az Abony Városi Termálfürdő jövőbeni üzemeltetési módjának meghatározásáról


Z-38/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat „Kossuth tér környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" projekt kiviteli munkálatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás Z-33/2012. (II.13) határozat eredményének módosításáról a Kbt. 96. § (4) bekezdés alapján


Z-380/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének támogatásáról


Z-39/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú “Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált településközpont fejlesztése” tárgyú pályázat “Kossuth tér környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" projekt kivitelezésére irányuló közbeszerzési feladatok teljes körű ellátásának lefolytatására szervezet és Ad-Hoc bizottság megbízása című napirendi pont felvételéről


Z-40/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú “Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált településközpont fejlesztése” tárgyú pályázat “Kossuth tér környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" projekt kivitelezésére irányuló közbeszerzési feladatok teljes körű ellátásának lefolytatására szervezet és Ad-Hoc bizottság megbízásáról


Z-41/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alperes ellen indított munkaügyi perrel kapcsolatos tájékoztatóról


Z-5/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt jegyzői állására benyújtott pályázatok elbírálásáról


Z-6/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú projekt keretén belül a „Közösségi Ház – Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola” kivitelezési munkáinak ellátása tárgyában ajánlattételi felhívás megtárgyalásáról


Z-6 melléklet Ajánlati felhívás


Z-6 melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS


Z-66/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Károly Róbert utca 2750 helyrajzi szám alatti ingatlan hasznosításáról


Z-68/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése című KMOP-4.5.2.10.11 jelű pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás megtárgyalásáról


Z-7/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Kodály Zoltán és a Semmelweis utca között elhelyezkedő belvíz elvezető árok telekhatárának, tulajdonviszonyainak, illetve szolgalmi jogának rendezéséről


Z-8/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról és díjfizetéseinek teljesítéséről


Z-9/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Kossuth tér 3. 3/2. szám alatti 56 m² alapterületű bérlakás tekintetében felmerülő lakbértartozás eltörlésére irányuló kérelem elbírálásáról