POZÍCIÓ --->   "Abony lendületbe jön"

"Abony lendületbe jön"

Elnyert pályázati támogatások összege:
2 372 031 412 Ft

18 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
17 Egyenlő esélyű hozzáférés biztos ítása a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatalának akadálymentes ítése
Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) (Közép-Magyarország)
16 Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése
5.2.1/B-09-2f Pest megyei településközpontok fejlesztése - Integrált településfejlesztés Pest megyében
15 Abony Város szennyv íztiszt ító telepének a korszerűs ítése
Derogációs v ízi közmű projektek előkész ítése
14 Abony Város északkeleti részének csapadékv íz-elvezetése és gyűjtése 3.3.1/B-10 Belterületi csapadékv íz elvezetés és gyűjtés
13 Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskoláiban
5.3.0/A/09 Épületenergetikai fejlesztések
12 Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése 5.2.1/B-09-1f Pest megyei településközpontok fejlesztése - Integrált településfejlesztés Pest megyében
11
Kreat ív Kópévár - Új bölcsőde létes ítése Abonyban
4.5.2-09 Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bőv ítése
10 Abony Város Ivóv ízminőség-Jav ítási és Ivóv ízhálózat Rekonstrukciós Programjának Megvalós ítása 1.3.0/2F/09 Ivóv ízminőség-jav ítás
9 Az alapfokú közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalós ítása az abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában
4.5.3-09 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentes ítés)
8 A kompetenciaalapú oktatás eszközhátterének biztos ítása MOZAIK II/B
3.1.3/B-09/3. A kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelen ítésére alkalmas eszközök biztos ítása a HEFOP 3.1. intézkedésben érintett közoktatási intézmények számára
7 Abony Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti fejlesztése
3.A.1/A A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése
6 Abony Város belterületi kapcsolatainak jav ítása az élhetőbb település megvalós ítása érdekében 2.1.1/B-08 Belterületi utak fejlesztése
5 Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése
4.3.2 Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-Magyarországi régióban
4 Lehetőségeink Fő Tere - Kossuth tér környezetrendezése Abonyban (I. ütem)
5.2.1/A Kisléptékű megyei fejlesztések
3 Abony város ivóv ízminőség-jav ítási és ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása
7.1.3.0 Ivóv ízminőség jav ítása
2 "Mindenki Egészségmegőrző Központja" Abony város Egészségmegőrző Központjának komplex akadálymentes ítése.
4.5.3 Önkormányzatok illetőleg önkormányzati feladatellátást biztos ító egyes közszolgáltatások akadálymentes ítése
1 Montágh Imre Speciális Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
3.1.3 Felkész ítés kompetencia-alapú oktatásra