POZÍCIÓ --->   Hírek


Gulyás Pál r. alezredes értékelte az Abonyi Rendőrőrs elmúlt öt hónapban végzett munkáját.

Több rendőrt láthatunk a közterületeken, a kiemelt feladatokat pedig a migrációval és az időskorúak védelmével kapcsolatos fokozott ellenőrzések jelentetik – derül ki a 2016. évi I-V. havi rendőrségi beszámolóból, melyet kérésünkre az őrparancsnok úr juttatott el számunka.

Rendőreink több ízben teljesítenek közös, gyalogos szolgálatot is a polgárőrökkel és a közterület-felügyelőkkel. Több garázdaság, de kevesebb lopás történt a tavalyi év azonos időszakához képest júniusig Abonyban. A garázdaságok részben a mértéktelen alkoholfogyasztásnak tudhatók be, ezért ennek pozitív előmozdítása érdekében lakossági fórumot is tartott az Abonyi Rendőrőrs a szórakozóhelyek tulajdonosainak részvételével. A megoldási javaslatokat szívesen veszik és folyamatosan várják a lakosság, és a szórakozóhelyek vezetőinek részéről.

Darányi Erika

I.
Abony Város bűnügyi helyzetének értékelése
I/1.
A regisztrált bűncselekmények számának alakulása a tárgy időszakban ( I – V. hó )


buncselekmenyek_megoszlasa_2015_2016_valtozas_abony.jpg

A közterületi jelenlét további növelése érdekében a tárgy időszakban folyamatosan láttunk el közös szolgálatot a polgárőrséggel, a közterület felügyelettel, valamint a bűnügyi és közbiztonsági szempontból inkriminált időszakokban heti két alkalommal a Jászkarajenői Rendőrőrs állományával. A közterületi jelenlétet tovább növelte az is, hogy az illegális migrációval és az időskorúak védelmével összefüggésben elrendelt fokozott ellenőrzési feladatok végrehajtására Abony Város vonatkozásában napi 4 óra időtartamban került sor, mely időszakokban a folyamatos járőrszolgálaton felül további járőrpáros bevonására nyílt ezáltal lehetőség. Tárgy időszakban folyamatosan elemeztük – értékeltük a Város bűnügyi és közbiztonsági helyzetét, a járőrszolgálatokat a polgárőrséggel is egyeztetve ennek megfelelően vezényeltük. A járőrszolgálatok idejére meghatározott gyalogos szolgálatellátáson túl, az illegális migrációval és az időskorúak védelmével összefüggésben elrendelt fokozott ellenőrzési feladatok végrehajtása során kétnaponta, négy órában szintén gyalogos végrehajtásra került sor – alkalmanként a közterület felügyelettel közös szolgálat ellátás keretében – amellyel tovább növeltük a közterületi jelenlétet, a látható rendőrökkel pedig lehetőség nyílt az állampolgárokkal való szorosabb és személyes kapcsolattartás növelésére is.

A bevezetett intézkedéseknek is köszönhetően megállapítható, hogy a tárgy időszakban Abony Város vonatkozásában a regisztrált deliktumok száma jelentős mértékben, 17,5 %-kal csökkent az előző év azonos időszakának számadataihoz képest. A közterületi jelenlét, és azon belül is a gyalogos járőrszolgálat emelkedésének köszönhetően csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma is.

I/2.
Kiemelten kezelt bűncselekmények alakulása Abony Városban a tárgy időszakban ( I – V. hó )


A kiemelt (jelentős tárgyi súlyú és a köznyugalmat leginkább megzavaró jogsértések) kategóriába tartozó bűncselekmények alakulásánál is kedvező tendencia mutatható ki a tárgy időszakban.
A személy elleni erőszakos jellegű cselekmények száma évről évre jelentős hányadot képvisel, ami különösen a garázdaságok és a testi sértéses bűncselekmények megvalósulásában érhető tetten. A garázdaságok elsősorban szórakozóhelyek környezetében történnek és az elkövetésnél jellemzően szerepet játszik a mértéktelen alkoholfogyasztás és a társadalmi együttélés magatartási szabályainak figyelmen kívül hagyása. Ezen bűncselekményeket az inkriminált időszakokban történt, megnövelt közterületi jelenléttel sem sikerült visszaszorítani, ezért a témában a közös gondolkodás és a közös megoldás érdekében, a szórakozóhelyek vezetőinek bevonására is irányuló lakossági fórum megtartására került sor. Az ilyen bűncselekmények elkövetőivel szemben azonnal intézkedést kezdeményeztünk, és amennyiben a törvényi feltételek adottak voltak, éltünk az őrizetbe vétel lehetőségével és kezdeményeztük a gyanúsított előzetes letartóztatását, illetve kezdeményeztük a gyorsított eljárásban történő felelősségre vonást.

A vagyon elleni bűncselekmények kategóriájába tartozó lopások vonatkozásában jelentős mértékű pozitív irányú változás tapasztalható, hiszen az előző évi adatokhoz képest mintegy 26,0 %-os mértékű csökkenés mutatható ki. Abony Város közigazgatási területén a tárgy időszakban személygépkocsi lopás nem történt. Szintén pozitívumként kell kiemelni, hogy a személy elleni, erőszakos bűncselekmények kategóriájába tartozó és a lakosság szubjektív biztonságérzetét negatívan befolyásoló rablás tárgy időszakban a Város közigazgatási területén nem történt.

Abonyi Rendőrőrs


   
Hozzászólás: 0 Írta Sajtóreferens  /   2016.június.28.kedd - 12:22:52
Nyomtatóbarát változat email valakinek