POZÍCIÓ --->   2006 évi Határozatok

2006 évi Határozatok


 1. 5/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Képviselő-testület 2006. évi munkatervének megtárgyalása
 2. 6/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és a lakások elidegenítéséről szóló 4/2002. (IV. 30.) sz. rendelet módosítása
 3. 7/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Dematerizált értékpapír hozamának befektetése
 4. 8/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: 2006. I. félévi iskolatej program indítása
 5. 9/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: V. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére pályázat kiírása
 6. 10/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz szelektív hulladékok gyűjtésére alkalmas jármű beszerzésére pályázat benyújtása
 7. 11/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz pályázat benyújtása a Vasvári Pál utca építésére
 8. 12/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázat benyújtása a Csiky G. út építésére
 9. 13/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázat benyújtása szilárdburkolatú belterületi utak felújítására (Bólyai J. út)
 10. 14/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázat benyújtása szilárdburkolatú belterületi utak felújítására (Szondy Gy. út)
 11. 15/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázat benyújtása szilárdburkolatú belterületi utak felújítására (Nyári P. út)
 12. 16/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázat benyújtása szilárdburkolatú belterületi utak felújítására (Munkácsy M. út)
 13. 17/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázat benyújtása szilárdburkolatú belterületi utak felújítására (Könyök út)
 14. 18/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázat benyújtása szilárdburkolatú belterületi utak felújítására (Szabadság és Zrínyi utak)
 15. 19/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázat benyújtása a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és a Városi Sportcsarnok felújítására
 16. 20/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázat benyújtása a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és a Városi Sportcsarnok felújítására
 17. 21/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázat benyújtása a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és a Városi Sportcsarnok felújítására
 18. 22/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Belvíz elleni védekezésre vis maior pályázat benyújtása
 19. 23/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Óvodai férőhelyek számának növelése csoportbővítéssel
 20. 24/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Óvodai férőhelyek számának növelése csoportbővítéssel
 21. 25/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz pályázat benyújtása a Pinvines Óvoda felújítására
 22. 26/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Fenntartói hatáskörbe tartozó csoportlétszám engedélyezése (Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola, Montágh Imre Általános Iskola, Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola)
 23. 27/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Köztisztviselőkkel szemben támasztott teljesítménykövetelmények meghatározása
 24. 28/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Simonffy u. 409/12 hrsz-ú ingatlan értékesítése, név szerinti szavazás kérése
 25. 29/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Simonffy u. 409/12 hrsz-ú ingatlan értékesítése
 26. 30/2006. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Kazinczy u. 2827 és 2828 hrsz-ú ingatlan értékesítése
 27. 32/2006. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat: 4-es főút elkerülő szakasz melletti GKSZ területbe átsorolás
 28. 33/2006. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat: Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003. (V. 16.) sz. rendelet módosítása (2006. évi hulladékkezési díj megállapítása)
 29. 34/2006. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat: ABOKOM KHT 2006. évi költségvetésének megtárgyalása
 30. 35/2006. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat: ABony Város Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltaásról szóló 6/2003. (V. 16.) sz. rendelet módosítása (szelektív hulladékgyűjtés szabályozása)
 31. 36/2006. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatói állására pályázat kiírása
 32. 37/2006. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat: Közoktatási és Közművelődési Tevékenységet Koordináló Intézmény intézményvezetői állására pályázat kiírása
 33. 38/2006. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat: Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
 34. 39/2006. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 2006. évi rendezvényterve
 35. 40/2006. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat: Szennyvízcsatorna-építés II. üteméhez kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás mértékének csökkentése
 36. 41/2006. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat: Szennyvízcsatorna-építés II. üteméhez kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás mértékének csökkentése
 37. 43/2006. (III. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzői állásra pályázat kiírása
 38. 44/2006. (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Tanuszoda építési program
 39. 45/2006. (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okirat módosítása
