POZÍCIÓ --->   Hírek


 
 
 
Pályázat
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

Abony Város Önkormányzata (2740. Abony, Kossuth tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati eljárás keretében elidegenítésre meghirdeti az Abony, Simonffy u. 3. sz. alatti 409/3 hrsz.-ú „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlant.

Az ingatlan adatai:
Címe:Abony, Simonffy u. 3.                      
Természetbeni fekvése:belterület

Helyrajzi szám: 409/3 hrsz.

Ingatlanhoz tartozó földterület nagysága:3143 m2

Az ingatlan hasznos alapterülete:290 m2
                     
Művelési ága: Kivett lakóház, udvar
 

Az ingatlan komfortfokozata: összkomfortos
Az ingatlant jelenleg határozatlan idejű bérleti jogviszony terheli, lakott.

 
 
 
Az ingatlan kb. 22-28 éve épült, bővítése és korszerűsítése 11 éve történt meg. Az ingatlan közművekkel (víz, villany, gáz, szennyvízcsatorna) ellátott, a fűtése központi fűtés gázüzemű kazánnal. Az ingatlanba a közműveket önálló mérőhelyek kialakításával bekötötték, illetve kiépítették. Az ingatlan területén található egy hagyományos tégla falazatú, földszint + tetőtér beépítésű családi ház, mely kettő és három félszobát foglal magába. A főépületen kívül egy szabadonálló műhelyépület található az ingatlan területén, mely több ütemben épült, acélváz szerkezetes létesítmény, mely rendeltetését tekintve asztalos műhely. A műhelyépület három műhelyteret, bemutatótermet és szociális helyiségeket foglal magába, ill. részben galériázott a bemutató terem és a szociális helyiségek felett.  Az ingatlan az értékelés időpontjában rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van, a lakóépület karbantartott.  

A pályázati ajánlat benyújtásának időpontja: 2010.08.23.-án 14.00 óráig  

A pályázati ajánlat benyújtásának módja: az ajánlatot tevők ajánlataikat minden oldalon aláírással ellátva, egy példányban nyújthatják be zárt borítékban, a pályázati kiírásban meghirdetett, ajánlatok beadására nyitva álló határidőben. A zárt borítékon a pályázatra utaló megnevezést fel kell tüntetni.  
 
Ajánlatok elbírálására jogosult:   Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Az elbírálás a pályázat benyújtását követő, munkaterv szerinti ülésén történik.   A Képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.     A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát:

 -                   a pályázati felhívásban feltételek elfogadására vonatkozóan,
-                   a vételár összegére vonatkozóan.  

A pályázó köteles:


-                   aláírási címpéldányt, cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi igazolását, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány meglétét, magánszemély esetén személyazonosságának igazolására vonatkozó iratokat csatolni.  Az ajánlattevő ajánlatához az ajánlat benyújtásától a nyertessel való szerződéskötésig, illetve az eljárás eredménytelenné nyilvánításáig kötve van.  

Az ajánlatok felbontásának
 

Helye:

Abony Város Polgármesteri Hivatal

Abony, Kossuth tér 1.

Időpontja:   2010.08.23.-án 14.15 h

Módjanyilvános  

Az eredményhirdetés  

Helye:
                  Abony Város Polgármesteri Hivatal
                                        Abony, Kossuth tér 1.

Időpontja:   2010.08.27-án 10.00 óra

Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.   Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/360-832 telefonszámon a Településfejlesztési Osztályon kapható.    

Romhányiné Dr. Balogh Edit s. k.
                                                                                                                                                                                    polgármester    


   
Hozzászólás: 0 Írta Handi  /   2010.augusztus.11.szerda - 15:05:33
Nyomtatóbarát változat email valakinek