Log könyvtár nem írható - adjál neki CHMOD plugins/log/logs -> 777
POZÍCIÓ --->   Hírek


Tájékoztató
TÁJÉKOZTATÓ
a Helyi Választási Bizottságba, Szavazatszámláló Bizottságba történő delegálásról
 
A helyi választási bizottság (HVB) és a szavazatszámláló bizottság (SZSZB) a települési önkormányzat képviselő-testülete által választott, illetve a választókerületben jelöltet, listát állító jelölő szervezet, vagy a független jelölt által megbízott tagokból áll.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 25. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságoknak - a képviselő-testület által megválasztott tagokon kívül - további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, listát állító jelölő szervezet, vagy a független jelölt bízza meg.”

A fentiek szerint megbízott tagot delegálhat:

Ø       az SZSZB-be az egyéni képviselőjelöltet, polgármester-jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezet, továbbá a független jelölt,
Ø       a HVB-be az egyéni képviselőjelöltet, illetve polgármester-jelöltet állító jelölő szervezet, illetőleg a független jelölt.

A választási bizottságokba történő delegálás célja a jelöltek, jelölő szervezetek képviseletének biztosítása választási eljárás során hozott döntésekben.

A választási bizottságok megbízott tagjait a szavazás napját megelőző 16. napig, azaz 2010. szeptember 17-én 16.00 óráig a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tag nevét, lakcímét és személyi azonosítóját.

A választási bizottság megbízott tagja tekintetében a tagsággal összeférhetetlen tisztségeket a Ve. 22. § (2) és (4) bekezdései tartalmazzák:
„(2) A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, állami vezető, közigazgatási hivatal vezetője, képviselő, megyei közgyűlés elnöke, polgármester, jegyző, főjegyző, választási iroda tagja, a választási bizottság illetékességi területén működő közigazgatási szerv köztisztviselője, valamint jelölt.
(4) Az olyan választási bizottságoknak, amelyek a jogorvoslati eljárásban egymással döntési, döntést felülbíráló kapcsolatba kerülhetnek, nem lehetnek tagjai az egymással hozzátartozói kapcsolatban álló személyek.”

A megbízásra vonatkozó formanyomtatvány, valamint összeférhetetlenségi nyilatkozat a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, vagy az alábbi linkekre kattintva letölthető:

Megbízólevél Helyi Választási Bizottság tagjának letölthető pdf formátumban.

Megbízólevél a Szavazatszámláló Bizottság tagjának letölthető pdf formátumban.

Összeférhetetlenségi nyilatkozat a delegált tagok részére letölthető pdf formátumban.


   
Hozzászólás: 0 Írta Handi  /   2010.szeptember.10.péntek - 19:24:23
Nyomtatóbarát változat email valakinek