 40. 46/2006. (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határoza: Pingvines Óvoda Alapító Okirat módosítása
 41. 47/2006. (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirat módosítása
 42. 48/2006. (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása
 43. 49/2006. (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okirat módosítása
 44. 50/2006. (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító Okirat módosítása
 45. 51/2006. (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása
 46. 52/2006. (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirat módosítása
 47. 53/2006. (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Városi Sportcsarnok Alapító Okirat módosítása
 48. 54/2006. (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Művelődési HÁz és Könyvtár Alapító Okirat módosítása
 49. 55/2006. (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kétpói Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kapcsolódó Konzorciumi Ügyvivő Tanács személycseréje
 50. 56/2006. (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Dematerizált értékpapír hozamának befektetése
 51. 57/2006. (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kis-Vigyázó Kúria (Tószegi út 51.) használati jogáról történő lemondás
 52. 58/2006. (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 2006. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása
 53. 60/2006. (IV. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: Zárt ülés megtartása
 54. 62/2006. (IV. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: Városi Strandfürdő kismedencéinek korszerűsítésére közbeszerzési eljárás kiírása
 55. 63/2006. (IV. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: Piacfejlesztés
 56. 64/2006. (IV. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: Zárt ülés megtartása
 57. 69/2006. (IV. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat: Zárt ülés megtartása
 58. 71/2006. (V. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Beszámoló Abony város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről
 59. 72/2006. (V. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Tájékoztató az I. negyedéves pénzügyi helyzetről
 60. 73/2006. (V. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Városi Strandfürdő kismedence korszerűsítés műszaki ellenőri feladatainak ellátására megbízás adása
 61. 74/2006. (V. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 2005. évben épült utak, útfelújítások minőségi állapotáról tájékoztató, figyelemmel a garanciális javítási kötelezettségekre
 62. 75/2006. (V. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Piacfejlesztés
 63. 76/2006. (V. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 2007-2013. év fejlesztési elképzelései
 64. 77/2006. (V. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Közbeszerzési éves statisztikai összegzés
 65. 78/2006. (V. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: ABOKOM KHT Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
 66. 79/2006. (V. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Állati tetemek átmeneti gyűjtőhelyének, engedélyes terveinek elkészítésére fedezet biztosítása
 67. 80/2006. (V. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása
 68. 81/2006. (V. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 40/2006. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat kiegészítése (csatornaérdekeltsége hozzájárulás)
 69. 84/2006. (V. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Ceglédi Tűzoltóparancsnokség magasból mentő gépjármű beszerzéséhez támogató nyilatkozat
 70. 89/2006. (V. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Jegyzőjének kinevezése, eskütétele
 71. 90/2006. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: ABOKOM KHT 2005. éves mérlegbeszámolójának megtárgyalása
 72. 91/2006. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Belsőellenőrzés 2005. évi ellenőrzési jelentésének megtárgyalása
 73. 92/2006. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kölcsey út útfelújítására megbízás adása
 74. 93/2006. (V. 30.) sz. Képviselő-tesületi határozat: Kölcsey út útfelújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására megbízás adása
 75. 94/2006. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Nagysándor J. út útfelújítására nyert Régiós támogatás megtárgyalása
 76. 95/2006. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Pingvines Óvoda óvodai csoportszoba kialakítására megbízás adása
 77. 100/2006. (VI. 01.) sz. Képviselő-testületi határozat: Tájékoztató a Pest Megyei Munkaügyi Bíróság előtt 4.M.618/2005. ügyszám alatt folyt munkaügyi per egyezségéről
 78. 101/2006. (VI. 01.) sz. Képviselő-testületi határozat: Tájékoztató a Pest Megyei Munkaügyi Bíróság előtt 4.M.618/2005. ügyszám alatt folyt munkaügyi per egyezségéről
 79. 102/2006. (VI. 01.) sz. Képviselő-testületi határozat: Tájékoztató a Pest Megyei Munkaügyi Bíróság előtt 4.M.618/2005. ügyszám alatt folyt munkaügyi per egyezségéről
 80. 103/2006. (VI. 01.) sz. Képviselő-testületi határozat: Tájékoztató a Pest Megyei Munkaügyi Bíróság előtt 4.M.618/2005. ügyszám alatt folyt munkaügyi per egyezségéről
 81. 104/2006. (VI. 01.) sz. Képviselő-testületi határozat: Nagysándor J. út útfelújítására nyert Régiós támogatás megtárgyalása
 82. 105/2006. (VI. 01.) sz. Képviselő-testületi határozat: Nagysándor J. út útfelújítására nyert Régiós támogatás megtárgyalása
