POZÍCIÓ --->   Normatív határozatok

Normatív határozatok


230/2016.(XII.01.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata 92/2013.(IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terve módosításának jóváhagyásáról külterületen M4 gyorsforgalmi út építése és belterületen lakóövezet részleges átsorolása gazdasági-ipari övezetté kapcsán

239/2015.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abony Város 92/2013.(IV.25.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének módosításáról a 93/2015.(V.05.) kt. jelű és a 136/215.(VI.26.) kt. jelű határozatokban jóváhagyott településfejlesztési döntések alapján

227/2015.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozat
A költségvetéssel kapcsolatos díjak megállapításáról

121/2015. (V.28) számú képviselő-testületi határozat
Abony VárosÖnkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

73/2015.III.26.) számú képviselő-testületi határozat
A gazdálkodásban a pénzügyi egyensuly fenntartása érdekében meghozott intézkedésekről


66/2015.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat
A gyermekétkeztetéssel összefüggő intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról


279/2014. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város 92/2013. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhogyott településszerkezeti tervének módosításáról a belterület 3671/6. hrsz. alatti földrészlet Gksz - gazdasági kereskedelmi-szolgáltató területté minősítésére

266/2014. (XI.27.) számú képviső-testületi határozat
Költségvetéssel kapcsolatos díjak megállapítására

185/2014.(VIII.28.)számú képviselő-testületi  határozat
Abony Város 92/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének módosításáról

………. / 2013. (……….)számú határozat a 176/2003.(XII.17.) számú ÖK határozattal jóváhagyott és többször módosított Abony Város településszerkezeti tervének módosításáról