Log könyvtár nem írható - adjál neki CHMOD plugins/log/logs -> 777
POZÍCIÓ --->   2011 évi Határozatok

2011 évi Határozatok


1/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Lajos Múzeumi Alapítvány kérelme „A volt barokk magtár utólagos sótalanítása, falszigetelése, vakolat-rehabilitációja” című pályázat fedezetének biztosítása című napirendi pont felvételéről

2/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Belvízzel sújtott területekhez kapcsolódó intézkedések megtételéről

3/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Belvízzel sújtott területekhez kapcsolódó intézkedések megtételéről

4/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban” című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására cég megbízása

5/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban” című projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátására cég megbízásáról

6/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
A vis maior tartalékkeret igénybevételéről

7/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről (Sívó kúria)

8/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről (Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely)

9/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről (Ungár ház)

10/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 381/2010. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

11/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és a Coop Zrt. között kötött közös tulajdont alapító és telekhatár rendezési okirat módosításáról, kiegészítéséről

12/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata aljegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása című napirendi pont felvételéről

13/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 8/2011.(I.06.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása című napirendi pont felvételéről

14/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet működtetéséhez szükséges fedezet biztosítása című napirendi pont felvételéről

15/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Urbán Ildikó aljegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

16/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának jóváhagyása

17/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata aljegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

18/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 8/2011.(I.06.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

19/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet működtetéséhez szükséges fedezet biztosításáról

20/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Piaccsarnok épületében lévő 24 m2 alapterületű üzlet bérleti díj csökkentésére irányuló kérelem elbírálása című előterjesztés nyílt ülésen történő tárgyalásáról

21/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Mezőgazdasági haszonbérleti díjak csökkentése iránti kérelmek elbírálása (Mádi Sándorné, Bajári István) című előterjesztés nyílt ülésen történő tárgyalásáról

Z-22/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Kossuth tér 3. I/3. sz. alatti ingatlan kapcsán beérkezett kérelem elbírálásáról

Z-23/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról, díjfizetés teljesítésére

24/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása című napirendi pont levételéről

25/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

26/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 2010. évi beszámolójának elfogadásáról

27/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról

28/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a hulladékgazdálkodásról szóló tájékoztató elfogadásáról

29/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat

Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról

30/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és Tóth Tibor között kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

31/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Piaccsarnok épületében lévő 24 m2 alapterületű üzlethelyiség bérleti díj csökkentésére irányuló kérelem elbírálásáról

32/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a mezőgazdasági haszonbérleti díjak csökkentése iránti kérelmek elbírálásáról (Bajári István)

33/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a mezőgazdasági haszonbérleti díjak csökkentése iránti kérelmek elbírálásáról (Mádi Sándorné)

34/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Nagyabonyi Színkör Kulturális Egyesület az abonyi Városi Sportcsarnok térítésmentes használat iránti kérelem elbírálásáról

35/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2011. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról

36/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony város fogászati ügyeleti ellátásának megoldásáról

37/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Fadrusz utca egyirányúsításához szükséges fedezet biztosításáról

38/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város területén lévő 1 és 20 kV-os villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkáira cég megbízása.

39/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont cseréje/ Abony Város Önkormányzat tulajdonát képező az Innoven Kft. üzemeltetésében lévő konyha bérleti díjának emeléséről

40/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról


41/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bizottságok 2011. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

42/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum létrehozásáról szóló 166/2008. (V.08.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

43/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat

a lejárt határidejű határozatokról

44/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság tagjainak megválasztásáról

45/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat tulajdonát képező az Innoven Kft. üzemeltetésében lévő konyha bérleti díjának emelésére

Z-46/2011. (II. 03.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város Sportolója”, „Abony Sportjáért” és „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozásáról

47/2011. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának aljegyzői állására benyújtott pályázatok elbírálása című napirendi pont felvételéről

48/2011. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
A gyermekétkeztetés 2011. évi vállalkozó részére fizetendő összegének megismerése című napirendi pont felvételéről

49/2011. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.5.3-10-11 „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című pályázat benyújtása című napirendi pont felvételéről

Z-50/2011. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának aljegyzői állására benyújtott pályázatok elbírálásáról

51/2011. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának aljegyzői állására benyújtott pályázatok elbírálásáról

52/2011. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalásáról

53/2011. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
a települési szilárd hulladékgazdálkodás 2011. évi közszolgáltatási díjának részletes költségelemzéséről

