POZÍCIÓ --->   Hírek


 
 
 
Pályázat

PÁLYÁZAT

Felnőtt háziorvosi feladatok ellátására  

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Abony Városban a 7. számú háziorvosi körzetben a felnőtt háziorvosi feladatok ellátására.A pályázó feladatát vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben kell ellátnia.
A körzet lakosainak száma       1755 fő.

Szolgálati lakás megoldható.

 
 
 
Pályázati feltételek:
 
- A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben előírt képesítés és az ott, valamint a 18/2000. (II.25.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
-  büntetlen előélet
-Háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása.  
Előnyt jelent:
-Háziorvosi (körzeti orvosi) területen szerzett legalább 2 éves gyakorlat  

Pályázatnak tartalmaznia kell:   -a pályázó részletes szakmai önéletrajzát
-  a végzettséget, valamint a szakorvosi szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatát,
- amennyiben szakmai gyakorlattal rendelkezik, úgy az azt igazoló okirat(ok) hitelesített         másolatát,
-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás   esetén az Alapító Okirat (alapszabály) és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát,
- az Orvosok Országos Nyilvántartásba vételt igazoló igazolvány hitelesített másolatát,
-  a működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló illetékes ÁNTSZ határozatát,
- nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyag elbírálásában résztvevők a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek.  

A megbízás időtartama:
Az Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.  
Az állás betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal.  
A pályázat benyújtásának határideje: Az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 napon belül.  
A pályázat benyújtásának helye és módja: A pályázatot postai úton „Háziorvosi pályázat” megjelöléssel ellátva Abony Város Polgármesteréhez kell benyújtani (Abony   Város Önkormányzat Polgármestere 2700 Abony, Kossuth tér   1.)
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő Képviselő-testületi ülés.A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a 53/562-095 telefonszámon.


   
Hozzászólás: 0 Írta Handi  /   2010.június.25.péntek - 08:56:25
Nyomtatóbarát változat email valakinek