Log könyvtár nem írható - adjál neki CHMOD plugins/log/logs -> 777
POZÍCIÓ --->   Hírek


Választás
V á l a s z t á s i     t á j é k o z t a t ó


Tisztelt Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2010. október 3-ra (vasárnapra) tűzte ki.

A szavazás helye

A választópolgár a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat.

Amennyiben a választópolgár mozgásában akadályozva van (például egészségi állapota miatt), úgy a szavazást megelőzően a helyi választási iroda vezetőjétől (jegyzőtől), a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja felkeresni a mozgóurnával.

Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik?

Amennyiben a választópolgár 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással a bejelentett tartózkodási helyén, az igazoláson megjelölt szavazókörben szavazhat.

Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig kérhető a lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől, valamint ajánlott levélben úgy, hogy 2010. szeptember 28-ig megérkezzen a helyi választási irodához. A kérelem benyújtásához leölthető nyomtatvány áll rendelkezésre a www.valasztas.hu honlapon, illetve elérhető Abony Város Helyi Választási Irodájában (2740 Abony, Kossuth tér 1.). Az igazolási kérelemben a választópolgárnak meg kell adnia nevét, személyi azonosítóját (ismertebb nevén személyi szám), lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a bejelentett tartózkodási helye van.

Ha a szavazás napját megelőzően az igazolással rendelkező választópolgár nem jelezte szavazási szándékát a helyi választási iroda vezetőjénél, a szavazás napján a tartózkodási helyének címe szerinti szavazókörben a szavazatszámláló bizottságtól kérheti a névjegyzékbe való felvételét.

Abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön vagy Magyarországon, de nem a bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik, választójogát nem tudja gyakorolni.

Mit vigyen magával szavazáskor?

Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:

a)      lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány)

b)      a lakcímigazolvány mellett a kártya formátumú személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított kártyaformátumú vezetői engedély.

Ha a bejelentett tartózkodási helyén kíván szavazni, és előzetesen nem kérte felvételét a névjegyzékre, az „Igazolás a tartózkodási helyen történő szavazáshoz” elnevezésű nyomtatványt is vigye magával!


Mit kell még tudni a szavazásról?

Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet.

Amikor a választópolgár felkeresi a szavazókört a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni a személyazonosságát és lakcímét. Ezután a választópolgár megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.

A szavazás titkossága érdekében használja a szavazófülkét!

Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni.

Ha a választópolgár elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSAAbony Város Helyi Választási Bizottsága a cigány települési kisebbségi önkormányzati képviselők választást a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választásának napjára 2010. október 3-ra (vasárnapra) tűzte ki.

A kisebbségi választáson azok a választópolgárok vehetnek részt, akik 2010. július 15-ig kérték felvételüket a kisebbségi választói jegyzékbe.

A települési kisebbségi önkormányzat képviselőjelöltjeit nem a választópolgárok ajánlják, hanem a kisebbségi szervezetek állíthatják. A választáson független jelölt nem indulhat. Az lehet jelölt, aki az adott kisebbség választói jegyzékén szerepel.
A települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testületébe megválasztható képviselők száma 4 fő. Ennél kevesebb jelölt esetén a választás nem tartható meg.
A kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgárok önálló szavazókörben adhatják le szavazataikat a jelöltekre.
A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választására kijelölt szavazókör: 2740 Abony, Kossuth tér 18., Gimnázium.

Szavazni legfeljebb 4 jelöltre lehet. Képviselő az a 4 jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos további információkat a   www.valasztas.hu internetes oldalon, valamint Abony Város hivatalos honlapján a www.abony.hu   oldalon találhat, illetve tájékoztatásért a helyi választási irodához fordulhat:
 

A Helyi Választási Iroda vezetője: Dr. Németh Mónika jegyző
A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1., emelet 21. sz. iroda
Tel/Fax: 53/360-010
E-mail cím: valasztas@abony.hu

A Helyi Választási Bizottság Elnöke: Deák Sándor
Elnökhelyettese: Dr. Berkó Attila
Tagja: Szabó Lászlóné
A Helyi Választási Bizottság hivatali helyiségének címe: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
Helyi Választási Iroda


   
Hozzászólás: 0 Írta Handi  /   2010.szeptember.10.péntek - 19:18:54
Nyomtatóbarát változat email valakinek