54/2011. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
a települési folyékony hulladékgazdálkodás 2011. évi közszolgáltatási díjának részletes költségelemzéséről

55/2011. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Salgóbányai Tábor és az abonyi Strandfürdő állapotáról szóló beszámoló elfogadásáról

56/2011. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony piac és üzletház projekt részletes üzleti terv elkészítésének megbízásáról szóló 146/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről

57/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére és hírmagazin készítésére érkezett ajánlatok megtárgyalása című előterjesztés nyílt ülésen történő tárgyalásáról

58/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére és hírmagazin készítésére érkezett ajánlatok megtárgyalásáról

59/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a társadalmi szervezetek 2010. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

60/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a társadalmi szervezetek 2011. évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírásáról

61/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2011. évi Ellenőrzési Tervének jóváhagyásáról szóló 311/2010. (X. 28.) Képviselő-testületi határozat módosításáról

62/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a virágosítási program folytatásáról

63/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 342/2010. (XI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról

64/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban” című projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság tagjainak megválasztásáról

65/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a „kintlévőségek behajtására közreműködő kiválasztása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról

66/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

Z-67/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
az alpolgármester megválasztásához kapcsolódó Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról

Z-68/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Parti Mihály képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról

Z-69/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
alpolgármester megválasztásáról

70/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.5.3-10-11 „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című pályázat benyújtásáról

71/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a gyermekétkeztetés 2011. évi vállalkozó részére fizetendő összegének megismeréséről

72/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város Sportolója”, „Abony Sportjáért”, „Jó tanuló, jó sportoló” díjak átadásának időpontjáról

73/2011. (II. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.17.) számú rendeletének módosítása című napirendi pont felvételéről

74/2011. (II. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Németh Mónika jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről

75/2011. (II. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

76/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Alerion Hungária Energetikai Kft. részére kiadott szándéknyilatkozat módosítása című napirendi pont levételéről

Z-77/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt jegyzői állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról

Z-78/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt jegyzői állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról

Z-79/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Főépítészi feladatok megbízási szerződés alapján történő ellátásáról

Z-80/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Parti Mihály képviselő döntéshozatalban való részvételéről

Z-81/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
alpolgármester megválasztásáról

Z-82/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a bírósági ülnökök jelöléséről

Z-83/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a bírósági ülnökök jelöléséről

Z-84/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú pályázat technológiai munkarész megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról

Z-85/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban” című pályázat eszközbeszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról87/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása című napirendi pont felvételéről

88/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a kistérségi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

89/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

90/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat intézményei számára „cafetéria juttatások beszerzése 2011.évre” tárgyhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására cég és ad-hoc bizottság megbízásáról

91/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének megismeréséről

92/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
az elmúlt 3 év ivóvízminőség-javítás helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról

93/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
az abonyi Strandfürdő forgalmáról, jegyekről, úszóbérletekről, tanfolyamokról, bungalow-k kihasználtságáról szóló beszámoló elfogadásáról

94/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városi Polgárőrség támogatási elszámolásával kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról

95/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2011- ben felújítani kívánt utak meghatározásáról

96/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programjának elfogadásáró

Z-97/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat intézményei számára „cafetéria juttatások beszerzése 2011. évre” tárgyhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról

98/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

99/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról

100/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan működtetéséről

101/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáról

102/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítási támogatására pályázat benyújtásáról

103/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a VÁRÉPÍTŐ PÁLYÁZAT benyújtásáról

104/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KEOP 7.1.0/11 kódjelű Derogációs Vízközmű projektek előkészítésére pályázat benyújtásáról

105/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város ÉK-i városrész belvízrendezése és táj rehabilitációjához kapcsolódóan közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról

106/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskoláiban című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 jelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról

107/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Napló szerkesztőbizottságának felállításáról szóló 40/2007. (I.25.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

108/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Báthory, Deák Ferenc és Jókai Mór utcák felújítása (TEUT) című pályázathoz tartozó fel nem használt támogatási összegről való lemondásról

109/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesületének támogatási kérelméről

110/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a ceglédi Losontzi István Többcélú Közoktatási Intézmény Sportegyesületének kérelméről

111/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony, Vasút u. 1. (hrsz.: 4922/1 és 4922/2), Abony, Lovassy Sándor utca 3. (hrsz.: 2253/2) és Abony, Buzgány dűlő 13. (hrsz.: 0161/1) szám alatti ingatlanokon álló felépítmények bontására cég megbízásáról

