POZÍCIÓ --->   Hírek


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Abony Város közigazgatási területén működő közterület felügyelet a helyszínelések során az alábbi szabálytalanságokat, hiányosságokat illegális hulladék elhelyezéseket tapasztalták 2013.10.14. napjától 2013.10.25. napjáig terjedő időszakban:

A Bicskei a József A. a Mikes K. és a Nyírfa utcák kereszteződéseiben közlekedési táblák hiányoznak, a megállapított hiányosságok jegyzőkönyvbe való felvétele után jelentésre kerültek a hivatal illetékes osztálya felé. A közlekedési táblák pótlása és helyreállítása folyamatban.  

A Lázár a Magtár valamint a Kiss E. utcákban házszámok hiányoznak. Az ingatlanok tulajdonosai a házszámok pótlása miatt felszólításra kerültek. /ellenőrzésük folyamatos/  

Illegális hulladék elhelyezés történt a Tószegi úti szelektív hulladékgyűjtőnél. Az elkövető személye megállapítható volt a kihelyezett kamera felvétele alapján. Illegális hulladéklerakás címén bírság kiszabására kerül sor. A hivatal illetékes osztálya a leadott fényképes jegyzőkönyv alapján tájékoztatta az ABOKOM Kft-t és felhívta a hulladék elszállítására.  

A Kossuth tér területéről 2 db állati tetem került elszállításra.  

Városunk területén működő térfigyelő kamerás megfigyelés során a felvételek alapján megállapítható volt, hogy több személyautóval, közlekedési szabálysértést követtek el. A rendszámok beazonosítása után szabálysértési bírságok kerültek kiszabásra 10.000 Ft összegekben.  

Illegálisan elhelyezett falragaszok kerültek eltávolításra a Kossuth téren álló telefonfülkéről valamint a buszmegállók oldalfalairól.

Városunk egy lakója ellen köztisztasági szabálysértés miatt 5.000 Ft összegű bírság került kiszabásra.  

Továbbra is a hétvégéken – pénteken és szombaton - éjszakai szolgálat vezénylésére kerül sor a polgárőrséggel és a rendőrséggel közös járőrözési megállapodás alapján. Az előző hétvégi éjszakai közös helyszíni eljárások során említésre méltó esemény nem történt.

Nem működik a közvilágítás a Thököly a Vak Bottyán az Arany J. és a Kálvin J. utak kereszteződéseiben. A hiba bejelentésre került, az illetékes szolgáltató megkezdte annak elhárítását.  


Kérem, továbbra is segítsék a közterület felügyelők munkáját, vigyázzunk együtt városunkra!  
Polgármesteri Hivatal  
   
Hozzászólás: 0 Írta Szerkesztő  /   2013.november.04.hétfő - 11:00:41
Nyomtatóbarát változat email valakinek