POZÍCIÓ --->   Hírek


Abonyi Polgármesteri Hivatal   
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Abonyi Polgármesteri Hivatal

Településfejlesztési ügyintéző, építész
munkakör betöltésére. 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2021. 12.22. –ig tartó közszolgálati jogviszony                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1. 
 
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint: „32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Részvétel az Önkormányzat pályázatainak benyújtásában és a megvalósuló beruházások műszaki koordinálásában. Projektekhez kapcsolódó műszaki költségbecslések, költségvetési kiírások elkészítése. Műszaki koordinációs feladatok ellátása. Önkormányzati beruházásokkal kapcsolatosan részt vesz a döntések előkészítésében, szükséges tervek előkészítésében, elkészítésében, elkészíti a szükséges beruházási okmányokat és a bonyolító szervezet bevonásával részt vesz a kivitelező kiválasztásában. A tervezett vagy folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos dokumentáció vezetése, a teljes folyamat figyelemmel kísérése, a vállalkozók által végzett felújítások, fejlesztések, beruházások helyszíni ellenőrzése, az elkészült munka átvétele, garanciális eljárások nyomon követése. Közbeszerzési és beszerzési eljárásokban való műszaki tartalmat érintő közreműködés. Részt vesz a város arculatának kialakításához kapcsolódó feladatokban Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) az Abonyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat az irányadók.                         

Pályázati feltételek:
•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés., •         
 
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         - 1-3 éves szakmai gyakorlat, - MS Office (Word, Excel, PowerPoint) magas szintű ismerete, - Helyismeret, - Építészmérnöki és/ vagy, Építőmérnöki végzettség - Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint, - Végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát, •         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - Nyilatkozat, amely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes adatok kezeléséhez az eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul •         Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 9. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gáspár Anita jegyző nyújt, a 53/360-135 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Abonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/1994/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Településfejlesztési ügyintéző, építész. •         Elektronikus úton Kovács Teodóra részére a kovacs.teodora@abony.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A nyertes pályázót telefonon vagy e-mailben értesítjük. Az eredménytelenül pályázók részére pályázat visszaküldésre kerül. A határidőn túl beadott pályázatok érvénytelenek. A pályázat érvényes, ha a pályázati felhívás szerinti formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 16. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Abony város honlapja - 2020. szeptember 21. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abony.hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 21. A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.                                        
   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.szeptember.21.hétfő - 16:12:58
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Hírkategóriák