112/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

113/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Bethlen Gábor utca 1-2. szám alatti ingatlanból 389 m2 –es földrészlet megvásárlásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

114/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bankjegykiadó automata berendezés elhelyezésére és üzemeltetésére bérleti díj emeléséről

115/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 70/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

116/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat

a lejárt határidejű határozatokról

117/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város ÉK-i városrész belvízrendezése és tájrehabilitációjához kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása című napirendi pont levételéről

118/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Fellebbezés elbírálása című napirendi pont levételéről

119/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pető István és neje 2740 Abony, Kodály Z. u. 16. szám alatti lakosok lakáscélú helyi támogatásának visszafizetésével kapcsolatos egyezségi ajánlatának elbírálása című napirendi pont felvételéről

120/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Pető Tamás és neje 2740 Abony, Szent M. u. 6. szám alatti lakosok lakáscélú helyi támogatásának visszafizetésével kapcsolatos egyezségi ajánlatának elbírálása című napirendi pont felvételéről

121/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Torna és Akrobatika Klub támogatási kérelme című napirendi pont felvételéről

122/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátására cég megbízása című napirendi pont felvételéről

Z-123/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt jegyzői állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról

Z-124/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Parti Mihály képviselő döntéshozatalban való részvételéről

Z-125/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az alpolgármester megválasztásához kapcsolódó Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról

Z-126/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
alpolgármester megválasztásáról

Z-127/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei dolgozói részére „2011. évre étkezési utalvány beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-128/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata „Kreatív Kópévár - Új bölcsőde létesítése Abonyban” KMOP-4.5.2-09-2009-0024 azonosító számú projekt eszköz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-129/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 jelű, Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskoláiban című pályázat ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról

Z-130/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Főépítészi feladat ellátásáról szóló Z-79/2011.(III.31.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása

Z-131/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Lakás bérbeadásáról önkormányzati érdekből Majorné Pásztor Adrienn részére

Z-132/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Elővásárlási jog gyakorlása árverés útján értékesített lakóingatlanokra

Z-134/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pető Tamás és neje 2740 Abony, Szent M. u. 6. szám alatti lakosok lakáscélú helyi támogatásának visszafizetésével kapcsolatos egyezségi ajánlatának elbírálásáról

135/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása című napirendi pont felvételéről

136/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/Alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapításáról

137/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

138/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalásáról

139/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2011. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

140/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony piac és üzletház” projekt üzleti tervének elfogadásáról

141/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony piac és üzletház” projekt üzleti tervének elfogadásáról

142/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapításáról

143/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Közművelődési Koncepciójának elfogadásáról

144/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási programjának elfogadásáról

145/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények 2011/2012. tanév szakmai feladatellátásához szükséges órakeretek biztosításának alapelvei meghatározásáról

146/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata Közoktatási Intézkedési Tervének elfogadásáról

147/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról

148/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Nagyabonyi Színkör Kulturális Egyesület kérelmének elbírálásáról

149/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Salgóbányai Ifjúsági Tábor ingyenes használatáról

150/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

az Abony, Nagykőrösi út 3. (hrsz.: 5502) szám alatti ingatlanon álló garázsépület bontására cég megbízásáról

151/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadásáról

152/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a térfigyelő-rendszer kiépítésének feltételeiről

153/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskolában című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 jelű pályázathoz kapcsoló mérnöki feladatok ellátására szerződés megkötéséről

154/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Újszászi út 21-23. szám alatti dr. Kostyán Andor Rendelőintézet körül kialakult parkolási gondok megoldásáról szóló tájékoztatóról

155/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Várépítő pályázat benyújtása az Ungár-kúria tetőfelújításáról

156/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium által megítélt csökkentett összegű támogatási összeg elfogadásáról

157/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Torna- és Akrobatika Klub Egyesületének támogatási kérelméről

158/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátására cég megbízásáról

159/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

160/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Városfejlesztési Társaság Alapító Okiratának módosítása című napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról

161/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Remondis Kétpó Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása és a 2011. évi üzleti terv jóváhagyása című napirendi pont levételéről

Z-162/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
KEOP – 1.3.0./2F/09 – 2009 – 007 kódszámú Abony Város ivóvíz minőségjavító és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkáinak, FIDIC (sárga) szerződéses feltételek szerinti tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-163/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 kódszámú „Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskoláiban” tárgyú projekt
kivitelezési feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-164/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása

