POZÍCIÓ --->   Hírek


Választás

Helyi választási iroda tájékoztatója

Tisztelt Választópolgárok!  

A Magyar Köztársasági Elnöke kitűzte az országgyűlési képviselők 2010. évi választását.

 

Az első forduló napja: 2010. április 11. (vasárnap)

A második forduló napja: 2010. április 25. (vasárnap).  

A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2010. február 8. és február 12. között postai úton küldjük meg a választópolgároknak.  

Amennyiben fenti határidőig nem kapta meg az értesítőt, illetve az ajánlószelvényt, vagy az értesítőn feltüntetett adatai tévesek, kérjük, szíveskedjen felkeresni a Polgármesteri Hivatal Okmányirodáját (2740 Abony, Kossuth tér 1. Tel.: 53/360-345).
 
Az a választópolgár, aki csak a második fordulóban jogosult szavazni, az ajánlás jogával még nem élhet, így ajánlószelvényt nem kap.  

A névjegyzék közszemlére tételére 2010. február 10-től február 17-ig kerül sor a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának 18. sz. szobájában.

 
 
 
A névjegyzékből való kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. február 10-től február 17-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez.  

Ha a választópolgár a szavazás napján Magyarországon, de lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, igazolást kérhet – a választás első és második fordulójára egyaránt – a lakóhely szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2010. április 9-én 16.00 óráig.
Igazolást ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2010. április 6-án megérkezzen a helyi választási irodához. Az igazolással rendelkező választópolgárok 2010. április 8-án 16.00 óráig egy alkalommal kérhetik a helyi választási iroda vezetőjét, hogy – a kiadott igazolás bevonásával egyidejűleg – visszavegye a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan törölt.  
Ha a választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választópolgár a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől kérheti 2010. március 19-én 16.00 óráig személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár 2010. március 19-én 16.00 óráig módosíthatja annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a választójogát gyakorolni kívánja, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből és visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.
 

Azon választópolgárok részére, akiknek a lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését tartalmazza, továbbá azok számára akik igazolással rendelkeznek a helyi választási iroda vezetője a 13. sz. szavazókört (2740 Abony, Báthori u. 2., Művelődési Ház) jelölte ki a szavazás helyéül.

Az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos további információkat a   www.valasztas.hu internetes oldalon, valamint Abony Város hivatalos honlapján a www.abony.hu   oldalon találhat, illetve tájékoztatásért a helyi választási irodához fordulhat:
 
A Helyi Választási Iroda vezetője: Dr. Németh Mónika jegyző
A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1., emelet 21. sz. iroda

Tel/Fax: 53/360-010

E-mail cím: abony@abony.hu    

Helyi Választási Iroda  


   
Hozzászólás: 0 Írta Handi  /   2010.február.09.kedd - 11:48:38
Nyomtatóbarát változat email valakinek