POZÍCIÓ --->   Hatályos, egységes szerkezetbe foglalt rendeletek

Hatályos, egységes szerkezetbe foglalt rendeletek


3/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet
Abony Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

34/2016.(XII.02.) önkormányzati rendelet
Az utcanévről, a házszámtábláról, valamint a házszámozás szabályairól
     - 1. melléklet (Abony Város utcáinak névjegyzéke

28/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet
Az építményadóról

27/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet
A helyi iparűzési adóról

26/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet
A magánszemélyek kommunális adójáról

13/2016.(V.02.) önkormányzati rendelet
A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról, a parkoló alap képzéséről és felhasználásáról

8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet
A közterületek eltérő használatáról

6/2016.(III.01.) önkormányzati rendelet
Abony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
     - mellékletek

27/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet
A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásáról

24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet
A talajterhelési díj helyi szabályairól

10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet
A Közbiztonsági Alap létrehozásáról

7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól

6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
A kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

41/2014.(XII.16) önkormányzati rendelet
Abony Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról (egységes szerkezetben az 1/2015.(II.02.), a 8/2016.(II.27.), a 10/2015.(III.30.), a 21/2015.(X.26.), a 9/2016.(IV.29.), a 20/2016.(VII.04.), a 36/2016.(XII.02.) és a 4/2017.(II.24.) önkormányzati rendelettel)

22/2014.(IX.02.) önkormányzati rendelet
A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről, valamint az Abony városnév használatáról

18/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet
A közterületek filmforgatási célra történő használatba adásáról
     - 1. számú melléklet
     - 2. számú melléklet

9/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet
A választási plakátok elhelyezéséről

7/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról

36/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Abony Város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról

33/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

17/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete
A Kaszáló erdő védetté nyilvánításáról és kezeléséről

14/2013. (VI.29.) önkormányzati rendelete
A „Virágos Abonyért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről

12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
A településképi bejelentési eljárásról

11/ 2013. (IV.29.) önkormányzati Rendelete
A Helyi Építési Szabályzatról         
          - ABONY VÁROS településrendezési terv felülvizsgálata / Szabályozási terv I. (külterület)
          - ABONY VÁROS településrendezési terv felülvizsgálata / Szabályozási terv II. (belterület)

8/2013. (IV. 3.) önkormányzati rendelete
A településképi véleményezési eljárásról

19/2012. (V…..) önkormányzati rendelete
A szabálysértési rendelkezést tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról

31/2011. (XII.8.) önkormányzati rendelete
A közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól valamint a Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetéséről

30/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

19/2011. (X. 05.) rendelete
A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

14/2011.(V.05.) önkormányzati rendelet
A közművelődési, könyvtári és múzeumi feladatainak ellátásáról.

8/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete
A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjairól

11/2010.(V.03.) önkormányzati rendelet
A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

29/2009. (XII. 08.) sz. rendelete
Abony Város Önkormányzatának az Abony város 2010-2016 időszakra szóló hulladékgazdálkodási tervéről

20/2009 (X. 30.) sz. rendelete
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

9/2009. (VI.02.) rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályairól

4/2009. (II. 27.) sz. rendelete
Az állattartás egyes helyi szabályairól

17/2007.(IV.26.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről

14/2007. (IV.12) sz. rendelete
Az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről

13/2007.(IV.12.) önkormányzati rendelet
Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
     - 1a melléklet
     - 1b melléklet
     - 2. melléklet
     - 3. melléklet
     - 4. melléklet

12/2007 (IV.02.) önkormányzati rendelet
Az épített környezet helyi védelméről

24/2005.(X.28.) önkormányzati rendelet
A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

26/2003. (XII.17.) rendelete
A környezetvédelemről

7/2002.(V.28.) önkormányzati rendelet
A felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről

16/2001. (XII. 6.) rendelete
A vásár- és piactartás rendjéről
     - 1. számú melléklet
     - 2. számú melléklet
     - 3. számú melléklet

10/2001. (VII.31.) rendelete
A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítéséről, vezetői illetménypótlékáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, kegyeleti és szociális támogatásairól

20/2000. (X. 31.) rendelete
A középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról

13/2000. (IV.11.) önkormányzati rendelet
A helyi lakáscélú támogatásról

13/1999. (IX. 2.) rendelete
A rendkívüli időjárás által a személyi tulajdonú lakóépületekben okozott károk helyreállítási költségeinek enyhítéséről

12/1999. (VI. 29.) sz. rendelete
Az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó
köztisztviselők anyagi érdekeltségéről

19/1997. /XII.02./ sz. rendelete
Az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről

22/1995.(XI.07.) önkormányzati rendelet
Abony Város Díszpolgára" cím alapításáról és adományozásának rendjéről

45/1994. /XII. 29./ rendelete
A helyi képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök, tanácsnok, tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

6/1992. (III. 10.) sz. rendelete
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről