POZÍCIÓ --->   HírekAbony Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
 
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott módon maszkot kell viselni Abony város belterületén, az alábbi közterületeken és nyilvános helyeken:

a) vasútállomás nyitott területén,
b) autóbusz megállóhelyeken,
c) piac- vásárcsarnok teljes területén (fedett és nyitott része),
d) egyéb közterületen és nyilvános helyen
          da) közintézmény (pl. nevelési, oktatási, sport, egészségügyi, szociális intézmény, közigazgatási szerv, posta stb.) előtt
          db) pénzintézet előtt és
          dc) üzlet (pl. gyógyszertár, élelmiszerbolt, zöldséges stb.) előtt kialakuló várakozás időtartama alatt,
          dd) vendéglátó üzletek előtti területen az elvitelre szánt ételek kiadása és szállítása során kialakuló várakozás időtartama alatt,
e) Temetők területén.

2. §
 
Ez a rendelet 2020. november 12-én lép hatályba és 2020. december 12-én hatályát veszti.     
 
 
  Pető Zsolt                                                                  dr. Gáspár Anita
polgármester                                                                        jegyző              
 
 
 
Kihirdetve: 2020. november 11. napján 17.00 órakor                                                                       
 
 
dr. Gáspár Anita                                                                    jegyző  
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.november.12.csütörtök - 13:13:07
Nyomtatóbarát változat email valakinek

A Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a mai nappal hatályba lépett és 2020. december 11. napjáig lehet alkalmazni.  

A kormányrendelet a házasságkötésekkel kapcsolatban az alábbiak betartását rendeli el:  

A házasságkötésen kizárólag

a)      a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető,
b)      a házasulók,
c)      a házasulók tanúi,
d)      a házasulók szülei, nagyszülei,
e)      a házasulók testvérei és
f)       a házasulók gyermekei lehetnek jelen.  

A fenti védelmi intézkedések betartásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény vagy a helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni.      dr. Gáspár Anita jegyző
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.november.12.csütörtök - 12:46:23
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Magyarország Kormánya 2020. november 4. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, melyet az Országgyűlés 90 napra meghosszabbított. A Kormány ezzel egyidejűleg az eddig meghozott intézkedések fenntartása mellett újabb védelmi intézkedések bevezetését rendelte el.  
 
A járvány elleni védekezésben, a járvány terjedésének lassításában kulcsfontosságú, hogy betartsuk a központi és helyi előírásokat, melyet a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőriz.  
 
A szabályok megszegésének komoly jogkövetkezményei lehetnek, melyről az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önöket:  
 
Amennyiben a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján tudomást szerez, hogy az üzemeltető, a szervező, a nevelési, oktatási intézmény vezetője a jogszabályokban előírt kötelezettségét megszegi:
 
a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
b) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt – a nevelési-oktatási intézmény kivételével - legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.  
 
A rendőrség a fenti jogkövetkezményeket együtt is, továbbá az a) pont szerinti jogkövetkezményt azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazhatja.  

A jogkövetkezmény nem alkalmazható abban az esetben, ha a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha
 
a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és
b) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.  

Aki a jogszabályokban előírt védelmi intézkedéseket megszegi (pl. nem visel maszkot, vagy azt nem helyesen hordja, megszegi a kijárási tilalmat stb.) szabálysértést követ el. Szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege 5 ezer forinttól 150 ezer forintig, de ismételt szabálysértés elkövetése esetén 200 ezer forintig is terjedhet, míg a szabálysértési eljárásban a pénzbírság legalacsonyabb összege 5 ezer forint, legmagasabb összege azonban az 500 ezer forintot is elérheti.  
 
Kérjük Önöket, hogy saját maguk és embertársaik egészségének védelme érdekében fokozottan ügyeljenek a szabályok betartására!  
 
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!                             
 
 
Pető Zsolt                                                                                dr. Gáspár Anita                       polgármester                                                                                   jegyző
 
 
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.november.12.csütörtök - 12:38:30
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Magyarország Kormánya 2020. november 4. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, melyet az Országgyűlés 90 napra meghosszabbított. A Kormány ezzel egyidejűleg az eddig meghozott intézkedések fenntartása mellett újabb védelmi intézkedések bevezetését rendelte el.  
 
Kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok  

Este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.   

Ez alól kivételt képez, tehát az adott időszakban megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás:  
 
a) egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal,
b) munkavégzés céljából,
c) a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási     helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából,
d) a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott
 
da) edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából,
db) edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából,
dc) edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából,
 
e) a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzetén belül kutyasétáltatás céljából.   A b)-d) pontok szerinti eseteket okirattal szükséges igazolni.
 
A b)-c) pontok szerinti igazolás minta a Kormány honlapjáról letölthető (https://kormany.hu/hirek/kijarasi-tilalomrol-szolo-igazolas).    

Tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés.  

Tilos az amatőr csapatsportok – különösen a labdarúgás, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda – közterületen, nyilvános helyen, valamint a sportpályákon történő gyakorlása, az egyéni szabadidős sporttevékenység – futás, gyaloglás, kerékpározás – viszont megengedett.  
 
Köszönjük, hogy betartják a szabályokat! 
 
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
 
 
  Pető Zsolt                                                                                dr. Gáspár Anita                       polgármester                                                                                   jegyző
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.november.12.csütörtök - 12:30:59
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Hírkategóriák