POZÍCIÓ --->   Hírek


123720367_382326076454855_8809214981514585986_o.jpgA hivatalos híradások szerint Európában ezen belül Magyarországon is rohamosan növekszik a COVID-19 vírussal fertőzöttek száma. A hatósági intézkedések, a közösségi és egyéni védekezés ellenére a járvány mindannyiunkra valós veszélyt jelent.

Én sem vagyok ez alól kivétel. Múlt héten észlelt tüneteim után házi karanténba vonultam, majd a vírus teszt elvégzését követően a mai napon hivatalosan is értesültem a fertőzöttségemről.
 
A járványügyi elkülönítés idején Dr. Egedy Zsolt általános alpolgármester látja el a helyettesítésemmel kapcsolatos feladatokat. Én magam otthonról segítem az önkormányzati munkánk folyamatos ellátását.

 
Kérek mindenkit, hogy az egyéni védekezési szabályok betartásával (maszkviseléssel, távolságtartással és gyakori kézfertőtlenítéssel) tegyen meg mindent a vírus közösségi terjedésének megakadályozásáért!

Vigyázzunk egymásra!
 


Tisztelettel:
                          Pető Zsolt polgármester


   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.november.05.csütörtök - 15:48:18
Nyomtatóbarát változat email valakinek

123652530_3578604438945108_4505049502273562734_o.jpgMagyarország Kormánya – az országgyűlés felhatalmazása alapján- a 478/2020. (XI. 03.) Kormányrendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggésben fennálló veszélyhelyzetre tekintettel, a lakosság és a Hivatal dolgozói egészségének megóvása érdekében 2020. november 04. napjától az Abonyi Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés az alábbiak szerint történik:

A polgármesteri, alpolgármesteri, jegyzői fogadóórák továbbra is felfüggesztésre kerülnek. Észrevételeiket, kéréseiket postai úton, elektronikus levél formájában, valamint telefonon tudják benyújtani az érintett tisztségviselő részére az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +36 53 360-135/107-es mellék

E-mail: abony@abony.hu

Levelezési cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Személyesen kizárólag azon ügyfél fogadása történik, akinek a halaszthatatlan ügyében a személyes megjelenést jogszabály kötelezővé teszi (pl. egyes anyakönyvi ügyek, személyes nyilatkozattételek, vis maior).

A személyes ügyfélfogadás ebben az esetben is kizárólag előzetes – telefonon vagy e-mail útján történő – időpont egyeztetést követően történik, ügyfélfogadási időben.

Az időpont egyeztetésre és esetleges telefonos ügyintézésre az ügyintézéssel érintett szervezeti egység alábbi telefonszámain van lehetőség hivatali munkaidőn belül:

Titkárság: +36 53 360 135 / 101 és 107. mellék

Hatósági és Szociális Ügyek Osztály: +36 53 360 135 / 112, 166 és 171. mellék

Településfejlesztési Osztály: +36 53 360 135 / 142 és 145. mellék

Gazdasági Osztály: +36 53 360 135 / 119 és 121. mellék

Adócsoport: +36 53 360 135 / 124 és 125. mellék

Kérem, hogy a benyújtani kívánt beadványát szíveskedjék az elektronikus ügyintézés keretei között (e-mail, Abony Applikáció), vagy postai úton eljuttatni az Önkormányzat, illetve a Hivatal részére, továbbá lehetőségük van írásos kérelmüket, beadványukat a Hivatal bejáratán kívül, a falon elhelyezett ládában elhelyezni.

Elérhetőségeink: abony@abony.hu e-mail cím, valamint az 2740 Abony, Kossuth tér 1. postacím.

Kérem Önöket, hogy a foglalt időpontra is lehetőleg kísérő nélkül érkezzenek, kizárólag az ügyintézéssel érintett ügyfelek fogadását tudjuk megtenni.

A járványügyi készültség szabályai – így például a maszkviselés szabályai – a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel kizárólag halaszthatatlan ügyben keressék fel a Hivatalt!

A fentiekkel kapcsolatban kérem szíves megértésüket és együttműködésüket.

Az intézkedések visszavonásig érvényesek.

A Kormány döntéseiről, valamint az annak megfelelő, helyben meghozandó intézkedésekről folyamatosan tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, így kérem, hogy továbbra is kísérjék figyelemmel Abony Város internetes felületeit, valamint a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalt.


Abony 2020. november 04.

Dr. Gáspár Anita    jegyző
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.november.05.csütörtök - 15:41:05
Nyomtatóbarát változat email valakinek

123606999_3578598475612371_4570093349698558042_o.jpgMagyarország Kormánya a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. november 04. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020.(XI.3.) Korm. rendelet a kijárási korlátozással kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Azt csak munkavégzés, a munkavégzés helyére történő közlekedés, a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából lehet elhagyni, vagy ha egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet áll fenn, illetve életvédelmi céllal. A kijárási korlátozás november 5-én lép hatályba.

A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedésekkel kapcsolatban a kormányrendelet előírja, hogy tilos olyan rendezvényt szervezni, tartani, olyan rendezvényen tartózkodni, amely rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt és amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

A kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a mozielőadásokra, a nem nemzetközi sportrendezvényekre vonatkozó új szabály, hogy ezeket ugyan meg lehet tartani, de a nézőterén a nézők - a páholyok kivételével - csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni és a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el. Az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani. A 1,5 méteres távolságot meg kell tartani a páholyokban, a létesítmény területén, a kulturális vagy sportrendezvények szünetében, valamint a helyszínen található vendéglátó üzletben is. A nemzetközi sportrendezvényekre a kormányrendelet szabályain túl, a nemzetközi szövetségek előírásai alkalmazandók.

A védelmi intézkedések betartásáról és a szükséges feltételek biztosításáról a kulturális vagy sportrendezvény szervezője, illetve a helyszín üzemeltetője köteles gondoskodni.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott kulturális intézmények látogathatók, de a látogatók kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot tartani.

A szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi.

A kormány döntött arról is, hogy nem kell parkolási díjat fizetni a járvány terjedésének csökkentése, megelőzése érdekében.

A járványügyi készültségi időszak szabályai - így például a maszkviselés szabályai - a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak.
Kérjük, hogy továbbra is hiteles hírforrásokból tájékozódjanak! Kísérjék folyamatosan figyelemmel a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal (https://koronavirus.gov.hu) és az önkormányzat (mobiltelefonos Abony Applikáció, vagy www.abony.hu) közleményeit.

Abony, 2020. november 04.

            

                                                                 Pető Zsolt polgármester                                           dr. Gáspár Anita jegyzőtávollétében: Dr. Egedy Zsolt Mihály általános alpolgármester
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.november.05.csütörtök - 15:19:22
Nyomtatóbarát változat email valakinek

123765145_3578594132279472_2399172648932562128_o.jpgMagyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
2020. november 04. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Veszélyhelyzetben a Képviselő-testület ülései nem kerülnek megtartásra, ezen időszak alatt a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.   
 
Abony, 2020. november 04.
                                                           Pető Zsolt polgármester  


távollétében:        dr. Egedy Zsolt Mihály általános alpolgármester
 
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.november.05.csütörtök - 10:42:33
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Hírkategóriák