 83. 106/2006. (VI. 01.) sz. Képviselő-testületi határozat: Pingvines Óvoda óvodai csoportszoba kialakítására megbízás adása
 84. 107/2006. (VI. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: 105/2006. (VI. 01.) sz. Képviselő-testületi határozat felülvizsgálata
 85. 108/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: V-ös számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátása
 86. 109/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról
 87. 110/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatói állására érkezett pályázat elbírálása (Andrási István kinevezése)
 88. 114/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Oktatási Intézmények indítható osztályok számának meghatározása
 89. 115/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Remondis Kétpó Társasági Szerződésének módosítása
 90. 116/2006. (VI. 29.) sz. Képviselőá-testületi határozat: Gyermek- és felnőttétkeztetés 2003-2004-2005-ös évekre vonatkozó szolgáltatás ellenértékének elszámolása
 91. 117/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Gyermek- és felnőttétkeztetés 2003-2004-2005-ös évekre vonatkozó szolgáltatás ellenértékének elszámolása
 92. 118/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Trió-Média Kft.-vel kötött szerződés felbontása
 93. 119/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Belvíz elleni védekezés költségei biztosítására Vis maior pályázat benyújtása
 94. 120/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Belterületi csapadékvíz elvezetés megvalósítási program megtárgyalása
 95. 121/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kossuth tér tervezési szerződés-tervezetének megtárgyalása
 96. 122/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Strandfürdő kismedencéinek átépítésére kötött Vállalkozói szerződés módosítása
 97. 123/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Városi Sportcsarnok és Szivárvány Óvoda felújítására közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízás adása az AD-HOC Biz. részére
 98. 124/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Dematerizált értékpapír hozamának befektetése
 99. 125/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Egyházi ingatlan (Művelődési Ház) kártalanítási összegének, egyház általi megelőlegezése
 100. 126/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Művelődési Ház bérbevétele a Római Katolikus Egyháztól
 101. 127/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Cegléd-Abony-Szolnok vonalszakasszal értintett Önkormányzati ingatlanrészek értékesítése a MÁV részére
 102. 128/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Cegléd-ABony-Szolnok vonalszakasszal érintett Önkormányzati ingatlanrészek értékesítése a MÁV részére
 103. 129/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Képviselő-testület 272/2005. (XI. 29.) sz. határozatának módosítása (2961/9 hrsz-ú ingatlan értékesítése az OTSZIG Kft. részére)
 104. 130/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Lilaakác Kupa Díjugrató és Fogathajtó Verseny elnevezésének és időpontjának módosítása a városi rendezvénytervben
 105. 131/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Nyári gyermekétkeztetés
 106. 134/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: TRIÓ-MÉDIA Kft-vel kötendő szerződés-tervezet megtárgyalása
 107. 135/2006. (VII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat: TRIÓ-MÉDIA Kft-vel kötendő szerződés-tervezet megtárgyalása
 108. 136/2006. (VII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat: Belvíz elleni védekezés költségei biztosítására Vis maior pályázat benyújtása
 109. 137/2006. (VII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, 039/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék
 110. 138/2006. (VII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat: Zárt ülés megtartása
 111. 139/2006. (VII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat: Zárt ülés megtartása
 112. 142/2006. (VII. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat: Dematerizált értékpapír hozamának befektetése
 113. 143/2006. (VII. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat: Zárt ülés megtartása
 114. 150/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Zárt ülés megtartása
 115. 155/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról
 116. 156/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 2006/2007. tanév fenntartói órakeretének meghatározása
 117. 157/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 2006/2007. tanév fenntartói órakeretének meghatározása
 118. 158/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: OKÉV engedély kérése a maximális csoport- és osztálylétszám túllépésére
 119. 159/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: OKÉV engedély kérése a maximális csoport- és osztálylétszám túllépésére
 120. 160/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Pedagógus álláshelyek számának meghatározása
 121. 161/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Református Egyházközségtől tanterem bérlése és támogatás kérés elbírálása
 122. 162/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Református Egyházközségtől tanterem bérlése és támogatás kérés elbírálása
 123. 163/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Református Egyházközségtől tanterem bérlése és támogatás kérés elbírálása