Z-165/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása

Z-166/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása

Z-167/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása

Z-168/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása

Z-169/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása

Z-170/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása

Z-171/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról, díjfizetés teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Z-172/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a város halottjává nyilvánításra beérkezett kérelem elbírálásáról

Z-173/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/ A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról szóló Z-285/2010.(X.14.) számú, valamint az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról szóló Z-286/2010.(X.14.) számú Képviselő-testületi határozatok módosításáról

Z-174/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Városfejlesztési Társaság alapító okiratának módosításáról

175/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról

176/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Lehetőségeink fő tere- Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című, KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 pályázathoz kapcsolódó Városmarketing Stratégia jóváhagyásáról

177/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a költségvetés elfogadásakor zárolt összegek felszabadításáról és plusz igények fedezetének meghatározásáról

178/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város közúthálózatának 2011. évi felújítási munkálatára kötött vállalkozási szerződés módosításáról

179/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzat és Tóth Tibor között kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatos vizsgálat lefolytatására létrehozott Ad-Hoc Bizottság munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról

180/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

181/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város belterületi útjainak egyirányúsításához szükséges forgalomkorlátozó táblák megrendelésére fedezet biztosításáról

182/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Vasút út 1. (hrsz.: 4922/1 és 4922/2), Abony, Lovassy Sándor utca 3. (hrsz.: 2253/2) és Abony, Buzgány dűlő 13. (hrsz.: 0161/1) szám alatti ingatlanokon álló felépítmények bontására kötött vállalkozási szerződés módosításáról

183/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város ÉK-i városrész belvízrendezés és táj rehabilitációjához kapcsolódóan közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról szóló 105/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról

184/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Térfigyelő rendszer kialakításához kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízására

185/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2 helyrajzi számú ingatlanra beérkezett pályázati anyagok értékeléséről

186/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Nagyabonyi Színkör Kulturális Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról

187/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely kérelme a Múzeum vagyonvédelmi rendszerének kiépítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

188/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely támogatási kérelme a Pünkösdölő rendezvénysorozatra szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

189/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. 2010. évi gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolóról

190/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására pályázat kiírásáról

191/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat

a nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratának módosításáról

192/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a POWER Karate Sportegyesület kérelmének elbírálásáról

193/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/A nyári gyermekétkeztetés fedezetének biztosításáról

194/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a nyári gyermekétkeztetés fedezetének biztosításáról

195/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Városfejlesztési Társaság Alapító Okiratának módosítása című napirendi pont levételéről

196/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a gyermekétkeztetés 2011. évi intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló 387/2010.(XII.16.) számú határozat módosítása című napirendi pont levételéről

Z-197/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése című KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 pályázat megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról

Z-198/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó térfigyelő rendszer kialakítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról

Z-199/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/ A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról szóló Z-285/2010.(X.14.) számú, valamint az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról szóló Z-286/2010.(X.14.) számú Képviselő-testületi határozatok módosításáról

Z-200/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Rendőrőrs körzeti megbízottja kinevezésének támogatásáról

Z-201/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Rendőrőrs működésére megfogalmazott javaslatokról

202/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a gyermekétkeztetés 2011. évi vállalkozó részére fizetendő összegének meghatározásáról

203/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony, Bethlen Gábor utca 1.-2. szám alatti ingatlanból 389 m2 –es földrészlet megvásárlásáról

204/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városban az elmúlt években elkészült aszfalt burkolatú, szegélyezett belterületi utak karbantartásáról

205/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskolában című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 jelű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására és nyilvánosság biztosítására cég megbízásáról

206/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2011-ben felújítani kívánt utak meghatározásáról szóló 95/2011. (III. 31) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

207/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

az Egészségügyi Központ építése során kialakult problémákkal kapcsolatos vizsgálat lefolytatására megbízott Ad-Hoc Bizottság munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról

208/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet építése során kialakult problémák kapcsán megfogalmazódott kérdések tisztázására vonatkozó szakértői vélemény elkészítésére szakértő megbízásáról

209/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet építése során kialakult problémák kapcsán megfogalmazódott kérdések tisztázására vonatkozó szakértői vélemény elkészítésére szakértő megbízásáról

210/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázat kiviteli terv elkészítéséhez kapcsolódóan közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról

