POZÍCIÓ --->   Hírek


Abony Város Polgármesteri Hivatala

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Abony Város Polgármesteri Hivatala
Gazdasági Osztály

Gazdasági ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                           
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: A 9/1995.(II.3.) Korm. rendelet szerinti II/2. gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Ellátandó feladatok: A gazdasági osztály tartósan távollévő vezetőjének helyettesítése is feladatát képezi.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Gazdasági Osztály feladatellátása szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,
§         Cselekvőképesség,
§         Büntetlen előélet,
§         Főiskola, Egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, §         önkormányzati költségvetésben szerzett tapasztalat előnyt jelent - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, §         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
§         3 hó napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló irat másolata, felsőfokú közigazgatási versenyvizsga, vagy versenyvizsga alóli mentesség igazolása
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2010. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Teodóra nyújt, a 06-53/360-135/115 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Abony Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/7432/2009, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági ügyintéző.
§        
Személyesen: Kovács Teodóra osztályvezető, Pest megye, 2740 ABony, Kossuth tér 1. ügyfélfogadási időben.

§         Postai úton, a pályázatnak a Abony Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/7432/2009, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági ügyintéző. A pályázat elbírálásának határideje: 2010. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§        
Abony Város honlapja - 2010. január 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével határozatlan időre jön létre.


   
Hozzászólás: 0 Írta Handi  /   2010.január.11.hétfő - 11:14:58
Nyomtatóbarát változat email valakinek