POZÍCIÓ --->   Hírek


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Marsalné Kovács Judit főépítész asszony hétfőnként 13.00 és 18.00 óra között tart ügyfélfogadást az Abonyi Polgármesteri Hivatalban.
 
A koronavírus-járvánnyal összefüggésben fennálló veszélyhelyzetre tekintettel személyes ügyfélfogadás kizárólag telefonon vagy e-mail útján történő időpont egyeztetést követően történik.
 
Időpontot egyeztetni az alábbi elérhetőségeken lehet:
 
Telefon: +36 53 360-135/107-es mellék
 
E-mail: foepitesz@abony.hu
 
Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
 
 
 
                                                                                                                                                               Abonyi Polgármesteri Hivatal
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.március.02.kedd - 23:28:28
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Az Országgyűlés 2021. február 22. napján fogadta el és ugyanezen napon hatályba is lépett a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény, melynek értelmében újabb 90 napig érvényben maradhatnak a veszélyhelyzettel összefüggő rendelkezések.
 
A veszélyhelyzet meghosszabbítása mellett Magyarország Kormánya a járványügyi szakemberek véleményét figyelembe véve döntött arról, hogy 2021. március 16-ig változatlan formában fenntartja a korlátozó intézkedéseket, úgymint
 
-          kijárási tilalom este 8 óra és hajnal 5 óra között (felmentés csak a munkába és a munkából hazajárás esetén, illetve rendkívüli esetekben lehetséges), 
-          minden gyülekezés tilos,
-          az éttermek, szórakozóhelyek, sport- és szabadidőközpontok zárva tartanak, csak házhoz szállítás lehetséges (kivétel üzemi étkezdék),
-          a sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megrendezni,
-          szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatsport tilos,
-          az üzletek, fodrászatok és az egyéb kisipari szolgáltatók este 19 óráig tarthatnak nyitva,
-          a szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatnak, turistákat nem,
-          altalános rendezvénytilalom van hatályban, családi összejöveteleken, magánrendezvényeken legfeljebb tízen vehetnek részt,
-          a felsőoktatás csak online formában működhet, a középiskolákban nyolcadik osztály fölött digitális oktatás zajlik. A bölcsődék, óvodák és a 14 év alattiak számára az általános iskolák továbbra is nyitva tartanak.  
 
A Kormány tájékoztatása alapján az oltások tömegessé válásával nyílik majd esély arra, hogy a korlátozások feloldásra kerülhessenek.
 
Kérjük, hogy továbbra is hiteles hírforrásokból tájékozódjanak! Kísérjék folyamatosan figyelemmel a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal (https://koronavirus.gov.hu) és az önkormányzat (mobiltelefonos Abony Applikáció, vagy www.abony.hu) közleményeit.
 
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
 
Abony, 2021. március 1.
 
                                                                                   Pető Zsolt                                                                         dr. Gáspár Anita                                                                                                                  polgármester                                                                               jegyző
 
 
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.március.01.hétfő - 14:32:11
Nyomtatóbarát változat email valakinek

CTKI.png
 
 
A Ceglédi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
 
kijelöli és közzéteszi 
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.február.26.péntek - 10:09:01
Nyomtatóbarát változat email valakinek


„Foglalkozások a fodisz.hu oldalon található ismeretanyag felhasználásával a 3. osztályban"Magyar Parasport Napja 2021.02.22. Abonyi Montágh (2).jpg 
Magyar Parasport Napja 2021.02.22. Abonyi Montágh (3).jpg
 
Magyar Parasport Napja 2021.02.22. Abonyi Montágh (4).jpg
 
Magyar Parasport Napja 2021.02.22. Abonyi Montágh (5).jpg
 
Magyar Parasport Napja 2021.02.22. Abonyi Montágh.jpg
 
 
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.február.22.hétfő - 17:15:01
Nyomtatóbarát változat email valakinek

153529296_3673840519421499_206543153501228242_o.jpgAbony is csatlakozik! A Montágh Imre Általános Iskola EGYMI-ben jártunk!
 
A Magyar Országgyűlés 2017-ben, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozatába foglalta a magyar parasport hagyományainak és sikereinek minden évben, február 22-én történő megünneplését.
 
A Magyar Országgyűlés döntése alapján idén negyedik alkalommal ünnepelhetjük meg a Magyar Parasport Napját február 22-én. A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny-és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) a parasportok és a parasportolók megünneplésére készülve, LÉLEKMOZGATÓ programjával, ismét együttműködésre, megemlékezésre hívta a köznevelési intézmények mellett Magyarország összes önkormányzatát, települését.

A program kérte a polgármesteri hivatalokat, lehetőségeik szerint emlékezzenek meg kerületi, települési szinten is a Magyar Parasport Napjáról. Abony Város Önkormányzat regisztrált és részt vesz a LÉLEKMOZGATÓ programban. Az Önkormányzat támogatásával, a járványügyi előírások szigorú betartása mellett a Montágh iskolában gyakorlati sportfoglalkozást tartottak a program keretében, illetve a www.fodisz.hu oldalon található mesekönyveket, színezőket osztották meg a tanulókkal. Az Intézmény kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók gyógypedagógiai nevelését-oktatását látja el.