211/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városi Polgárőrség részletfizetési kérelmének elbírálásáról

212/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Remondis Kétpó Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és 2011. évi üzleti tervének elfogadásáról

213/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

Z-214/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról szóló Z-285/2010. (X. 14.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

Z-215/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról szóló Z-286/2010. (X. 14.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

Z-216/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Oktatási Sport és Kulturális Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról szóló Z-284/2010.(X.14.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

217/2011. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű, „Parkolók és csomópontok fejlesztése” című projekt konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása című napirendi pont felvételéről

218/2011. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozataláról

219/2011. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Fergeteg Triatlon SE támogatás iránti kérelmének elbírálásáról

220/2011. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

221/2011. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Pingvines Óvodában bölcsődei szolgáltatás ellátásához munkahelyek biztosításról

222/2011. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű, „Parkolók és csomópontok fejlesztése” című projekt konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról

223/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és az ABOKOM Nonprofit Kft. között köttetett keretszerződés módosítása című napirendi pont levételéről

224/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony, Kossuth tér 3. I/3. szám alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése című napirendi pont felvételéről

225/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú területek térítésmentes használatba vétele iránti kérelem elbírálása című napirendi pont felvételéről

226/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat

a térfigyelő rendszer kialakításához kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárás lefolytat szervezet megbízásáról szóló 184/2011. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása című napirendi pont felvételéről

Z-227/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt jegyzői állására benyújtott pályázatok elbírálásáról

Z-228/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Városfejlesztési társaság alapító okiratának módosításáról

Z-229/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórumba Abony Város Pedagógus Szakszervezete részéről delegált tagok elfogadásáról

Z-230/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
lakbértatozás eltörlésére irányuló kérelem elbírálásáról

Z-231/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Baranyi Tímea átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Z-232/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Kossuth tér 3. I/3. szám alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

233/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása című napirendi pont felvételéről

234/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

235/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2011. szeptember 01.-től történő ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

236/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények 2011/2012. tanév szakmai feladatellátáshoz szükséges órakeretek meghatározásáról

236/2011.(VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 1. sz. melléklete

237/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat

a közoktatási intézmények 2011/2012. tanév szakmai feladatellátáshoz szükséges pedagógus álláshelyek számának meghatározásáról

238/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2011/2012-es tanév indítható osztályai számának meghatározásáról

239/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programja módosításának szakértői véleményezésére adott megbízásról

240/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programja módosításának szakértői véleményezésére adott megbízásról

241/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú rendeletének módosításáról

242/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a gyermekétkeztetés 2011. évi intézményi térítési díjainak meghatározásáról (bölcsőde tekintetében)

243/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat

a 270/2010. (IX.23.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

244/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
tájékoztató a 154/2011. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozatban foglalt intézkedések megtételéről

245/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat

az Abony 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú területek térítésmentes használatba vétele iránti kérelem elbírálásáról

246/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat

„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására szerződések megkötéséről

247/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat

az Abony, Rákóczi út 8. (helyrajzi szám: 4897) szám alatti ingatlan megvásárlására való szándék kifejezése című napirendi pont levételéről

248/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
tájékoztató a városban felmerülő közvilágítási problémákkal kapcsolatos intézkedések megtételéről

249/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat

közintézmények, középületek és közterületek akadálymentesítése a mindennapi életben című tájékoztató elfogadásáról

250/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a térfigyelő rendszer kialakításához kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról szóló 184/2011. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról

251/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

252/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
a működési céltartalék felhasználása című napirendi pont felvételéről

Z-253/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése című, KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázat részeként a térfigyelő rendszer kiépítése tárgyában indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-254/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése”, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 azonosító számú projekt kivitelezési feladatok megvalósítása tárgyában indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-255/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról

256/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Önkormányzat jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása

257/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Kft. között köttetett keretszerződés módosításáról és a 177/2011. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat értelmében a 2011-es költségvetés Városi Tevékenység működési céltartalék során útjavításra, kátyúzásra biztosított összeg felhasználásáról

258/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a nevelési intézmények Alapító Okiratának módosításáról

259/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programja módosításának szakértői véleményezésére adott megbízásról

260/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógiai programja módosításának szakértői véleményezésére adott megbízásáról

261/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.18.) számú rendeletének módosításáról

262/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat adószám és a hozzákapcsolódó pénzforgalmi számlaszám igényléséről

