POZÍCIÓ --->   HírekAbony Város Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Abony Város
Polgármesteri Hivatala


Településfejlesztési Osztály


településfejlesztési ügyintéző munkakör betöltésére.

 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű tartósan távollévő helyettesítésére –ig tartó közszolgálati jogviszony                            
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest-megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                            

Pályázati feltételek:
§
        Magyar állampolgárság,
§         Cselekvőképesség,
§         Büntetlen előélet,
§         egyetemi szintű jogász vagy szociológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági, agrár- (ezen belül környezetvédelmi mérnök vagy táj- és kertépítész) felsőoktatásban szerzett szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett környezetvédelmi szakmérnök szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképzettség és településfejlesztési, -rendezési szakképesítés. ,
§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


§         3 hó napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló irat közjegyző által hitelesített másolata
§         Ktv. 21. § szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2009. augusztus 7. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Teodóra nyújt, a 06-53/360-135/115 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Abony Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/7434/2009, valamint a munkakör megnevezését: településfejlesztési ügyintéző. Postai úton, a pályázatnak a Abony Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/7434/2009, valamint a munkakör megnevezését: településfejlesztési ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje:
2009. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


§
        Abony Város honlapja - 2009. július 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével határozott időre jön létre. Az erkölcsi bizonyítvány benyújtására a hiánypótlás nyitva áll.( legkésőbb a munkába állás napján be kell csatolni.)


   
Hozzászólás: 0 Írta Handi  /   2009.július.28.kedd - 13:31:09
Nyomtatóbarát változat email valakinek