Log könyvtár nem írható - adjál neki CHMOD plugins/log/logs -> 777
POZÍCIÓ --->   Hírek


Ceglédi Tankerületi Központ Somogyi Imre Általános Iskola a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ceglédi Tankerületi Központ Somogyi Imre Általános Iskola matematika-bármilyen szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű előreláthatólag 2020.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Szelei út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Matematika tantárgy oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, matematika-bármilyen szakos tanár. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1), (4) bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte.
• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Informatikai végzettség. ECDL vizsgára való felkészítés képessége.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz. Képzettségeket igazoló dokumentumok. Erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén). Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti, hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ Somogyi Imre Általános Iskola címére történő megküldésével (2740 Abony, Szelei út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/120/00068-56/2019, valamint a munkakör megnevezését: matematika -bármilyen szakos tanár vagy

• Elektronikus úton Kazincyné Juhász Ildikó intézményvezető részére a kazinczyne@somogyi-abony.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.somogyi-abony.sulinet.hu

 
 
 
 
 


   
Hozzászólás: 0 Írta Sajtóreferens  /   2019.április.08.hétfő - 13:27:45
Nyomtatóbarát változat email valakinek