263/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Ungár kúria veszély-elhárítási és tetőfelújítására kivitelező cég megbízásáról

264/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város szennyvíztisztító telepének a korszerűsítése” című KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására szerződések megkötéséről, valamint Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízásáról

265/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat

„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése” című KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 pályázat keretein belül megvalósuló külterületi „K1” csatorna megépítéséhez szükséges földrészletek megvásárlásáról

266/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat

Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap kezdeményezéshez való csatlakozásról

267/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
a működési céltartalék felhasználásáról

Z-268/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/ Az Abony, Kossuth tér 4. II/9. szám alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó tanulmányok és vizsgálatok elkészítése, valamint ezen munkák alapján elkészítendő tervezési munkálatok feladatainak ellátása tárgyában ajánlattételi felhívás megtárgyalása

269/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele/ Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003.(XII. 17.) számú rendeletének módosítása című napirendi pont levételéről

270/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele/ Abony Város Önkormányzat és a MÁV Zrt. között létrejött bérleti szerződés és üzemeltetési megállapodás módosításának elfogadása című napirendi pont levételéről

271/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont felvétele/ A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai programja módosításának szakértői véleményezésére adott megbízásról szóló 260/2011. (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása című napirendi pont felvételéről

272/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont levétele/ A térfigyelő rendszer kiépítéséhez kapcsolódó szakfelügyelet ellátására szerződés megkötése napirendi pont levételéről

Z-273/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állásra beérkezett pályázat elbírálásáról szóló előterjesztés véleményezése

Z-274/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Sátorné Tóth Melinda óvodavezető megbízásáról szóló 253/2007. (VII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról szóló előterjesztés véleményezése

Z-275/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése tárgyú pályázathoz „ kapcsolódó tanulmányok és vizsgálatok elkészítése, valamint ezen munkák alapján elkészítendő tervezési munkálatok feladatainak ellátása tárgyában ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról szóló előterjesztés véleményezése

Z-276/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Kossuth tér 4. II/9. szám alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló előterjesztés véleményezése

Z-277/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Kossuth tér 2. II/1. szám alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló előterjesztés véleményezése

Z-278/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bélrakások nem szociális alapon és önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról szóló előterjesztés véleményezése

Z-279/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bélrakások nem szociális alapon és önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról szóló előterjesztés véleményezése

280/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátásának biztosítására közbeszerzési eljárás lebonyolítására cég kiválasztása és ad-hoc bizottság megbízásáról szóló előterjesztés véleményezése

281/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és a Keviterv Plusz Kft. között létrejött KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvíz-hálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása c. nyertes projekt projektmenedzseri feladatok ellátására megkötött megbízási szerződés módosításáról szóló előterjesztés véleményezése

282/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A térfigyelő rendszer kiépítéséhez kapcsolódó szakfelügyelet ellátására szerződés megkötéséről szóló előterjesztés véleményezése

283/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz- elvezetése és gyűjtése” című KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 pályázat keretein belül megvalósuló külterületi „K1” csatorna megépítéséhez szükséges földrészletek kisajátításáról szóló előterjesztés véleményezése

284/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai programja módosításának szakértői véleményezésére adott megbízásról szóló 260/2011. (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáráról szóló előterjesztés véleményezése

285/2011. (VIII. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és a MÁV Zrt. között létrejött bérleti szerződés és üzemeltetési megállapodás módosításának elfogadásáról

286/2011. (VIII. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat

A társadalmi szervezetek 2011. évi tartalékalapból történő önkormányzati támogatásának pályázati kiírásáról

287/2011. (VIII. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Közoktatási Intézményeinek 2010/2011. tanév, nevelési év befejezéséről szóló beszámolójának elfogadására

288/2011. (VIII. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

Z-289/2011. (VIII. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotfelméréséről

Z-290/2011. (VIII. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Seres József Abony, Kiss E. út 43/a. sz. alatti lakos lakásfenntartási támogatást elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Z-291/2011. (VIII. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város „Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola” valamint a „Piaccsarnok és fedett piac, üzletház és lakások” építése tárgyú KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. projekt, kiviteli tervezési munkáinak ellátása tárgyú hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

292/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 7-es számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi ellátási szerződésének módosítása című napirendi pont felvételéről

293/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének felülvizsgálatáról

294/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 2011. első félévi helyzetéről

