POZÍCIÓ --->   Hírek


Pályázat

Abony Város Polgármesteri Hivatala
 
                           
 
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
 
pályázatot hirdet
 
Abony Város Polgármesteri Hivatala
Gyámhivatal
 
gyámhivatali ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: A Korm. rendelet 1. számú melléklet 7. pont.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A gyámhivatal feladatellátása szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                            

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,
§ Cselekvőképesség,
§ Büntetlen előélet,
§ Felsőfokú képesítés, jogász szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség és legalább 3 éves gyámügyi vagy gyermekvédelmi gyakorlat; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett szociális szakigazgatási szervező szakképzettség. ,
§Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló irat másolata,
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Teodóra nyújt, a 06-53/360-135/115 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Abony Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1728/2010/HUM, valamint a munkakör megnevezését: gyámhivatali ügyintéző.

§ Személyesen: Kovács Teodóra osztályvezető, Pest megye, 2740 ABony, Kossuth tér 1. munkanapokon 8-16 óráig, csütörtökön 15 óráig, pénteken 12 óráig.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 21.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A köztisztviselői jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével, határozatlan időre jön létre.


   
Hozzászólás: 0 Írta Handi  /   2010.július.07.szerda - 10:12:49
Nyomtatóbarát változat email valakinek