POZÍCIÓ --->   2008 évi Határozatok

2008 évi Határozatok


 1. 110/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: Vezetői megbízás a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskolában
 2. 111/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: Pályázat kiírása a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola igazgatói állására
 3. 112/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Pünkösdölő rendezvény lebonyolítására beérkezett pályázatok elbírálása
 4. 113/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének elfogadása
 5. 114/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Főtér program megvalósításával kapcsolatos feladatok meghatározására és pályázat benyújtása
 6. 118/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: A 2008. évi földmérői feladatok ellátása
 7. 119/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Kossuth tér 18. sz. alatti Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola épületének megerősítésére statikai szakértői szakvélemény készítésére statikus tervezői megbízás kiválasztása
 8. 120/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 5/2000. (III. 29.) sz. rendelet módosítása
 9. 121/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Magyar Közút Kht. hulladékgyűjtő akciójáról
 10. 122/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: A 2006-2007. évi beruházásoknál a garanciális eljárások tapasztalatai, az esetleges hibák kijavításának és érvényesítésének összegzése, további feladatok meghatározása
 11. 123/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az egyházi ingatlan kártalanítási összeg befektetésének meghosszabbítása
 12. 124/2008. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról
 13. 128/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról
 14. 129/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Polgármesteri Hivatal 2007. évi munkájának értékelése
 15. 130/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 2008. I. negyedévi pénzügyi tájékoztatója
 16. 131/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Pályázat kiírása Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának aljegyzői állására
 17. 132/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely üzemeltetésének és működtetésének átvételéről szóló megállapodás elfogadása
 18. 133/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az ABOKOM Nonprofit Kft-vel kötött Keretszerződés kiegészítése
 19. 134/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város kezelésében lévő utak és dűlőutak 2008. évi karbantartása
 20. 135/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Lázár Vilmos utca területének rendezése
 21. 136/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat Lakáskoncepciója 2008-2012.
 • 137/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: A 2008. évi független értékbecslői feladatok ellátása
 1. 138/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kossuth tér környezetrendezésére irányuló pályázat benyújtásához szükséges Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kötendő megállapodás
 2. 140/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Reform u. 14. sz. alatti 4078 hrsz-ú ingatlan értékesítése
 3. 141/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Bajtárs u. 3671/5 hrsz-ú önkormányzati "Vadaspark" ingatlan értékesítésre történő kijelölése
 4. 142/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Báthory u. 2. sz. alatti "kivett üzlet" művelési ágú ingatlanon lévő épület részbeni rendeltetésváltoztatásához készítendő tervdokumentációról ajánlat kérése
 5. 143/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: A 2007. évi közbeszerzési eljárások statisztikai összegzése
 6. 144/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Megbízás Abony Város Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátására
 7. 145/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: OLLÉ Program megtárgyalása
 8. 146/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: OLLÉ Program megtárgyalása
 9. 147/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat által zártkörűen kibocsátott Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználására szabályzat jóváhagyása
 10. 148/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Hazai pályázati lehetőségek
 11. 149/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Hazai pályázati lehetőségek
 12. 150/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Hazai pályázati lehetőségek
 13. 151/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Szelei út mellett létesítendő járda kivitelezőjének kiválasztása
 14. 152/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Pályázat benyújtása a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványhoz
 15. 156/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat: Szándéknyilatkozat Szolnok Megyei Jogú Város "TIOP 1.2.1 - Agóra multifuncionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása" pályázati programjához
 16. 157/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat: KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség-javítási pályázathoz szakértő megbízása
 17. 158/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat: KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség-javítási pályázathoz szakértő megbízása
 18. 159/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat: KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség-javítási pályázathoz szakértő megbízása
 19. 160/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat: Hazai pályázati lehetőségek Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT) 2008. című pályázaton történő részvételről, az Abony, Apponyi út felújítása címmel
 20. 161/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat: Hazai pályázati lehetőségek Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT) 2008. évi pályázaton történő részvételről, az Abony, Thököly út felújítása címmel
 21. 162/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat: Hazai pályázati lehetőségek Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT) 2008. című pályázaton történő részvételről, az Abony, Szabadság út felújítása
