POZÍCIÓ --->   Hírek


Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 2021. január 01. napjától az adózók helyi iparűzési adóbevallásukat nem az önkormányzat részére, hanem kizárólag az állami adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani.
 
Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja.
 
Az önkormányzati adóhatóság feladata marad az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása, és az adófizetési kötelezettséget is az önkormányzat számlájára kell változatlanul teljesíteni.
 
A helyi iparűzési adóval kapcsolatos változásokat a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet az alábbiakat rögzíti:
 
  • A helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék azoknak a vállalkozásoknak, melyeknek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege a 4 milliárd forintos értékhatárt nem haladja meg (továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több mint 1 százalék. Ezen adózók között szerepelnek a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozók is (KATA-s adózás).
  • A mikro-, kis- és középvállalkozások a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzat rendelet szerinti 2 százalékos adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.
  • A vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára nyilatkozik arról, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül.
  • A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be (ÁNYK).
  • A KATA-s adózók esetében – akik főszabály szerint nem adnak bevallást – automatikusan érvényesíthető ez az engedmény a 2021. év vonatkozásában, tehát nyilatkozatot nem kell kitölteniük ezen adózóknak.
 
 
Abony, 2021. január 26.
 
 
                                                                                                                                                                dr. Gáspár Anita                                                                                                                                                                                                                                                          jegyző
 
 
 
 
 
 
 
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.január.26.kedd - 16:06:41
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Hírkategóriák