 124. 164/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz
 125. 165/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Pingvines Óvoda Alapító Okiratának módosítása
 126. 166/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 2006. évi munkaterv módosítása
 127. 167/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Beszámoló az I. félévi költségvetés végrehajtásáról
 128. 168/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Tájékoztató az ABOKOM KHT I. félévi munkájáról
 129. 169/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Dematerizált értékpapír hozamának befektetése
 130. 170/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Tájékoztató az Abonyi Lajos Falumúzeum munkájáról
 131. 171/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Állami Számvevőszék jelentésre tett Intézkedési TErv jóváhagyása
 132. 172/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Támogató Szolgálat (Humán Szolgáltató Központ) működéséhez gépkocsi vásárlása
 133. 173/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Szippantott szennyvíz befogadásához hozzájárulás
 134. 174/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Étkezési utalványok beszerzésére közbeszerzési eljárás kiírása
 135. 175/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abonyi 0366/53 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezés iránti kérelmének megtárgyalása
 136. 176/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abonyi, 2961/4 hrsz-ú ingatlan területrészének értékesítése iránti kérelem
 137. 177/2006. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abonyi 2870/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése
 138. 188/2006. (IX. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Városi Sportcsarnok és Szivárvány Óvoda felújítására kiírt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó műszaki ellenőri megbízás
 139. 189/2006. (IX. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: SANAMED Kht-val az orvosi ügyelet működtetésére kötött szerződés módosítása
 140. 190/2006. (IX. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Tájékoztató a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HEFOP 3.1.3. Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra c. pályázat pénzügyi ütemezéséről
 141. 191/2006. (IX. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 2006. évi közbeszerzési tervének módosítása; Közbeszerzési AD-HOC Bizottság megbízása
 142. 192/2006. (IX. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 2006. évi közbeszerzési tervének módosítása; Közbeszerzési AD-HOC Bizottság megbízása
 143. 193/2006. (IX. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 2006. évi közbeszerzési tervének módosítása; Közbeszerzési AD-HOC Bizottság megbízása
 144. 194/2006. (IX. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Humán Szolgáltató Központ Szilágyi E. úti épületének felújítására egyszerű közbeszerzési eljárás kiírása
 145. 195/2006. (IX. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: A 2006. évi iskolatej program őszi időszakban történő folytatása
 146. 196/2006. (IX. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Városi Strandfürdő kismedencéinek átépítésére kötött vállalkozási szerződés módosítása
 147. 197/2006. (IX. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: A Városi Strandfürdő kismedencéinek átépítésére kötött vállalkozási szerződés módosítása
 148. 198/2006. (IX. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kossuth tér tervezési szerződésének módosítása
 149. 199/2006. (IX. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kisebbségi Önkormányzat kérelmének megtárgyalása
 150. 200/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Polgármester illetményének megállapítása
 151. 201/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Polgármester költségátalányának megállapítása
 152. 202/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztása (Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság)
 153. 203/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztása (Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagjai)
 154. 204/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztása (Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke)
 155. 205/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztása (Pénzügyi Bizottság)
 156. 206/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztása (Pénzügyi Bizottság tagjai)
 157. 207/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztása (Pénzügyi Bizottság elnöke)
 158. 208/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztása (Gazdasági Bizottság)
 159. 209/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztása (Gazdasági Bizottság tagjai)
 160. 210/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztása (Gazdasági Bizottság elnöke)
 161. 211/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztása (Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság)
 162. 212/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztása (Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság tagjai)
 163. 213/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztása (Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnöke)
 164. 214/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztása (Szociális és Egészségügyi Bizottság)
 165. 215/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztása (Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai)
