POZÍCIÓ --->   2015 évi határozatok

2015 évi határozatok


1/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére,
Geotermikus energia felhasználására vonatkozó koncepció meghatározásáról, projektelőszítésről

2/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
a települési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés elutasításáról

3/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
A közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Abony Városban című KEOP-5.5.0/K/14-2014-0017 számú projekt megvalósítására szerződések megkötésére (projektmenedzseri feladatok ellátása)

4/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
A közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Abony Városban című KEOP-5.5.0/K/14-2014-0017 számú projekt megvalósítására szerződések megkötésére (közbeszerzés)

5/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
A közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Abony Városban című KEOP-5.5.0/K/14-2014-0017 számú projekt megvalósítására szerződések megkötésére (műszaki ellenőri feladatok)

6/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
A közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Abony Városban című KEOP-5.5.0/K/14-2014-0017 számú projekt megvalósítására szerződések megkötésére (tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátására)

7/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
A közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Abony Városban című KEOP-5.5.0/K/14-2014-0017 számú projekt megvalósítására szerződések megkötésére (tervezési feladatok)

8/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
a Vadaspark 2015. évi térítésmentes használat időpontjainak meghatározására

9/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
a 2015. évi városi rendezvényterv jóváhagyásáról

10/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde, valamint az Abonyi Gyöngyszemek Óvoda alapító okiratainak módosítására

11/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
beszámoló az Abonyi Termálfürdő állapotáról

12/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról

13/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
a polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

14/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
Abony belterület 3671/6 helyrajzi szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról

15/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony, Szapáry út 20/B. szám alatti üres önkormányzati bérlakás jövőbeni hasznosításáról

16/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város területén lévő 1 és 20 kV -os villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkálatainak elvégzéséről, cég megbízásáról

17/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony, Kálvin u. 9. sz. volt Márton kúria északi melléképület teljes födémszerkezetének cseréjére fedezet biztosításáról

18/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
a Bizottságok 2015. évi ellenőrzési program-tervezetének jóváhagyásáról

19/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében nem szereplő előirányzatok és azok teljesítésének elszámolásáról

Z-20/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére „Közszolgáltatási szerződés keretében Abony Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-21/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony, Kossuth tér 4. I/1. szám alatti ingatlan önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról

Z-22/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
„Abony Város Sportolója”, „Abony Sportjáért” és „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozásáról

38/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Interpellációra adott válasz elfogadásáról

39/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Vadaspark 2014. évi erdőgazdálkodási feladatairól

40/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. évi munkájáról

41/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és az Abokom Nonprofit Kft. között lévő keretszerződés felülvizsgálatáról

42/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Salgóbányai tábor 2014. évi működéséről szóló beszámolójáról

43/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Az óvodai férőhelyek számának felülvizsgálatáról

44/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának 2014-2019. évi gazdasági programjának elfogadásáról

45/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának 2014-2019. évi gazdasági programjának elfogadásáról (márciusi testületi ülésre előkészítés)

46/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
a Néphadsereg utca elnevezésének megváltoztatásáról

47/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Lajos Művelődési Ház Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely alapító okiratainak módosításáról

48/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

49/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
A kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek, valamint a sporttevékenységet végző sportszervezetek 2014. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról

50/2015.(II.26.) számú képviselő-testuleti határozat
A sportszervezetek 2015. évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírásáról

50/2015.(II.26.) sz. határozat melléklete
Pályázati kiírás "Sportszervezetek 2015. évi önkormányzati támogatására"

51/2015.(II.26.)számú képviselő-testületi határozat
A kilturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek 2015 évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírásáról

51/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat melléklete
Pályázati kiírás "Kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek 2015. évi önkormányzati támogatására"

51/2015.(II26.) számú képviselő-testületi határozat melléklete
a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról

52/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

53/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
A DTRT Vízépítő és Környezetgazdálkodási Kft. által beterjesztett tervezési többletköltség megtérítése tárgyában történő döntések meghozataláról

54/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
A DTRT Vízépítő és Környezetgazdálkodási Kft. által beterjesztett tervezési többletköltség megtérítése tárgyában történő döntések meghozataláról

55/215.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Budapesti Vonósok Alapítványával kötendő közművelődési megállapodásáról

Z-56/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
A bírósági ülnökök jelöléséről (Ceglédi Járás Bíróságra)

Z-57/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
A bírósági ülnökök jelöléséről

Z-58/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
A bírósági ülnökök jelöléséről

Z-59/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Az abony, Nagykőrosi út 3. szám alatt 66m2 alapterületű bérlakás ismételt bérbeadásáról