POZÍCIÓ --->   Letölthető dokumentumok/ Nyomtatványok/ Kérelmek

Letölthető dokumentumok/ Nyomtatványok/ Kérelmek


 
 
Hatósági dokumentumok

     - Gépjármű tárolási kérelem (Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.23.)

     - Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatására

     - Telepengedélyezési eljárás leírása

     - Telepengedély nyomtatvány

     - Kérelem - Üzlet működési engedélyének kiadására

     - Birtokvédelmi kérelem nyomtatvány és tájékoztató

     - Házszámigazolás kérelem és leírás

     - Bejelentőlap méhvándorláshoz (Felülvizsgálat dátuma: 2014.05.09.)

     - Bejelentőlap méhtartáshoz (Felülvizsgálat dátuma: 2014.05.09.)

     - Ebösszeíró adatlap 2016

     -
Külterületi irányított égetés engedélyezéséhez     tájékoztató     kérelemGazdasági Osztály
letölthető dokumentumai


Tájékoztató az önkormányzati adóhatóság kezelésében lévő bankszámlákról


ÁLTALÁNOS DOKUMENTUMOK:

     - Meghatalmazás

     - Nyilatkozat és kérelem helyi adótúlfizetés visszaigényléséhez

     -
Átvezetési kérelem


IPARŰZÉSI ADÓHOZ:

     - Helyi iparűzési adó bevallás
     - Bevallás helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó iparűzési tevékenység esetén   
     - Bevallás ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén  
     - Bejelentkezés, Változás bejelentés

GÉPJÁRMŰ ADÓHOZ:

     - Bevallás gépjárműadóról

   

KOMMUNÁLIS ADÓHOZ:

     - Bevallás a magánszemély kommunális adójáról

 
ÉPÍTMÉNYADÓHOZ:

     - Bevallás az építményadóról

     - Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó bevallásához

     -
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
   
 
TALAJTERHELÉSI DÍJHOZ:

      - Bevallás a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz

JÖVEDÉKI ADÓHOZ:

     - Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés megszerzéséről, bejelentett adat változásról
    Településfejlesztési Osztály letölthető dokumentumai:
 
Ásott/fúrt kút bejelentése:

     - Kérelem kút létesítéséhez (500 m3/év alatti vízigényt kiszolgáló illegálisan kialakított vízi létesítmény létesítési engedélyéhez)
     - Kérelem kút fennmaradásához (500 m3/év alatti vízigényt kiszolgáló illegálisan kialakított vízi létesítmény fennmaradási engedélyéhez)Főépítész letölthető dokumentumai:

 
     - Településképi bejelentési eljáráshoz

(A dokumentációt 1 pld-ban kinyomtatva is kérjük benyújtani!)

" Az eljárásra előterjesztendő vázlatterveket digitálisan a főépítész villámposta címére  farkas.zsolt@abony.hu> kell küldeni először előzetes egyeztetésre. Az egyeztetést követően a jogszabályi előírásoknak megfelelő, illetve az egyeztetés soránpontosított tartalmú dokumentációt végleges formátumban a kérelemhez szintén meg kell küldeni a főépítész villámposta címére  farkas.zsolt@abony.hu> "