 22. 163/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat: Hazai pályázati lehetőségek Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖF TEKI) című pályázaton történő részvételről, településrendezési terv készítése címmel
 23. 164/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat: Hazai pályázati lehetőségek Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) pályázaton történő részvételről, Tegyünk a Gyöngyszemekért! címmel
 24. 165/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat: Hazai pályázati lehetőségek
 25. 166/2008. (V. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat: Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum létrehozása
 26. 167/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról
 27. 169/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Gyöngyszemek Óvodája vezetői állására beérkezett pályázat elbírálása
 28. 170/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása
 29. 175/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása
 30. 176/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2007. évi beszámoló
 31. 178/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről
 32. 179/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az Abonyi Lovas Klub önkormányzati támogatásának elbírálása
 33. 180/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az Abony Városi Polgárőrséggel kötött Együttműködési Megállapodás módosítása
 34. 181/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület önkormányzati támogatásának elbírálása
 35. 182/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Városi Sportcsarnok díjmentes használatba adása az Abonyi Rendőrőrs részére
 36. 183/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Fenntartói delegálás a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Iskolaszékébe
 37. 184/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: A közoktatási nevelési, pedagógiai programjának módosítása A) Gyöngyszemek Óvodája Nevelési Programjának módosítása
 38. 185/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: A közoktatási intézmények nevelési, pedagógiai programjának módosítása B) A Pingvines Óvoda Nevelési Programjának módosítása
 39. 186/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: A közoktatási intézmények nevelési, pedagógiai programjának módosítása C) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nevelési Programjának módosítása
 40. 187/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: A közoktatási intézmények nevelési, pedagógiai programjának módosítása D) Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása
 41. 188/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: A közoktatási intézmények nevelési, pedagógiai programjának módosítása E) A Somogyi Imre Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása
 42. 189/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: A közoktatási intézmények nevelési, pedagógiai programjának módosítása F) A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása
 43. 190/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: A közoktatási intézmények nevelési, pedagógiai programjának módosítása G) A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai Programjának módosítása
 44. 191/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az ABOKOM KHT 2007. évi beszámolójának elfogadása
 45. 192/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az ABOKOM Nonprofit Kft. könyvvizsgálói megbízatása, valamint Alapító Okiratának módosítása
 46. 193/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az ABOKOM Nonprofit Kft. könyvvizsgálói megbízatása, valamint Alapító Okiratának módosítása
 47. 194/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: A komposztálható hulladék, valamint építési törmelék elhelyezése
 48. 195/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzatnál könyvvizsgálói feladatok elvégzésére beérkezett pályázatok elbírálása
 49. 196/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Brawo Eseménymarketing Kft-vel kötött szerződés felülvizsgálata
 50. 197/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Tájékoztató a Csatorna II. ütem hátralékaival kapcsolatos intézkedések eredményéről
 51. 198/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az oktatási és kulturális intézmények részére jóváhagyott 2008. évi általános tartalék felhasználásának jóváhagyása
 52. 199/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulás folyamatos működésének biztosítása
 53. 200/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése ügyében tett intézkedésekről
 54. 201/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Csiky és Vasvári utcák területének rendezése
 55. 202/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Lázár Vilmos utca területének rendezése
 56. 203/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Kossuth tér 19. sz. alatti 5503/1 hrsz-ú ingatlan 648 m2 területének értékesítésre történő kijelölése
 57. 204/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Szolnoki út 92. sz. alatti, 2964/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése
 58. 205/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Kécskei út 1. sz. 4827 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
 59. 206/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség-javítási pályázat költségvetési tartalmának jóváhagyása
 60. 207/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség-javítási pályázat költségvetési tartalmának jóváhagyása
 61. 211/2008. (VI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Meghívóban nem szereplő napirendi pont felvétele
 62. 212/2008. (VI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Zárt ülés megtartása
 63. 213/2008. (VI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzatánál könyvvizsgálói feladatok elvégzésére beérkezett páyázatok elbírálása
 64. 214/2008. (VI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kötvénykibocsátásból eredő bevétel felhasználása
 65. 215/2008. (VI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Közbeszerzési AD-HOC Bizottság megbízása KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség javítását célzó pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatása
 66. 216/2008. (VI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Ivóvízminőség javítási projekt előkészítési munkálataihoz szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására cég megbízása
