POZÍCIÓ --->   Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely


 
 

ELÉRHETŐSÉGEK:

Az intézmény székhelye: 
2740 Abony, Kálvin út 1.

Intézményvezető: 
Simon Szabina

Tel./Fax:
53/360-075; 53/562-068; 53/562-069; 53/360-991
 
 
Az intézmény telephelyei:
Művelődési Ház - Abony, Kálvin út 1.
Múzeumi Kiállítóhely - Abony, Vasút út 16.
 
 
Az intézmény nyitvatartási rendje:
 

*****

MŰVELŐDÉSI HÁZ
 
Alaptevékenységünk a közművelődés területén értékteremtés, értékmegőrzés, és értékközvetítés, a civil kezdeményezések támogatása, a helyi lakosság igényei szerint. A városi nagyrendezvények, megemlékezések, szórakoztató műsorok szervezése szintén feladatunkat képezi. 

Csoportjaink:

 • Bihari Gyerekszínház
 • Kéknefelejcs Dalkör
 • Foltvarró szakkör
 • MÁV Nyugdíjasok Baráti Köre
 • Galamb- és kisállattenyésztők Egyesülete
 • Postagalamb Sportegyesület
 • Somogyi Imre Kertbarát Kör
 • Sakk Egyesület abonyi csoportja
 • Életmód klub
 • Abonyi Nótakör
 • Hagyományőrző Abonyi Néptánc Együttes
 • Gyöngyfűzők
 • Parázs Táncszínház
 
 
 
 

Terembérlet
Abonyi civil szervezetek számára(Tel.: 06-53-360-075; E-mail: abonyinaplo(kukac)gmail.com)
TeremFérőhelyFt/óra
Alkalomszerű
Ft/óra
Rendszeres
Kép
Színházterem280 fő10000 Ft10000 Ft
Kamaraterem
Tükrös terem
50 fő 2500 Ft2000 Ft 
Szakköri helyiség 
(emelet)
 40 fő 2000 Ft1500 Ft
Szakköri helyiség 
(földszint)
40 fő2000 Ft1500 Ft
Aula100 fő5000 Ft5000Ft

 
 
Terembérlet
Nem Abonyi civil szervezetek számára
(Tel.: 06-53-360-075; E-mail: abonyinaplo(kukac)gmail.com)

TeremFérőhelyFt/óra
Alkalomszerű
Ft/óra
Rendszeres
Kép
Színházterem280 fő30000 Ft30000 Ft
Kamaraterem
Tükrös terem
 50 fő3500 Ft 2500 Ft
Szakköri
helyiség
(emeleti)
 40 fő 2500 Ft 2000 Ft
Szakköri
helyiség
(földszint)
40 fő2500 Ft2000 Ft
Aula100 fő10000 Ft10000 Ft
  
 *****
 
 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR


Könyvtárunk a dokumentumokkal való ellátást, az információhoz hozzáférést biztosítja Abony város valamennyi polgárának. Könyvállományunk az elmúlt évtizedek alatt 44.196 kötetre gyarapodott. Emellett folyóiratokkal, hangzó dokumentumokkal állunk az érdeklődők rendelkezésére. Folyamatosan gyűjtjük a szépirodalmi újdonságokat, az ismeretterjesztő irodalmat, a humán- és reáltudományok, a művészetek és egyéb szaktudományok összefoglaló műveit.Számítógépparkunk bővült, így intézményünk e-Magyarország pontként is üzemel. Emellett kellemes környezet, sok információ, barátságos fogadtatás és segítőkészség az, amit nyújtani tudunk.


A Városi Könyvtár küldetésnyilatkozata

A Városi Könyvtár Abony egyetlen nyilvános könyvtáraként fő feladatának tekinti, hogy az állampolgárok számára biztosítsa a magyar és egyetemes kultúra értékeinek megismerését, az információkhoz való szabad hozzáférést, segítse a szabad idő hasznos és tartalmas eltöltését, támogassa a folyamatos önművelést és az élethosszig tartó tanulást, fejlessze az olvasási kultúrát.

A könyvtár céljainak megvalósítása érdekében:
 • állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk, és azt sokoldalúan feltárjuk;
 • a korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva, a felhasználói igényeknek megfelelően fejlesztjük az intézmény tájékoztató-információs szolgáltatásait;
 • segítjük a szervezett oktatásban és az önképzésben részt vevők tanulását;
 • információs hátteret biztosítunk az állampolgári jogok gyakorlásához, a vállalkozói tevékenységhez, a közügyek intézéséhez   és a közhasznú ismeretek megszerzéséhez;
 • könyvtárközi kölcsönzéssel elérhetővé tesszük a könyvtári rendszer állományát, közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait;
 • kulturált helyet biztosítunk az önművelést, a szórakozást, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, civil szervezeteknek;
 • hozzájárulunk a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez;  
 • gyermekrészleg működtetésével részt vállalunk a gyerekek olvasóvá nevelésében;
 • helytörténeti gyűjteményünk révén hozzájárulunk a város történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatásához és bemutatásához.
Arra törekszünk, hogy intézményünk szolgáltatásaival, sokszínű irodalmi és kulturális programjaival korszerű könyvtárként és információs központként működjön. A könyvtár mindezt tervszerűen gyarapított és sokoldalúan feltárt állományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatásaival, technikai felszereltségével, könyvtárosai szakmai felkészültségével valósítja meg.        
 
 
Szolgáltatási díjak, olvasójegy pótlása, késedelmi díjak, térítési díjak... (Részletek ITT olvashatók!)  
 
 
*****
 
 
MÚZEUMI KIÁLLÍTÓHELY
 
 
Az abonyi "Abonyi Lajos" Falumúzeumot 1959-ben alapították. Alapítója Györe Pál, Abony város díszpolgára, aki 2006. januárjában távozott közülünk.Az alapítástól nyolc évnek kellett eltelnie addig, míg a községi tanács épületet tudott adni a gyűjteménynek, melyet 1967. novemberében a 18. század végén épült granáriumban mutattak be.Létrehozásához az a cél vezetett, hogy a 22 ezer holdas alföldi település megszűnőben lévő tanyagazdálkodásának eszközeit begyűjtsék, a paraszti világhoz kapcsolódó, de fogyatkozó, eltűnőben lévő kismesterségek használati tárgyaival együtt. Másfélezer szépen karbantartott tanyának és a bennük élő családok megélhetést biztosító szorgalmának kívántak emléket állítani. A Csák-nemzetség építtette magtár teljes felújítása csaknem két évet vett igénybe, míg 1983. augusztusában a folyamatosan gyűjtött tárgyakból, eszközökből új kiállítás várta a nagyközség lakosságát.

A földszinti enteriőr egyike az aratás, cséplés, magtisztítás eszközeit és az aratókoszorúkat, míg a másik a tanyai jószágtartás és szőlőművelés eszközeit mutatja be. Az emeleti rész egyik felében a kötélgyártó, a szíjgyártó, a takács, cipész műhelyének részletei, tárgyai, a másikban a konyha-kamra sarok berendezési tárgyai, a tartósítás (káposztasavanyítás, aszalás, lekvárfőzés), valamint a tejfeldolgozás, disznóvágás munkaeszközei láthatók.

A gazdasági udvar 40 m2-es fészere alatt a tanyavilág személy- és teherszállító járművei; a szántáshoz, vetéshez ekék, boronák, rögtörő, oldalozó, vetőgépek; az istállózó állattartáshoz szecskavágó járgány, morzsolók és az ezermester paraszti ész kifundálta szártépő látható; de tábori kohó és kovácsműhely is megtekinthető - teljes cséplőgarnitúrával -, és az egykori abonyi Önkéntes Tűzoltóság szerkocsijaival együtt. Itt áll a gémeskút, a parlagi galambok galambdúca, a lekvárfőzéshez  használt katlan, valamint tűzrakó nyársaláshoz, bográcsoláshoz - túrázó iskolások számára.

Délidőben pedig megkondítható a Harkányi báró uradalmának egykori cselédharangja is.Mindezeknek, s a téglagyár területén lévő Téglatárunk megtekintésére szívesen várja az érdeklődőket az abonyi múzeum.

Állandó kiállítások:
 • Az abonyi tanyák üzenete a mának
 • Barangolás öreg emlékek között
 • Hegyesi János kötélgyártó műhelye
 • Filo Mihály kovácsműhelye
 • Moldován András szíjgyártó műhelye
 • Tóth Károly takácsműhelye

Időszaki kiállítások:
 • Betlehemi kiállítás (2008.12.01-2009.01.15.)

Kiadványok:
 • Abony Sportja (Diószegi László - Györe Pál - Kiss Mihályné - Skultéty Sándor - Torjányi János - TóthErnő - Vígh Sándorné szerk.)
 • Abonyi barangolások (Múzeum Baráti Kör)
 • Száz éves az abonyi városháza (Györe Pál)
 • Út menti keresztek Abonyban (Györe Pál)
 
 

Csoportok előzetes bejelentkezése esetén nyitvatartási időn kívül is lehetőség van a látogatásra.


Elérhetőségek:
Cím: 2740 Abony Vasút u. 16.
Telefon: (53) 360-096
E-mail: falumuzeum.abony@museum.hu; abonyimuzeum@gmail.com
Honlap: almalap.shp.hu , abonyimuzeum.shp.hu
 

Jegyárak:
Felnőtt belépő: 300 Ft.
Diák belépő: 150 Ft.
Nyugdíjas belépő 150 Ft.

Ingyenes belépés:
70 év felett, 6 éves kor alatt, szakmai belépővel rendelkezők, ICOM, közoktatásban és felsőoktatásban dolgozó pedagógusok, illetve oktatók
.


Forrás: http://www.mukomu.lapunk.hu