POZÍCIÓ --->   Titkárság

TitkárságTisztelt Látogató!


A továbbiakban megismerkedhet a Titkárságon folyó munkával.
 

A Titkárság feladatai közé tartozik elsősorban az Önkormányzat működésének segítése, azaz a Képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester, a települési képviselők, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájának technikai megszervezése, továbbá az ezzel összefüggő szakmai, adminisztratív   feladatok elvégzése. Közreműködik a döntések előkészítésében valamint a polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző napi munkavégzéséhez kapcsolódó titkárnői feladatok ellátásában.

A Titkárság a közneveléshez (óvoda), közművelődéshez és sporthoz kapcsolódóan az alábbi feladatokat látja el:

- közneveléssel, közművelődéssel, valamint a sporttal kapcsolatos fenntartói döntések előkészítése,
- közreműködik az óvodai felvételi időpontok közzétételében,
- ellátja a köznevelésre, közművelődésre vonatkozó adatszolgáltatási, nyilvántartási, tájékoztatási feladatokat,
- előkészíti a sportfeladatokkal kapcsolatos önkormányzati döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában,
- kapcsolatot tart a civil és társadalmi szervezetekkel,
- ellátja a jegyző óvodáztatási kötelezettséggel kapcsolatos hatósági feladatait.

A Titkárság látja el továbbá az iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat (levélpostai küldemények átvétele, beérkezett iratok bontása, érkeztetése, iktatása)
A fentieken túl a Titkárság ellátja az országgyűlési, az önkormányzati képviselő-választáshoz, országos és helyi népszavazáshoz, Európai Parlamenti választáshoz kapcsolódó feladatokat, továbbá jelen honlap szerkesztésével összefüggő feladatokat.


Elérhetőségek:
 
 Pető Zsolt Polgármester emelet 120.szoba, 23. ügyfélpult53/360-135/107
Dr. Egedy Zsolt MihályÁltalános Alpolgármesteremelet 117. szoba, 22. ügyfélpult53/360-135/107
Kókai-Dudinszky Anna MónikaAlpolgármesteremelet 117. szoba, 22. ügyfélpult53/360-135/107
 dr. Gáspár AnitaJegyzőemelet 120.szoba, 23. ügyfélpult53/360-135/107
dr. Egedi BernadettAljegyzőemelet 120.szoba53/360-135/135

A Titkárságon az alábbi munkatársak látják el a feladatokat:
 
Pocsainé Tóth Éva titkárságvezetőemelet 123. szoba53/360-135/133
Bankóné Szekeres Mariannaügyintézőemelet 116. szoba53/360-135/101
Árpás Fruzsinaügyintézőemelet 116. szoba53/360-135/101
Kalotai-Tajti Ildikóügyintézőemelet 120. szoba53/360-135/107
Barabásné Polónyi Évaügykezelőemelet 116. szoba53/360-135/101
Vágó Krisztiánügykezelőföldszint 2. szoba53/360-135/123

Ügyfélfogadási rend:


Polgármester ügyfélgogadása: minden hétfő 15.00-18.00 óráig.

Jegyző ügyfélfogadása: minden hétfő 15.00-18.00 óráig.

Alpolgármester ügyfélfogadása: minden szerdán 14.00-16.00 óráig.

Főépítész ügyfélfogadása: minden szerdán 08.00-16.00 óráig.


A Titkárság elérhető továbbá az abony@abony.hu e-mail címen.