295/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtásáról a 81/2011. (VIII.11.) VM rendelet keretén belül külterületi földútjaink karbantartására, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzésére

296/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása a 15/2011. (IV.22.) BM rendelet keretén belül az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrásának kiegészítéséről

297/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi ellátási szerződésének módosításáról

Z-298/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatához benyújtott jegyzői álláspályázatok elbírálásáról

Z-299/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó, tanulmányok és vizsgálatok elkészítése, valamint ezen munkák alapján elkészítendő tervezési munkálatok feladatainak ellátása tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-300/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Központi Orvosi ügyeleti ellátása tárgyában az ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról

Z-301/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Kossuth tér 3. III/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás önkormányzati érdekből történő bérbeadására

Z-302/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

303/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása című napirendi pont felvételéről

304/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi csatlakozása című napirendi pont felvételéről

305/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a városfejlesztő társaság működését szabályozó dokumentumok elfogadása

305/2011. (IX.29.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete
MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

305/2011.(IX.29.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

305/2011. (IX.29.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete
ÜZLETI TERV

306/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról

307/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a kistérségi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

308/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

309/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi csatlakozásáról

310/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a díjképzési elvek és díjszintek alkalmazásáról a KEOP-1.3.1/1F-2008-0012 kódszámú Abony város ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósításához hozott 366/2009. (XI.26.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

311/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Közintézmények állapotának felméréséről

312/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2 helyrajzi számú ingatlanra beérkezett pályázati anyagok értékeléséről

313/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadása

314/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat

A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Iskolaszékébe történő fenntartói delegálásról

315/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

322/2011. (X. 18.) sz. Képviselő-testületi határozat

Pályázat benyújtása a 15/2011. (IV.22.) BM rendelet keretén belül az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrásának kiegészítéséről

323/2011. (X. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 2011/2012. nevelési év, tanév indításáról szóló tájékoztató elfogadásáról

324/2011. (X. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetben egészségügyi ellátást biztosító orvosokkal kötendő szerződésekről szóló előterjesztés elfogadásáról

325/2011. (X. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony 2071 helyrajzi számú ingatlan funkciójának megváltoztatására, rehabilitációjára javasolt 2x25 férőhelyes parkoló, zöldövezet és belvíz-elvezetés kialakítására vonatkozó terv elkészítésére beadott pályázatok elbírálásáról

326/2011. (X. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala közterület-felügyelőinek 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról

327/2011. (X. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A lejárt határidejű határozatokról

340/2011. (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Tájékoztató az Abony, Apponyi u. 7. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó előzetes tárgyalásokról” című napirendi pont felvételéről

341/2011. (XI. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó Abony Város Közösségi Háza-Komplex Kulturális Oktatási-Művészeti Központ kivitelezésére irányuló közbeszerzési feladatok teljes körű ellátásának lefolytatására szervezet és Ad-Hoc bizottság megbízásáról

342/2011. (XI. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó „Kossuth tér környezetrendezése és közvilágításának energiatakarékos fejlesztése, valamint Szilágyi Erzsébet út szélesítése kivitelezése” irányuló közbeszerzési feladatok teljes körű ellátásának lefolytatására szervezet megbízása

343/2011. (XI. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan a „Közösségi Háza – Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola” műszaki ellenőr, valamint a Kossuth tér környezetrendezése, közvilágításának energiatakarékos fejlesztése kivitelezési feladatok kiválasztására közbeszerzési eljárás lefolytatására szervezet megbízása

345/2011. (XI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
elővásárlási jog fenntartásáról a Szolnok Megye Jogú Város által a Remondis Kétpó Kft.-ből eladásra kerülő 40% tulajdonrész értékesítésére irányuló eljárás során

346/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont levétele/ Tájékoztató az Abony Munkácsy út 9. szám alatti 63 m2 alapterületű bérlakás tekintetében felmerülő behajthatatlan lakbértartozásról című napirendi pont levételéről

347/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Együttműködés a Római Katolikus Egyházzal „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című TÁMOP-5.5.1.B-11/1 azonosító számú pályázatban című napirendi pont felvételéről

353/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása című napirendi pont felvételéről

354/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/Tájékoztató a Kaszáló erdő és a kékvércse állomány állapotáról, valamint az abonyi Kaszáló erdő jelenlegi védelméről és helyi jelentőségű védett természeti területté történő nyilvánításának folyamatáról

355/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KEOP-7.1.0/11 kódjelű Derogációs Vízközmű projektek előkészítésére pályázat benyújtása című 104/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról

