POZÍCIÓ --->   A Polgármesteri Hivatal bemutatása

A Polgármesteri Hivatal bemutatásaA polgármesteri hivatal megnevezése: Abonyi Polgármesteri Hivatal

Székhely:
2740 Abony, Kossuth Lajos tér 1.

A hivatal postai címe:
2740 Abony, Kossuth Lajos tér 1.

Telefon:
(53) 360-135
 
Fax:
(53)360-064

Honlapja:
www.abony.hu

E-mail cím:
abony@abony.hu

A Polgármesteri Hivatal működési területe: Abony város.
A Polgármesteri Hivatal jogállása: saját költségvetési előirányzata körében költségvetési szerv.

A Polgármesteri Hivatal alapfeledatai:

1. Önkormányzati hatósági jogkörben:
 • a képvislő-testület által meghatározott önkormányzati ügyek előkészítése,
 • a képviselő-testület döntések végrehajtása
 • a képviselő-testülettel és annak bizottságaival kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása,
 • a nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása, a vonatkozó adminisztratív feladatok ellátása,
 • a képviselő-testület és annak bizottságai részére meghatározott államigazgatási, hatósági ügyek előkészítése és végrehajtása,
 • polgárvédelmi és mozgósítási feladatok,
 • az önkormányzati intézmények irányítása és felügyelete,
 • a város költségvetésének előkészítése, végrehajtása, a pénzeszközökkel való hatékony és takarékos gazdálkodás, az intézmények finanszírozása,
 • a képviselő-tetület által meghatározott hitelfelvétel, kötvény-kibocsátás, alapítvány létrehozása, közérdekű kötelezettségvállalás bonyolítása,
 • a költségvetésben meghatározott beruházások előkészítése, tervezése, szervezése,
 • az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonosi jogosítványok gyakorlása a képviselő-testület által meghatározott módon,
 • a vagyonnal való gazdálkodás, a képviselő-testület döntésének megfelelő adásvétel, csere, használati jogátengedése, haszonbérbe adás, bérbeadás, vagy lízing útján, továbbá a vagon megterhelése, a vállalkozásba való bevitel intézése, az önkormányzat szabályszerű gazdálkodásának biztosítása
2. Államigazgatási hatósági ügyek ellátása

A Polgármesteri Hivatal részletezett, szervezeti egységekhez (Osztályokhoz) rendelt feladatait az Abony Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 41/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata, a szervezeti egységek ügyrendjei valamint a köztisztviselők (dolgozók) munkaköri leírásai tartalmazzák.

A Polgármesteri Hivatal rövid története

A Polgármesteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egy emeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést. Mára az épület mindkét szintjén irodák kerültek kialakításra, a hivatal valamennyi szervezeti egysége és a Ceglédi Járási Hivatal Abonyi Kirendeltsége az épületben kapott helyet.