POZÍCIÓ --->   Hírek


   Közel harminc esztendeje dolgozik az országos és azon belül az abonyi szociális hálózatban Deákné Orosz Zsuzsanna, aki ma már a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének egyik legrégebbi tagja.

   A családsegítés kialakításában, fejlesztésében végzett fáradhatatlan munkájáért és kiemelkedő tevékenységéért elismerést vehetett át a napokban az egyesület 30 éves évfordulója alkalmából. A „Családsegítés fejlesztéséért” feliratú emléklapot és plakettet „A múlt diktálja a jövőt” című szakmai konferencián adták át Deákné Orosz Zsuzsának, akivel az elismerés apropóján szakmai életútjáról és a helyi szociális helyzetről beszélgettünk. INTERJÚ

   Deákné Orosz Zsuzsanna nemrégiben harmadízben kapott megbízást a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulástól a Humán Szolgáltató Központ vezetésére. A helyben működő intézményt, amely 2007 óta kistérségi fenntartásúvá szerveződött át, és évről évre mind több szolgáltatás került a fennhatósága alá, megalakulása óta vezeti az önkormányzat és a kistérségi társulás megelégedésére.  

   A helyi szociális központ vezetője védőnőként kezdte pályafutását Abonyban, 10 évig dolgozott ebben a munkakörben, majd figyelme még inkább a családsegítés szakmai háttere felé fordult.

- Pest, Heves és Nógrád megye régió ügyvivőjeként kezdtem el a munkámat a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületénél. Akkoriban ebben a három megyében még csupán 16 családsegítő szolgálat működött. Az újfajta szociálpolitikát, és a szociális munka segítését elsajátítva az volt a feladatunk, hogy ahol csak lehet, kezdeményezzük a családsegítők megnyitását, ill. ahol már létrejött, és nem volt szakirányú végzettségű munkatárs, segítsük a szakmai munkát - emlékezik vissza Deákné Orosz Zsuzsa, aki 1992-ben jeles eredménnyel végzett az ELTE szociológia szakán.
 
   A családsegítést az 1993-ban megjelent szociális törvényben nevesítették először, és tették kötelezővé az önkormányzatok számára, bár a bevezetési határidőt 2001-ig kitolták. Az egyesület keretein belül szakmai konferenciákat, műhelyeket szerveztek az ország számos pontján, Abonyban is - árulja el a Humán Szolgáltató Központ vezetője, akinek kezdeményezésére Abonyban már ebben az évben megalakult a családsegítő szolgálat, melynek vezetője lett. 1997-ben létrejöttek a gyermekjóléti szolgálatok és megalakultak a módszertani intézmények is.A Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete 1997-ben delegálta az Etikai Bizottságába.

- A Szociális Szakmai Szövetségben, amelybe az országos egyesületünk is tartozik, elindult egy etikai munkacsoport azzal a céllal, hogy elkészítse a szociális munka etikai kódexét. Ennek épp tavaly volt 25 éve. Úgy éreztem, hogy ez a felkérés már nem fér össze a régió ügyvivői feladataimmal, így maradtam az Etikai Bizottságban - tér ki korábbi tevékenységeire.

   Ma már az országos egyesület vezetőségi tagja, és az Etikai Bizottság elnöke. Emellett számos közép- és felsőfokú képzésben tanított és tanít óraadóként. Az Etikai Kollégiumban végzett tevékenységét, és elért eredményeit, mint mondja, kollektív sikernek érzi.

- Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a munkatársaim nélkül nem tudtam volna az országos szervezetben ilyen mértékben tevékenykedni, hiszen amíg ott helyt álltam, a többiek itthon (Abonyban) tartották kézben a dolgokat - hangsúlyozza.

A Humán Szolgáltató Központ szolgáltatásai közé tartozik a család- és gyermekjóléti szolgálat, az idősek nappali ellátása (Idősek Klubja), házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a támogató szolgálat és a pszichiátriai betegek közösségi ellátása.