 67. 217/2008. (VI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Partneri együttműködési szándék kinyilvánítása a Dél-Kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program (INTERREG IV. B) pályázat keretében megvalósuló Közép-európai Távmunka Programban való részvétel
 68. 218/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Meghívóban szereplő napirendi pont levétele
 69. 219/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Meghívóban szereplő napirendi pont levétele
 70. 220/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Meghívóban szereplő napirendi pont levétele
 71. 221/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Meghívóban szereplő napirendi pont levétele
 72. 222/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Meghívóban szereplő napirendi pont levétele
 73. 223/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Meghívóban nem szereplő napirendi pont felvétele
 74. 224/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Meghívóban nem szereplő napirendi pont felvétele
 75. 225/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Meghívóban szereplő napirendi pont levétele
 76. 226/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Meghívóban szereplő napirendi pont levétele
 77. 227/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Nyílt ülés elrendelése
 78. 228/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Nyílt ülés elrendelése
 79. 232/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: A kötvénykibocsátásból eredő bevétel befektetése
 80. 233/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Lovassy u. 3. sz. alatti 2253/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése
 81. 234/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Vezetői megbízás a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
 82. 235/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról
 83. 236/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola igazgatói álllására beérkezett pályázatok elbírálása
 84. 237/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Báthory u. 2. sz. alatti ingatlan átalakítása
 85. 238/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Kinizsi Pál Gimnázium és Szaközépiskola statikai véleménye
 86. 239/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Tájékoztató a foglalkoztatási helyzetről és az átképzési lehetőségekről
 87. 240/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az abonyi sportpályák és játszóterek fásítása
 88. 241/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Csillag Zs. u. 2. sz. alatti Művelődési Ház bérleti szerződésének felülvizsgálata és módosítása
 89. 242/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás módosítása
 90. 243/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alpító Okiratának módosítása
 91. 244/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Rózsás dűlő 0365 hrsz-ú ingatlan birtokvédelme
 92. 245/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, 3311 hrsz-ú ingatlan birtokvédelme
 93. 246/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: A 2008-2009. közötti időszakra akcióterv előkészületi munkáinak - belvízelvezető rendszer, Strand fejlesztése - meghatározása
 94. 247/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: A 2008-2009. közötti időszakra akcióterv előkészületi munkáinak - belvízelvezető rendszer, Strand fejlesztése - meghatározása
 95. 248/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Pályázat belterületi utak fejlesztésére
 96. 249/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Pályázat belterületi utak fejlesztésére
 97. 250/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat közoktatási intézményeiről szóló tájékoztató
 98. 251/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Beszámoló a Gyulai és Somogyi Általános Iskolában folyó integrációs oktatásról
 99. 252/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: A nyári gyermekétkeztetés biztosítása
 100. 253/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az "ÁROP-3.A.1. a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban" című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat
 101. 254/2008. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat: A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 5/2000. (II. 29.) sz. rendelet módosítása
 102. 255/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Meghívóban nem szereplő napirendi pont felvétele
 103. 256/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Tájékoztató a tanköteles gyerekek iskola beiratkozásáról, az indítható osztályok számának meghatározása
 104. 257/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Pedagógus álláshelyek számának meghatározása az oktatási intézményekben
 105. 258/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Vezetői megbízás a Somogyi Imre Általános Iskolában
 106. 259/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kérelem benyújtása a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény önállós intézményként történő továbbműködésének engedélyezésére
 107. 260/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kérelem benyújtása a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógai Módszertani Intézményként történő továbbműködésének engedélyezésére
 108. 261/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Vezetői megbízás a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben
 109. 262/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. és a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola közötti megállapodás
 110. 263/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Pályázatfigyelő és pályázatíró cég kiválasztása
 111. 264/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Pályázatfigyelő és pályázatíró cég kiválasztása "ÁROP-3.A.1." pályázati kiírás alapján a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban" című pályázat elkészítése
 112. 265/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Pályázatfigyelő és pályázatíró cég kiválasztása "KEOP-2007.5.1. az energetikai hatékonyság fokozása" című pályázat elkészítése
 113. 266/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Pályázatfigyelő és pályázatíró cég kiválasztása "KMOP-2008.2.1.1/B. Belterületi utak fejlesztése című pályázat elkészítésére