356/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
A hatályos Településrendezési eszközök értékeléséről, valamint Abony Város Településrendezési terveinek felülvizsgálatára és módosítására településtervező kiválasztásáról

357/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
A felülvizsgálatra és módosításra kerülő Településrendezési tervek alapjául szolgáló digitális alaptérkép beszerzéséről és használati jogára szerződés megkötéséről

358/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Városi Strandfürdő 2012. évi díjainak megállapításáról

359/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abokom Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei 2012. évi díjtételeinek és óradíjainak meghatározására

360/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat

Az ABOKOM Nonprofit Kft. Hátralékkezelési Szabályzatának jóváhagyására

361/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 2011. III. negyedévi pénzügyi helyzetéről

362/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2012. évi Költségvetési Koncepciójáról

363/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Kaszáló erdő és a kék vércse állomány állapotáról, valamint az Abonyi Kaszáló erdő jelenlegi védelméről és helyi jelentőségű védett természeti területté történő nyilvánításának folyamatáról

364/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Városházában lévő díszterem bérleti díjának jóváhagyásáról

365/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának a Volksbank Magyarország Zrt.-nél fennálló hiteltartozás végtörlesztéséből eredő különbözet felhasználásáról

366/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyása

367/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyásáról

368/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
2012. évi mezőgazdasági haszonbérleti valamint a Piac-terület bérleti díjainak megállapításáról

369/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Nem lakás célú helyiségek 2012. évi bérleti díjának megállapításáról

370/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Salgóbányai tábor 2012. évi térítési díjának megállapításáról

371/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII.09.) számú rendeletének módosításáról

372/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/1999. (XII.29.) számú rendeletének módosításáról

373/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló 20/1998. (XII.19.) sz. rendeletének módosításáról

374/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Lehetőségeink Fő tere - Abony integrált településközpont fejlesztése” című KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010-0011 számú pályázat II. ütemében kiépítésre került térfigyelő kamerák üzemeltetéséről

375/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi munkatervének elfogadásáról

376/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és a CO-OP Star Kereskedelmi Zrt. között kötendő adás-vételi szerződés megkötéséről

377/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, 47 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása-tárgyában a KMOP-4.6.1.-11 kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat keretében megvalósítandó óvodafejlesztéshez

378/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-4.6.1.-11 kódszámú nevelési intézmények fejlesztése című pályázat keretében óvodafejlesztésre tervező kiválasztásáról

379/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról

380/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a 2011. évi garanciális bejárásokról

381/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város közvilágításának fejlesztéséről

382/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesületének kérelmének elbírálására

383/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

384/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Együttműködés a Római Katolikus Egyházzal „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című TÁMOP-5.5.1.B-11/1 azonosító számú pályázatban

385/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

386/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Helyi építési szabályzatról szóló 19/2007 (V.10.) önkormányzati rendeletének módosítása című napirendi pont felvételéről

387/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelméről című napirendi pont felvételéről

388/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú önkormányzati rendeletének módosításáráról, a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól valamint a Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetéséről szóló rendeletének megalkotására

389/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása című napirendi pont felvételéről

390/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok összevonása/ KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Főtere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat Kossuth tér környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának energiatakarékos fejlesztése” projekt kiviteli munkálatainak ellátása tárgyában ajánlattételi felhívás megtárgyalása és KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat „Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja” projekt kiviteli munkálatainak ellátása tárgyában ajánlattételi felhívás megtárgyalása című napirendi pontok összevonásáról

391/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására cég megbízásáról

392/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére és hírmagazin készítésére támogatási szerződés megkötéséről

393/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 Abony város ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása projekthez kapcsolódó szolgáltatási szerződések módosításáról

394/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, 089/1 hrsz-ú ingatlanból 4554 m2 földrészlet megvásárlása a KEOP-7.1.0/11-2011-0006 kódszámú, Abony Város szennyvíz-tisztító telepének korszerűsítése keretében megvalósítandó fejlesztéséhez

395/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Kálvin út 1. hrsz. 3310 ingatlan gázvezeték kiváltására cég megbízásáról

396/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 369/2011. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi határozat mellékletének módosításáról

397/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól, valamint a közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről szóló rendelet megalkotásáról

398/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városi Polgárőrség kérelméről

399/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelméről

400/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Helyi építési szabályzatról szóló 19/2007 (V.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról