POZÍCIÓ --->   Hírek

Gyöngyszemek Óvodája
2740 Abony, Köztársaság út 11./a.
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet
Gyöngyszemek Óvodája 2740 Abony, Köztársaság út 11./a.


Óvodapedagógus
 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű előreláthatólag 2010. 06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Köztársaság út 11/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ONAP és a helyi program szerinti feladatellátás

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§         Főiskola, Óvodapedagógusi szakirányú végzettség,
§         3 hó napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló irat másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2009. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 28. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Major Sándorné nyújt, a 53/360-211 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyszemek Óvodája 2740 Abony, Köztársaság út 11./a. címére történő megküldésével (2740 Abony, Köztársaság út 11/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Gy-101/1/2009., valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyszemek Óvodája 2740 Abony, Köztársaság út 11./a. címére történő megküldésével (2740 Abony, Köztársaság út 111/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Gy-101/1/2009., valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§         Abony Város honlapja - 2009. augusztus 10.

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A jogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével határozott időre jön létre. Erkölcsi bizonyítvány benyújtására a hiánypótlás biztosított.

   
Hozzászólás: 0 Írta Handi  /   2009.augusztus.17.hétfő - 15:04:19
Nyomtatóbarát változat email valakinek