 114. 267/2008. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Polgármesteri Hivatalban behatolási és beléptető rendszer kiépítése, vagy az ABOKOM Nonprofit Kft-től 2 fő éjjeliőr átvétele
 115. 326/2008. (X. 16.) sz. képviselő-testületi határozat: Meghívóban nem szereplő napirendi pont felvétele
 116. 327/2008. (X. 16.) sz. képviselő-testületi határozat: Meghívóban szereplő napirendi pont levétele
 117. 328/2008. (X. 16.) sz. képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adóosztályán 5 évre visszamenőleg történő felülvizsgálatára fedezet biztosítása, valamint Abony város Önkormányzat 8/2008. (II. 28.) számú költségvetési rendelet módosítása
 118. 329/2008. (X. 16.) sz. képviselő-testületi határozat: "Mindenki Egészségmegőrző Központjának komplex akadálymentesítésére" kiírt ajánlattételi felhívás visszavonása
 119. 331/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Meghívóban szereplő napirendi pont levétele
 120. 332/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Meghívóban nem szereplő napirendi pont felvételének nem támogatása
 121. 333/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Meghívóban szereplő napirendi pont levétele
 122. 334/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Zárt ülés elrendelése
 123. 335/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Zárt ülés elrendelése
 124. 341/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról
 125. 342/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Abony, Kossuth tér 18. sz. alatti Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola épületének statikai szakvélemény alapján építési engedélyes terv készítésére tervező megbízása
 126. 343/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Szabadság utca felújításához műszaki ellenőr kiválasztása
 127. 344/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása
 128. 345/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: A KMOP-2008-2.3.1/C jelű "Parkolók és csomópontok fejlesztése" című pályázat benyújtása
 129. 346/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: A KMOP-2008-2.3.1/C jelű "Parkolók és csomópontok fejlesztése" című pályázat benyújtása
 130. 347/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi pályázati kiírás módosulásának jóváhagyása
 131. 348/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 2009. évi Ellenőrzési Tervének elfogadása
 132. 349/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Informatikai Fejlesztési Tervének elfogadása
 133. 350/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Abony város belvízelvezető rendszer engedélyes szintű tervdokumentációjának terveztetése
 134. 351/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Lakások önkormányzati érdekből és nem szociális érdekből történő bérbeadása
 135. 352/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Tájékoztató a piacfejlesztés érdekében folytatott tárgyalásról
 136. 353/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: A Víziközműveket Működtető Intézmény tulajdonában lévő 3 db gépjármű térítésmentes átadásáról az ABOKOM Nonprofit Kft. részére
 137. 354/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: A Csatorna II. ütem hátralékaival kapcsolatos intézkedések eredményéről szól tájékoztató elfogadása
 138. 355/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: A Somogyi Imre Általános Iskola Pedagógia Programjának módosítása
 139. 356/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: A Somogyi Imre Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása
 140. 357/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: A közoktatási intézmények tájékoztatója a tanévkezdésről
 141. 358/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Abony, Vasút út 2. sz. alatti lakás statisztikai szakvélemény alapján történő megerősítése
 142. 359/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetségéhez (EHÖSZ) való csatlakozás
 143. 360/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: A városi szennyvíztelep tisztított szennyvizének elvezetéséről kötendő szerződésről
 144. 361/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: A városi szennyvíztelep tisztított szennyvizének elvezetéséről kötendő szerződés
 145. 362/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Abony város intézményeinek akadálymentesítése
 146. 363/2008. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Képviselő-testület kábeltelevíziós közvetítése
 147. 365/2008. (XI. 11.) sz. képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal aljegyzői állására benyújtott pályázatok elbírálása
 148. 366/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Nyílt ülés elrendelése
 149. 367/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok sorrendjének megváltoztatása
 150. 368/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok sorrendjének megváltoztatása
 151. 373/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója
 152. 374/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról
 153. 375/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: OLLÉ Program keretében megvalósítandó pályák megépítése
 154. 376/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Tájékoztató a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás alakulása óta eltelt időszakról
 155. 377/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 156. 378/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett téli közmunkaprogram pályázat önerejének meghatározása
 157. 379/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: TÁMOP-3.2.4/08./01/KMR pályázat benyújtás
 158. 380/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Keviterv Plusz Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása
 159. 381/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatói állására pályázat kiírása
 160. 382/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására pályázat kiírása
 161. 383/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII. 09.) számú rendeletének módosítása
 162. 384/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló 20/1998. (XII. 19.) számú rendeletének módosítása
 163. 385/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/1999. (XII. 29.) számú rendeletének módosítása
