POZÍCIÓ --->   Hírek


Pályázat

PÁLYÁZAT
Felnőtt háziorvosi feladatok ellátására
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Abony Városban a 7. számú háziorvosi körzetben a felnőtt háziorvosi feladatok ellátására.
A pályázó feladatát vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben kell ellátnia.
A körzet lakosainak száma      1755 fő.
Finanszírozott beteglétszám: 1291 fő
Szolgálati lakás megoldható.

Pályázati feltételek:
-       A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.)
EüM. rendeletben előírt képesítés és az ott, valamint a 18/2000. (II.25.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
-       büntetlen előélet
-             Háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása.

Előnyt jelent:
-       Háziorvosi (körzeti orvosi) területen szerzett legalább 2 éves gyakorlat

Pályázatnak tartalmaznia kell:

-         a pályázó részletes szakmai önéletrajzát
-         a végzettséget, valamint a szakorvosi szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatát,
-       amennyiben szakmai gyakorlattal rendelkezik, úgy az azt igazoló okirat(ok) hitelesített         másolatát,
-       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
-       a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás   esetén az Alapító Okirat (alapszabály) és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát,
-       az Orvosok Országos Nyilvántartásba vételt igazoló igazolvány hitelesített másolatát,
-       a működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló illetékes ÁNTSZ határozatát,
-       nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyag elbírálásában résztvevők a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek.

A megbízás időtartama: Az Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.

Az állás betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010.október 15.

A pályázat benyújtásának helye és módja: A pályázatot postai úton „Háziorvosi pályázat”
megjelöléssel ellátva Abony Város Polgármesteréhez kell benyújtani (Abony   Város Önkormányzat Polgármestere 2700 Abony, Kossuth tér   1.)
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő Képviselő-testületi ülés.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a 53/562-095 telefonszámon.   
Hozzászólás: 0 Írta Szerkesztő  /   2010.október.01.péntek - 10:56:33
Nyomtatóbarát változat email valakinek