- Úgy gondolom, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnál jól működik a jelzőrendszer. Az idősek ellátására, a házi személyes gondozásra viszont egyre nagyobb az igény települési szinten, mert a gyerekek a munka miatt ingáznak vagy elköltöznek a városból, így sok idős ember magára marad. Igyekszünk a családokat mozgósítani, a természetes támaszokat megtalálni és őket bevonni az idősek támogatásába - részletezi Deákné Orosz Zsuzsanna, aki örömmel nyugtázza, hogy az Idősek Klubja rendszeres, aktív összejöveteleket tart, és a közösségi pszichiátriai szolgálatnál is gyakoriak a programok. - A Kék Madár Jóléti Alapítvány segítségével a gyerekeknek minden évben nyári táborokat szervezünk, az idei évben először Erzsébet-táborba is sikerült őket elvinni. Sajnos mind többször szembesülünk a gyerekek elhanyagoltságával, és azzal, hogy a kamaszok nehezen találják meg a motivációjukat a tanuláshoz - összegzi tapasztalatait a szociális szakember.

Az ellátandó szolgáltatáson felül jelenleg a fogyatékosok nappali ellátórendszerének kialakítása ad munkát az intézménynek, mely a Köztársaság úti volt Családsegítő épületében lesz majd elérhető. A sokrétű szociális szolgáltatások igénybevétele egyébként teljesen önkéntes, és mindenki számára elérhető a településen.

- Nagyon sokan keresik fel az intézményt mindenféle problémával és kérnek segítséget, akár családi konfliktusról legyen szó, de hivatali ügyek intézésében is - állítja Deákné Orosz Zsuzsanna, - az ajtó mindenki előtt nyitva áll, szívesen segítünk, amiben tudunk.Az intézményben nem csak a munkatársak készségesek, de a légkör is nagyon kellemes. 

- Úgy gondolom, hogy jó a hangulat a szakfeladatoknál, amely annak is köszönhető, hogy nagyjából állandó a kollektíva, nincs fluktuáció - tér ki a részletekre az intézményvezető, aki a kiégés megelőzésére irányuló szupervizor képzést is elvégezte. Nem csak szakértelmével, de állandó optimizmusával is igyekszik munkatársai segítségére lenni. 

- Törekszem arra, hogy a lehetőségekhez mérten mindenki jól érezze magát, aki itt napi sok-sok órát eltölt. Szoktunk csapatépítő tréningeket, kirándulásokat is szervezni, ahol még jobban össze tudunk rázódni.

Szükség is van arra, hogy a kollégák összetartsanak, mert ha segíteni kell, egységként sokkal hatékonyabban tudnak fellépni, és megbirkózni egy-egy nehezebb esettel.

- Bár a képzéseken azt tanítják a szociális dolgozóknak, hogy „az a család, amelyen segítek nem az én családom”, mégsem lehet teljesen elhatárolódni - húzza alá Deákné Orosz Zsuzsa, aki úgy gondolja, ennek is köszönhető, hogy előfordulnak pályaelhagyások.

- Például, ha kiskorú veszélyeztetése merül fel, és ki kell emelni egy gyermeket a családból, az nagyon megviselheti azt a szociális munkást, aki addig hosszú évekig törődött vele - világít rá az okokra.

   Emellett sajnos a rendkívül alacsony jövedelem is arra késztetheti a szociális területen dolgozókat, hogy más szakmában keressék boldogulásukat. Szerencsére Abonyban a munkaközösség viszonylag állandó, jelenleg 21 fő dolgozik minden nap azért, hogy a nehezebb helyzetben lévő családokon, gyerekeken, időseken segítsenek.

Abony Város Önkormányzata nevében gratulálunk Deákné Orosz Zsuzsannának a kitüntetéséhez, és köszönetünket fejezzük ki az intézmény valamennyi munkatársának a szociális területen végzett áldozatos munkájukért!

Szerző és Abony.hu fotók: Darányi Erika


   
Hozzászólás: 0 Írta Sajtóreferens  /   2018.október.29.hétfő - 16:54:24
Nyomtatóbarát változat email valakinek