POZÍCIÓ --->   Hírek

Somogyi Imre Általános Iskola
 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet

Somogyi Imre Általános Iskola


matematika-informatika szakos tanár

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2010. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest-megye, 2740 Abony, Szelei út 1.   A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
matematika és informatika órák megtartása


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.    

Pályázati feltételek:
§        
Főiskola,

§        
büntetlen előélet


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


§        
önéletrajz, oklevél másolat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2009. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2009. augusztus 17.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Somogyi Imre Általános Iskola címére történő megküldésével (2740 Abony, Szelei út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/5611/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: matematika-informatika szakos tanár. és

  §         Elektronikus úton Falusiné Nagy-Juhák Andrea részére a juhak@somogyi-abony.sulinet.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: §         Abony város honlapja - 2009. június 3.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szolgálati lakást igény esetén képviselőtestületi jóváhagyással biztosít az intézmény.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2009. június 2.


   
Hozzászólás: 0 Írta Handi  /   2009.június.04.csütörtök - 12:49:35
Nyomtatóbarát változat email valakinek