POZÍCIÓ --->   Hírek


Pályázat

Abony Város Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Abony Város Polgármesteri Hivatala
 
Településfejlesztési Osztály

Településfejlesztési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                           
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:

Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.


A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A 9/1995, (II.3). Korm.rendelet 1..sz.melléklet 19.pontja szerint.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az osztály feladatellátása szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                            
Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,
§         Cselekvőképesség,
§         Büntetlen előélet,
§         Felsőfokú képesítés, egyetemi szintű jogász vagy szociológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági, agrár- (ezen belül környezetvédelmi mérnök vagy táj- és kertépítész) felsőoktatásban szerzett szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett környezetvédelmi szakmérnök szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképzettség és településfejlesztési, -rendezési szakképesítés. ,
§        
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§        
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló irat másolata,
  A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2010. szeptember 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Teodóra nyújt, a 06-53/360-135/115 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Abony Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2837/2010/HUM, valamint a munkakör megnevezését: Településfejlesztési ügyintéző.
§         Postai úton, a pályázatnak a Abony Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2837/2010/HUM, valamint a munkakör megnevezését: Településfejlesztési ügyintéző.

§        
Személyesen: , Pest megye, 2740 ABony, Kossuth tér 1. munkanapokon 8-16 óráig, csütörtökön 15 óráig, pén.
A pályázat elbírálásának határideje:
2010. szeptember 24.

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés határozatlan időre, 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. Az erkölcsi bizonyítvány benyújtására a hiánypótlás biztosított.


   
Hozzászólás: 0 Írta Handi  /   2010.szeptember.09.csütörtök - 14:21:18
Nyomtatóbarát változat email valakinek