POZÍCIÓ --->   HírekTájékoztatás 


Magyarország kormánya az Alaptörvény 53. cikke alapján 2020. március 11-től a koronavírus-járvány miatt veszélyhelyzetet hirdetett ki az egész ország területére.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény ( továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46.§ (4) bekezdése alapján: „ (4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezése szerinti jogkör alapján a polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni. Ezen jogkörét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9.§-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia és döntéseinek mindenkor meg kell felelnie a szükségesség és arányosság követelményének. 

Abony Város Polgármestere 2020. március 26. napján Skype-on keresztül konferencia beszélgetés keretén belül tájékoztatta a képviselő testület tagjait a város működését érintő kérdésekben, akik aktívan részt vettek és állást foglaltak, és ezzel is segítették a döntések meghozatalát. 

Abony Város Önkormányzat Polgármestere a fenti törvényi felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet hozta: 

  • Abony Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról


Abony Város Önkormányzat Polgármestere döntéseiről az alábbi határozatokat hozta:

  • 40/2020 (III.26.) számú Polgármesteri határozat a koronavírus miatti védekezés során felmerülő költségek fedezetének biztosításáról
  • 41/2020. (III. 26.) számú Polgármesteri határozat az Abony Városi Polgárőrség Közbiztonsági Alapból történő támogatására
  • 42/2020. (III. 26.) számú Polgármesteri határozat Abony Város Önkormányzat tulajdonában lévő társasházi lakások elidegenítésre történő kijelölésének visszavonásáról
  • Z-43/2020. (III.26.) számú Polgármesteri határozata Kinizsi Pál Gimnázium intézményi átszervezésének véleményezéséről
  • Z-44/2020. (III. 26.) számú Polgármesteri határozat az Abony, Kossuth tér 2. II/1. szám alatti bérlakás bérbeadásáról
  • Z-45/2020. (III.26.) számú Polgármesteri határozat az Abony, Tavasz utca 3. szám alatti 1. számú bérlakás bérbeadásáról

A döntések megtekinthetőek http://www.abony.hu/ honlapon. 

Abony, 2020. március 30.


Pető Zsolt  
polgármester
   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.március.30.hétfő - 15:58:08
Nyomtatóbarát változat email valakinek