 166. 216/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztása (Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke)
 167. 217/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Alpolgármester megválasztása
 168. 218/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
 169. 219/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Alpolgármester megválasztása
 170. 220/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
 171. 221/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Alpolgármester költségátalányának megállapítása
 172. 222/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Felkérés új Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozására
 173. 223/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója ellen lefolytatott vizsgálat vizsgálati jelentésének megtárgyalása
 174. 224/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója ellen lefolytatott vizsgálat vizsgálati jelentésének megtárgyalása
 175. 225/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója ellen lefolytatott vizsgálat vizsgálati jelentésének megtárgyalása
 176. 226/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Csatlakozás a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társuláshoz
 177. 227/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Közbeszerzési eljárás lefolytatására AD-HOC Bizottság létrehozása
 178. 228/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Közbeszerzési eljárás lefolytatására AD-HOC Bizottság létrehozása
 179. 229/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Vasúti kő megvásárlása
 180. 230/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Dísztermének hangverseny céljára történő biztosítása
 181. 231/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat: Szavazatszámláló és konferencia rendszer bérbevétele
 182. 232/2006. (X. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Folyamatban lévő� perek jogi képviseletének felülvizsgálata
 183. 233/2006. (X. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Szelektív hulladékgyűjtő szigetek űrítésének elszámolására vonatkozó megállapodás jóváhagyása
 184. 234/2006. (X. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Szelektív hulladékgyűjtő szigetek űrítése
 185. 235/2006. (X. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Polgármester foglalkoztatási jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó juttatás
 186. 236/2006. (X. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény rendezvényének támogatási kérelme
 187. 237/2006. (X. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Tájékoztató a Közoktatási és Közművelődési Tevékenységet Koordináló Intézményhez tartozó sajtá hatáskörben végzett előirányzat módosításáról
 188. 238/2006. (X. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Tájékoztató a belvíz miatt a magántulajdonban lévő lakóingatlanokban keletkezett károk helyreállításának elősegítéséről
 189. 239/2006. (X. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat: Egyházi ingatlan kártalanítási összegének lekötése
 190. 247/2006. (XI. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat: Zárt ülés megtartása
 191. 252/2006. (XI. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat: A 2007. évi Belső Ellenőrzési és Felügyeleti Munkaterv megtárgyalása
 192. 253/2006. (XI. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat: Szilágyi E. u. 3. sz. alatti épület belső felújításához kapcsolódó műszaki ellenőr megbízása
 193. 254/2006. (XI. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat: Tanuszoda építési program
 194. 255/2006. (XI. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat: Szilárd hulladéklerakó rekultivációjához szükséges tulajdonjog rendezése
 195. 256/2006. (XI. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat: Szolnoki úti 2961/4, 2961/8 és 2961/10 hrsz-ú önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére pályázat kiírása
 196. 257/2006. (XI. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony, Szilágyi E. u. 3. sz. alatti épület belső felújítására kiírt közbeszerzési eljrás eredményének megállapítása
 197. 258/2006. (XI. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat: Étkezési utalványok beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
 198. 259/2006. (XI. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat: Étkezési utalványok beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
 199. 260/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról
 200. 261/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Tájékoztató a város nevelési és oktatási intézményeiről
 201. 262/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Humán Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról és a támogató szolgálat működési engedélyeztetéséről
 202. 263/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Építményadóról szóló 21/1998. (XII. 19.) sz. rendeletben foglalt adó mértékének megállapítása
 203. 264/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/1999. (XII. 29.) sz. rendeletben foglalt adó mértékének meghatározásáról
 204. 265/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testülleti határozat: Szippantott szennyvíz befogadása hozzájárulásról
 205. 266/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Városi Strandfürdő 2007. évi díjainak megállapítása
