Log könyvtár nem írható - adjál neki CHMOD plugins/log/logs -> 777
POZÍCIÓ --->   Hírek


Kérem a teljes páláyázati kiírásért Kattintson a képre!
lelekmozg.png
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.április.15.csütörtök - 23:57:28
Nyomtatóbarát változat email valakinek

A Kormány jelenlegi rendelkezései szerint az Abonyi Óvodák 2021.04.19-től a megszokott nyitva tartással 600-1700 óráig fogadják az óvodás gyermekeket, a saját óvodai csoportjaikban. A gyermekek fogadása a pandémia alatt kialakított, megszokott rendben történik. A járványügyi adatokat figyelembe véve, nagy tisztelettel megkérünk mindenkit csak egészséges családokból, egészséges gyermekeknek kérjék az ellátását. 
 
Eddigi megértő, együttműködő támogatásukat megköszönve, tisztelettel:
 
 
 
                                                                                                                                                                                 Abonyi Óvodavezetők

 
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.április.15.csütörtök - 23:34:26
Nyomtatóbarát változat email valakinek


Abony Város Önkormányzat (székhely: Abony, Kossuth Lajos tér 1.) Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2017.(VII.03.) önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott Vagyongazdálkodási Liciteljárási Szabályzat alapján egyfordulós, nyílt liciteljárás keretében elidegenítésre meghirdeti az Abonyi Üzleti Park-ban található, az alábbiakban felsorolt ingatlanokat.
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.április.15.csütörtök - 13:38:22
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Hatályba lépett a Kormány 166/2021. (IV. 7.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések meghosszabbításáról.
 
A Korm. rendelet értelmében a Kormány – az Operatív Törzs javaslatára – a védelmi intézkedéseket 2021. április 19. napjáig fenntartja:
 
 • Hatályban maradnak a maszkviselésre vonatkozó szabályok, a települések belterületén, az utcán és a közterületen továbbra is kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk használata.
 • Közterületen és nyilvános helyen továbbra is mindenki köteles – a közös háztartásban élők kivételével – legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 • Szabadidős sport tevékenység – a kijárási tilalmon kívüli időszakban – továbbra is folytatható egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel, azzal a feltétellel, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
 • Vendéglátó üzletekben továbbra is csak az ott dolgozók tartózkodhatnak, a vendégek kizárólag az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig mehetnek be.
 • Szállodák és fitnesztermek továbbra sem fogadhatnak vendégeket.
 
                                                                                                 Pető Zsolt                                                                  dr. Gáspár Anita                                                                                         polgármester                                                                         jegyző
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.április.09.péntek - 01:13:19
Nyomtatóbarát változat email valakinek

A Magyar Közlöny 2021. évi 51. számában kihirdetésre került a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet.
 
A Korm. rendelet a jelenleg hatályban lévő védelmi intézkedések enyhítését, a rendelkezések hatályba lépését a 2,5 millió COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásához kötötte.
 
2021. április 06-án megjelent a belügyminiszter 1/2021. (IV. 6.) BM határozata a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2. alcíme, 3. alcíme, 13. §-a és 14. §-a hatálybalépéséről.
 
A kormányhatározat megállapítja, hogy a 2,5 millió COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napja, mint hatálybalépési feltétel 2021. április 6. napján bekövetkezett, ezáltal a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2. alcíme, 3. alcíme, 13. §-a és 14. §-a hatálybalépésének naptári napja 2021. április 7-e.
 
A 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2021. április 07-én hatályba lépő rendelkezései:

 • a kijárási tilalom kezdete este 10 óra, a vége továbbra is reggel 5 óra,
 • a szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek,
 • a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín nem köteles zárva tartani,
 • a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen – a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. §-ára figyelemmel – a szolgálatás nyújtása és a szolgáltatás igénybevétele megengedett,
 • az üzletek kötelező zárva tartási időszaka az este 9.30 óra és reggel 5 óra közötti időszak,
 • reggel 5 óra és este 9.30 óra közötti időben – az e rendelet, valamint a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel – megengedett az üzletekben tartózkodás és vásárlás,
 • reggel 5 óra és este 9.30 óra között az üzlet az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtása és betartása esetén tarthat nyitva, Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtását és betartását nem vállaló üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni és az üzlet köteles zárva tartani.
 • a vendéglátó üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek,
 • 10 m2-es vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottokon kívül egy időben egy vásárló tartózkodhat,
 • 10 m2-t meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottokon kívül egy időben legfeljebb átlagosan 10 m2-ként egy vásárló tartózkodhat,
 • 10 m2-es szabály alkalmazása során a 14. életévet be nem töltött kiskorút, a 65. életévét meghaladott személy segítőjét és a fogyatékossággal élő személy segítőjét nem kell figyelembe venni,
 • az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a bejutásra várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot tartsanak, a vásárlók számára a kézfertőtlenítés lehetősége az üzlet vásárlóterében folyamatosan biztosított legyen, az üzlet vásárlóterében a felületek fertőtlenítése folyamatos legyen és a bevásárláshoz használt eszközök (kocsi, kosár) fertőtlenítése folyamatosan megtörténjen,
 • olyan üzlet, amely nem rendelkezik vásárlótérrel, abban az esetben tarthat nyitva, ha az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője gondoskodik arról, hogy a várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól a 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsák.
 
A maszkviselés helyi szabályairól szóló 21/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelet rendelkezései továbbra is érvényben vannak.
 
Továbbra is kísérjék figyelemmel a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal (https://koronavirus.gov.hu) és az önkormányzat közleményeit.
 
Vigyázzanak magukra! Vigyázzanak egymásra!
 
 
 
                                                                                                         Pető Zsolt                                                                  dr. Gáspár Anita                                                                                                                                      polgármester                                                                          jegyző
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.április.07.szerda - 15:11:47
Nyomtatóbarát változat email valakinek

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tájékoztatása szerint a KSH Abony településen a hivatal elnöke által 2021-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
 
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők: 
 
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei – havi rendszerességű
1942 A lakosság utazási szokásai – 2021. április, július, október, 2022. január hónapokban, negyedéves gyakoriságú 
2003 Felmérés a Háztarások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról 
– 2021. április-június
2154 Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel, éves kikérdezés – 2021. április-május 
 
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.
 
A járványügyi helyzetre tekintettel az adatszolgáltatóknak lehetőségük lesz a telefonon keresztüli válaszadásra, valamint egyes adatgyűjtések esetében a Központi Statisztikai Hivatal kéri, hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.
 
A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.
 
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban kerülnek nyilvánosságra.
 
A KSH munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen ad további felvilágosítást.
 
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
 
 
 
                                                                                                                                                                dr. Gáspár Anita jegyző


   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.április.07.szerda - 08:30:53
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Hírkategóriák