Karácsony előtt Abony Város Önkormányzata számos hasznos eszközzel támogatta a Montágh Imre Általános Iskola Egységes Módszertani intézmény tanulóit, melyeket a program során is felhasználtak.
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.február.22.hétfő - 16:40:37
Nyomtatóbarát változat email valakinek

3/2021.(II.15.) önkormányzat Polgármesterének rendelete
 
26/2021.(II.15.) számú Polgármesteri határozat
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.február.15.hétfő - 20:03:46
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Abony Város Önkormányzat (székhely: Abony, Kossuth Lajos tér 1.) Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2017.(VII.03.) önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott Vagyongazdálkodási Liciteljárási Szabályzat alapján egyfordulós, nyílt liciteljárás keretében elidegenítésre meghirdeti az Abonyi Üzleti Park-ban található, az alábbiakban felsorolt ingatlanokat.

A licit ajánlat benyújtásának határideje: 2021. február 24., 15:00 óráig

 
 
 
 
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.február.08.hétfő - 18:25:32
Nyomtatóbarát változat email valakinek

A Magyar Közlöny 2021. évi 15. számában megjelent a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, mely 2021. február 8-án lépett hatályba.
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.
 
A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 2021. február 8. napjától ismételten hatályba léptette a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt kiadott kormányrendeleteket. Ennek megfelelőn továbbra is érvényben maradnak a védelmi intézkedések, úgymint a maszkviselési kötelezettség, a kijárási tilalom, illetve a közterületi magatartási szabályokra, valamint az üzletekre és a rendezvénytartásra vonatkozó valamennyi korlátozó rendelkezés.
 
A veszélyhelyezt ideje alatt továbbra is érvényben vannak a maszkviselés helyi szabályairól szóló 21/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelet rendelkezései is.
 
Kérjük, hogy továbbra is hiteles hírforrásokból tájékozódjanak! Kísérjék folyamatosan figyelemmel a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal (https://koronavirus.gov.hu) és az önkormányzat (mobiltelefonos Abony Applikáció, vagy www.abony.hu) közleményeit.
 
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
 
Abony, 2021. február 8.
 
                                                                                                      Pető Zsolt                                             dr. Gáspár Anita                                                                                                                                                                             polgármester                                                   jegyző
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.február.08.hétfő - 17:56:56
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Tisztelt Lakosság!
 
A koronavírus okozta világjárványra tekintettel Magyarország Kormánya olyan döntést hozott, mely szerint az eredetileg 2021. május 1. és 2021. június 28. közötti időszakra tervezett népszámlálást későbbi időpontra kell halasztani.
 
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 45/2021. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a népszámlálásra 2022. évben kerül sor. Az adatfelvételt 2022. október 1. és 2022. november 20. között kell végrehajtani. Az összeírásból kimaradt személyek és lakásuk pótösszeírását 2022. november 28-ig kell befejezni a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 5. § (6) bekezdése szerinti eltéréssel. Az adat-előkészítési, adatfeldolgozási folyamat 2023. november 28-ig tart.
 
Fentieknek megfelelően a 2021. évi népszámlálással kapcsolatban 2021. február 01. napján kelt és közzétett tájékoztató hatályát veszti.
 
A 2022. évben megtartandó népszámlálásról, a megfelelő időben ismételten tájékoztatni fogjuk a Tisztelt Lakosságot.
 
Abony, 2021. február 08.
 
                                                                                                                                             dr. Gáspár Anita                                                                                                                                                                                                                                     jegyző                                                                                                                                                                                                                              helyi népszámlálási felelős
 
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.február.08.hétfő - 12:09:32
Nyomtatóbarát változat email valakinek

covid.pngA járványhelyzettel kapcsolatban új csalási módszer jelent meg a Ceglédi Rendőrkapitányság illetékességi területén. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi felhívásunkat!
 
Tápiószőlősön, 2021. január 31-én ismeretlen férfi jelent meg egy idős asszony házánál, ahol különböző, a COVID 19 oltással kapcsolatos kérdéseket tett fel, majd közölte, hogy aki nem megy el az oltásra, annak büntetést kell fizetni. Az asszony elmondta, hogy az oltáson megjelenni egészségügyi problémái miatt nem tud. Az elkövető ígéretet tett, hogy a napokban küld egy betegszállítót, aki elviszi őt és lányát az oltás helyszínére, fejenként mindez 20.000 forintba kerül. A gyanútlan nő a férfi részére átadott 40.000 forintot, az így kicsalt összeggel az elkövető elhagyta a helyszínt.
 
Megelőzési stratégia:
 
  • Legyen tájékozott a koronavírussal kapcsolatos napi hírekben, a koronavírus elleni oltás INGYENES! Fogjon gyanút, ha pénzt kérnek az oltásért!
  • Legyen körültekintő, ha házánál/lakásánál ismeretlenek jelennek meg, és a járványhelyzettel kapcsolatban újabb, fizetős lehetőséget kínálnak fel az Önök részére!
  • Amennyiben gyanús esemény történik, vagy csalás áldozatává vált, azonnal hívja a 112-es központi segélyhívószámot!
 
 
 

                                                                                                                                                                                            Ceglédi Rendőrkapitányság
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.február.03.szerda - 11:26:12
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Hírkategóriák