POZÍCIÓ --->   Hírek


Pályázat

Abony Város Polgármesteri Hivatala
 
                           
 
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
 
pályázatot hirdet
 
Abony Város Polgármesteri Hivatala
Településfejlsztési Osztály
 
településfejlesztési ügyintéző

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Kormányrendelet I. sz. melléklet 19. pont : Településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Településfejlesztési Osztály feladatellátása szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§Magyar állampolgárság,

§   Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§   Felsőfokú képesítés, egyetemi szintű jogász vagy szociológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági, agrár- (ezen belül környezetvédelmi mérnök vagy táj- és kertépítész) felsőoktatásban szerzett szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett környezetvédelmi szakmérnök szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképzettség és településfejlesztési, -rendezési szakképesítés. ,

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló irat másolata,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 16. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Teodóra nyújt, a 06-53/360-135/115 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Abony Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1728/2010/HUM, valamint a munkakör megnevezését: településfejlesztési ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Abony Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1728/2010/HUM, valamint a munkakör megnevezését: településfejlesztési ügyintéző.

§ Személyesen: Kovács Teodóra osztályvezető, Pest megye, 2740 ABony, Kossuth tér 1. munkanpokon 8-16 óráig, csütörtökön 15 óráig, pént.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 21.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A köztisztviselői jogviszony határozatlan időre, 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.


   
Hozzászólás: 0 Írta Handi  /   2010.július.07.szerda - 10:11:35
Nyomtatóbarát változat email valakinek