 164. 386/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Nem lakás célú helyiségek 2009. évi minimális bérleti díjának megállapítása
 165. 386/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat 1. sz. melléklete
 166. 386/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat 2. sz. melléklete
 167. 386/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat 3. sz. melléklete
 168. 387/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: 2009. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint a piacterület bérleti díjak megállapítása
 169. 388/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Városi Ebédlő és a Városházában lévő díszterem bérleti díjának jóváhagyása
 170. 389/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: A Közoktatási és Közművelődési Intézmények által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyása
 171. 390/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat:
 172. 391/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: ABOKOM Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei 2009. évi díjtételeinek és óradíjainak meghatározása
 173. 392/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Abony Város Strandfürdő 2009. évi díjainak megállapítása
 174. 393/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004. (VII. 29.) sz. rendelet módosítása
 175. 394/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Salgóbányai tábor 2009. évi térítési díjának megállapítása
 176. 395/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása
 177. 396/2008. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Területi Együttműködési Operatív
 178. 397/2008. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: "Lehetőségeink Főtere" - Kossuth tér környezetrendezése Abonyban c. projekt közbeszerzési feladatainak ellátására cég kiválasztása
 179. 398/2008. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: "Lehetőségeink Főtere" - Kossuth tér környezetrendezése Abonyban c. projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátására cég kiválasztása
 180. 399/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2008. III. negyedévi pénzügyi teljesítés adatairól
 181. 400/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: céljából igénybevett orvosi rendelő helyiségek bérleti szerződés meghosszabbítása 2009. évre
 182. 401/2008. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett orvosi rendelő helyiségek bérleti szerződés meghosszabbítása 2009. évre
 183. 402/2008. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása
 184. 403/2008. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása
 185. 404/2008. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az egyházi ingatlan kártalanítási összeg befektetésének meghosszabbításáról
 186. 405/2008. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kécskei u. 1. sz. 4827 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítésre kiírt pályázat elbírálása
 187. 406/2008. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: Jogi szaktudást igénylő feladatok ellátására kötött megbízási szerződés felmondása
 188. 407/2008. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: Balatonszárszói Ifjúsági Tábor üzemeltetési feladatainak ellátására kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
 189. 407/2008. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 2. sz. melléklete
 190. 408/2008. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: A KEOP-1.3.0. Ivóvízminőség javítási pályázat benyújtásához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány készítésére kötött megbízási szerződés felülvizsgálata
 191. 409/2008. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása
 192. 410/2008. (XI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 2009. évi munkatervének elfogadása
 193. 411/2008. (XII.18.) sz. Képviselő-testületi haítározat: Meghívóban szereplő napirendi pont levétele
 194. 412/2008. (XII.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: A meghívóban szereplő napirendi pont levétele
 195. 413/2008. (XII.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: Meghívóban nem szereplő napirendi pont felvétele
 196. 414/2008. (XII.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: Nyílt ülés elrendelése
 197. 415/2008. (XII.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: Zárt ülés elrendelése
 198. 416/2008. (XII.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása Főtér kivitelezésére közbeszerzési eljárás lefolytatására
 199. 417/2008. (XII. 18.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Árpád u. 1602/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
 200. 418/2008. (XII.18.) sz. Képvsielő-testületi határozat: KEOP-2007-5.1.0. "Az energetikai hatékonyság fokozása" című pályázathoz önerő megállapítása
 201. 419/2008. (XII.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: A TÁMOP-3.1.4./08/02 kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben pályázat benyújtása
 202. 420/2008. (XII.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abonyi Rendőrőrs őrsparancsnoka kinevezésének támogatása
 203. 421/2008. (XII.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Polgármesteri Hivatal 2009. évi informatikai fejlesztésére fedezet biztosítása
 204. 422/2008. (XII.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 50. éves évfordulója alkalmából kiadvány készítésére és a Kinizsi színmű bemutatására fedezet biztosítása
 205. 423/2008. (XII.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: Egészségmegőrző Központ akadálymentesítéséhez műszaki ellenőr kiválasztása
 206. 424/2008. (XII.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmének megoldása
 207. 425/2008. (XII.18.) sz. Képvsielő-testületi határozat: TK-VÍZ Termelő és Szolgáltató Kft. "f.a." felszámolási eljárása során készült vagyonmegosztási javaslat jóváhagyása
 208. 426/2008. (XII.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: TK-VÍZ Termelő és Szolgáltató Kft. "f.a." felszámolási eljárása során készült vagyonfelosztási javaslat jóváhagyása
 209. 427/2008. (XII.18.) sz. Képviselő-estületi határozat: 396/2008. (XI. 27.) sz. Képvsielő-testületi határozat módosítása
 210. 428/2008. (XII.18.) sz. Képvsielő-testületi határozat: Polgármester jutalmazásának jóváhagyása