 206. 267/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: ABOKOM KHT. gépjárművei, munkagépei 2007. évi díjtételeinek meghatározása
 207. 268/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Családi rendezvények díjtételeinek meghatározása
 208. 269/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Városi Sportcsarnok, a Közoktatási és Közművelődési Tevékenységet Koordináló Intézményhez tartozó intézmények 2007. évi ingatlan hasznosítási díjainak megállapításáról
 209. 270/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Dematerizált értékpapírok hozamának befektetése
 210. 271/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Külső Bizottsági tagok tiszteletdíjáról való lemondása (Dudinszky Mónika)
 211. 272/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Külső Bizottsági tagok tiszteletdíjról való lemondása (Kollár Péter)
 212. 273/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Külső Bizottsági tagok tiszteletdíjáról való lemondása (Majoros József)
 213. 274/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Külső Bizottsági tagok tiszteletdíjról való lemondáa (Molnár Sándor)
 214. 275/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Külső Bizottsági tagok tiszteletdíjról való lemondása (Lőrinczy László)
 215. 276/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Játszótér építéséről
 216. 277/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Játszótér építéséről
 217. 278/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Játszótér építéséről
 218. 279/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Bajcsy Zs. és Kölcsey utcák forgalomszabályozása súlykorlátozással
 219. 280/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Ingatlanrész felajánlása dőlűút szélesítésére
 220. 282/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Dr. Szabó Sándor Abony, Kossuth tér 4. I./3-4. szolgálati lakással kapcsolatos kérelme
 221. 283/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testület határozat: Bihari János Zeneiskola igazgatója ellen indított fegyelmi eljárás keretében történő vizsgálat időtartamának meghosszabbítása
 222. 284/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat: Díszpolgári cím adományozására tett javaslat megtárgyalása
 223. 285/2006. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Önkormányzat 2007. évi költségvetési tervkoncepciójának megtárgyalása
 224. 286/2006. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Önkormányzat III. negyedéves pénzügyi beszámolója
 225. 287/2006. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: ABOKOM KHT 2007. évi tervkoncepciójának megtárgyalása
 226. 288/2006. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az Önkormányzat 2007-2013. év fejlesztési elképzeléseiről szóló 76/2006. (V. 11.) számú Képviselő-testületi határozat felülvizsgálata
 227. 289/2006. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 2007. évi munkatervének megtárgyalása
 228. 290/2006. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Folyószámla hitel megújítása
 229. 291/2006. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Egyházi ingatlan kártalanítási összegének befektetése
 230. 292/2006. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Cigány Kisebbségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodás jóváhagyása
 231. 293/2006. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Rizalit Kft. és Abony Város Önkormányzat közötti per egyezség útján történő lezárása
 232. 294/2006. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Abony Város Önkormányzat 2007. évi rendezvényterve
 233. 295/2006. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Gyermekintézményeknél kihelyezésre kerülő figyelmezető jelzőtáblák
 234. 296/2006. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Szeméttelep tulajdonviszonyának rendezéséhez kapcsolódó szerződés aláírására megbízás
 235. 297/2006. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítása
 236. 298/2006. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat: Piacfejlestzés tárgyában a TEKTUM Kft-vel kötött szerződés felbontásának kezdeményezése
 237. 303/2006. (XII. 21) sz. Képviselő-testületi határozat: Településfejlesztési koncepció elkészítésére megbízás
 238. 304/2006. (XII. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat: Egészségügyi Centrum tervezési szerződésére megbízás
 239. 305/2006. (XII. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat: Egészségügyi Centrum tervezési szerződésére megbízás
 240. 306/2006. (XII. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat: Közösségi Ház tervezési szerződésére megbízás
 241. 307/2006. (XII. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat: Szerződés a szelektív gyűjtőszigetek ürítésére
 242. 308/2006. (XII. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat: ABOKOM KHT 2007. évi tervkoncepciójának megtárgyalása
 243. 309/2006. (XII. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat: ABOKOM KHT működtetési formájának átszervezése
 244. 310/2006. (XII. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat: Dr. Varga Tamás ügyvéd számláinak elszámolása
 245. 311/2006. (XII. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat: Parkerdő értékesítése
 246. 312/2006. (XII. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat: Gépjárművek értékesítése (Hunday, IKARUSZ, Mitsubishi)
 247. 313/2006. (XII. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat: Belterületi közutak burkolat felújítása