POZÍCIÓ --->   Nevezetességek

Nevezetességek


 Az alábbiakban röviden címszavakban ismertetésre kerülnek településünk vonzerői, melyek az idegenforgalmi kínálat aktív elemeit jelentik.

Természeti vonzerők

 • Földrajzi helyzet: Magyarország Közép-Európában, a Kárpát-medencében helyezkedik el. Abony Magyarország középső területén, Pest-megye déli részén fekszik, a Dél-Pest Megyei statisztikai kistérségben. Budapesttől való távolság: cca. 90 km. Más városoktól való távolság: Cegléd 10, Szolnok 15 km.

 • Domborzat: A város alföldi telepölés. Néhány szép természetesen kialakult alföldi erdővel rendelkezik, melyek közül a Kaszáló Erdő védett természeti érték.

 • Éghajlat: A Magyarországra érvényes kontinentális éghajlat jellemzi a várost. A téli átlaghőmérséklet 5-10 C-kal alacsonyabb, mint Budapest és környékéé, a nyári pedig cca. ennyivel melegebb.

 • Vízrajz: Abonynak nincs folyója, de a Tisza és a Zagyva, Körösök vidéke közelsége turisztikailag fontos. A Gerje-Perje patak - természetvédelmi védettséget élvez. Természetes és mesterséges horgásztavak is találhatók itt.

 • Természeti adottságok: Többnyire síkság, néhol telepített erdők.

 • Növény- és állatvilág: Védett kékvércsék találhatók Abonyban a Kaszáló erdőben, amely Európa legnagyobb kékvércse telepe. Szabadidő - és Állatpark található a városban, ahol az állatok természetes környezetben élnek.

Ember alkotta vonzerők

 • Egyházi közopntok, szent helyek: Abonyban két templom található, Szent István király Római Katolikus Templom (1773) és a Református templom (1785). Nem jellemzőek a szent helyek, azonban találhatók a városban egyházi emlékművek, mint például: Ezredévi emlékmű (1869), Szentháromság szobor, Árpádházi Szent Erzsébet és Szent István szobor (1938), Bibliaórán elhunytak emlékszobor (1944), Lelkészek névsora (1993). A városban jelentős hitélet folyik, cserkészcsoport is működik.


 • Műemlékek: Oszágos hírű kúriák, kastélyok találhatók a városban: Kazinczy-kúria (1786), Györe-kúria, Sívó-kúria (XIX.sz.) Tallián-Vicián-kúria (XIX.sz.), Vigyázó-kastély (1830), Zsinagóga (XIX.sz.). Egyéb emlékművek: Abonyi Lajos szobor (1905), gr. Apponyi Albert szobor (1934), Kazinczy Ferenc szoborportré (1973), Somogyi Imre szoborportré (1979), Bihari János szoborportré (1981). Ezeken kívül még több tíz műemlék található Abonyban.


 • Történelmi helyek: Abonyban főként az 1848-49-es szabadságharc jeles szereplői fordultak meg, úgy mint: Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Antos János, Gyulai Gaál Miklós. Abonyban található Petőfi Istvánné sírhelye. Kossuth Lajos e városban is végzett toborzást, melyet emléktábla jelöl (1968). Találhatók még az Aradi 13 vértanúra, I. és II. világháborúra emlékező szobrok, táblák, de ezek inkább a műemlékek közé sorolhatók.
 • Sport emlékhelyek: Két emléktábla van Abonyban, melyet a sportolóknak szenteltek: Az abonyi labdarúgás halottai (1906), melyre felírásra kerülnek az elhunyt labdarúgók nevei, Abonyi sportolók emléktáblája (1996).
 • Múzeumok: Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely, magán és társadalmi kezdeményezésre jött létre, kiállítások szevezése gyakori. Jellemző még, hogy rendezvények idején időszakos kiállításokat szerveznek, a V Könyvtárban, a Városházán vagy egyéb intézményekben. Ilyen kiállítás volt például a lovas-, vadász- és népművészeti, temészetfotó, képzőművészeti tárgyú kiállítások.
 • Tudományos intézetek, gyűjtemények: A helyi Múzeumben találhatók gyűjtemények, melyek rendkívül értékesek, hűen mutatják be a település történetét és egykori lakóinak életét, a falusi emberek mindennapjait.
 • Népművészet: Abonyra nem jellemző sajátos népművészet, többnyire a közeli térségekből vettek át motívumokat. Jellemző sajátos népművészeti ág a városban a hímzés, fazekasság, fafaragás. Működik még népdalkör és tánccsoport is.
 • Gasztronómia: Melegkonyhás vendéglátóegységek: Kossuth Vendégház, Lila Akác étterem, Mészáros Vendéglő, Móricz Vendégló. A 4. sz. út közelsége kedvez a fenti éttermeknek a nagy átutazó forgalom miatt külföldiek is szívesen felkeresik őket.
 • Jellemző, hogy báli szezonban szinte minden hétvégére jut egy színvonalas táncos rendezvény. Pl.: Városi Sportbál, Fúvószenekari Bál, Zenésztalálkozó stb.
 • Sportolási lehetőség: A meglévő intézmények hatalmas forgalmat bonyolítanak le, ezért a helyet mindenhol jó előre le kell foglalni. Nyáron lehetőség van úszásra az abonyi strandon. 1993-ban átadták a Városi Sportcsarnokot, mely azóta szinte teljesen telt házzal üzemel. Korszerű fitness terem, kondicionáló terem és szauna is várja a vendégeket több helyen is.