POZÍCIÓ --->   Hírek


Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggésben fennálló veszélyhelyzetre tekintettel, a lakosság és a Hivatal dolgozói egészségének megóvása érdekében 2020. március 16. napjától az Abonyi Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés tekintetében az alábbi intézkedések kerülnek bevezetésre:
  • A polgármesteri. alpolgármesteri, jegyzői fogadóórák felfüggesztésre kerülnek. Észrevételeiket, kéréseiket postai úton, elektronikus levél formájában, valamint telefonon tudják benyújtani az érintett tisztségviselő részére az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +36 53 360-135/107-es mellék E-mail: abony@abony.hu Levelezési cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
  • Személyesen kizárólag azon ügyfél fogadása történik, akinek a halaszthatatlan ügyében a személyes megjelenést jogszabály kötelezővé teszi (pl. egyes anyakönyvi ügyek, személyes nyilatkozattételek, vis maior).

  • A személyes ügyfélfogadás ebben az esetben is kizárólag előzetes – telefonon vagy e-mail útján történő – időpont egyeztetést követően történik, ügyfélfogadási időben.

  • Az időpont egyeztetésre és esetleges telefonos ügyintézésre az ügyintézéssel érintett szervezeti egység alábbi telefonszámain van lehetőség hivatali munkaidőn belül:

Titkárság: +36 53 360 135 / 101 és 107. mellék Hatósági és Szociális Ügyek Osztály: +36 53 360 135 / 112, 166 és 171. mellék Településfejlesztési Osztály: +36 53 360 135 / 142 és 145. mellék Gazdasági Osztály: +36 53 360 135 / 119 és 121. mellék Adócsoport: +36 53 360 135 / 124 és 125. mellék
  • Kérem, hogy a benyújtani kívánt beadványát szíveskedjék az elektronikus ügyintézés keretei között (e-mail, Abony Applikáció), vagy postai úton eljuttatni az Önkormányzat, illetve a Hivatal részére, továbbá lehetőségük van írásos kérelmüket, beadványukat a Hivatal bejáratán kívül, a falon elhelyezett ládában elhelyezni.

Elérhetőségeink: abony@abony.hu e-mail cím, valamint az 2740 Abony, Kossuth tér 1. postacím.
Amennyiben a fentiek ellenére várakozni kell, kérem Önöket, hogy azt a Hivatal épülete előtt, szabad levegőn tegyék meg.
Kérem Önöket, hogy a foglalt időpontra is lehetőleg kísérő nélkül érkezzenek, kizárólag az ügyintézéssel érintett ügyfelek fogadását tudjuk megtenni.
A Hivatalban megrendezésre kerülő házasságkötéseken – a házasulandók és tanúik kivételével – legfeljebb 20 fő vehet részt, mely intézkedéssel is járvány terjedésének kockázatát szeretnénk a minimálisra csökkenteni.
Kérem a tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel kizárólag halaszthatatlan ügyben keressék fel a Hivatalt!
A Hivatalban az ügyintézés folyamatos, a veszélyhelyzetben is törekszünk a közfeladataink maradéktalan ellátására, előfordulhat azonban az egyes eljárások határidőn túli elhúzódása. Ezzel kapcsolatban munkatársaink nevében is kérem szíves türelmüket és megértésüket.
A járvány terjedésének megfékezésében kiemelt szerepe van az egyének felelős magatartásának. Erre figyelemmel kérem a fentiekkel kapcsolatban a szíves megértésüket és együttműködésüket.
Az intézkedések visszavonásig érvényesek.
Kérem továbbá, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel Abony Város internetes oldalát, valamint a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalt.
Abony 2020. március 14.

dr. Gáspár Anita jegyző
   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.március.14.szombat - 18:32:06
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Közlemény 
Városunk lakosságának egészségvédelme érdekében továbbra is a Kormány döntéseinek megfelelő, összehangolt védekezést folytatunk a koronavírus-fertőzés elleni küzdelemben.A fertőzés elkerülése érdekében a legfontosabb, hogy közösségi és egyéni szinten is mindenki tartsa be a védekezéssel kapcsolatos szabályokat és ajánlásokat!A közösségi kapcsolatok számának csökkentése, így a fertőződés lehetőségének kizárása érdekében az előző közleményekben megfogalmazott intézményi korlátozások mellett az alábbiak lépnek érvénybe       
 
 - Március 14-én 15.00. órától a Varga István Városi Sportcsarnok működése határozatlan időre szünetel. A sportegyesületek edzései és mérkőzései, valamint a magán szervezésű mérkőzések is elmaradnak. A szüneteléssel kapcsolatos részletes információkat az intézményvezető teszi közzé.        
 
- Március 14-én 15.00. órától az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely működése határozatlan időre szünetel. Az intézmény nem fogad látogatókat, a meghirdetett programok, rendezvények, szakköri foglalkozások, terembérletek elmaradnak. A szüneteléssel kapcsolatos részletes információkat az intézményvezető teszi közzé.  
   
-  Március 16-tól az Abonyi Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás határozatlan időre szünetel. A korlátozás kiterjed a polgármesteri, alpolgármesteri, jegyzői és ügyintézői fogadóórákra. Személyesen kizárólag azon ügyfél fogadása történik, akinek a halaszthatatlan ügyében a személyes megjelenést jogszabály kötelezővé teszi (pl. egyes anyakönyvi ügyek, személyes nyilatkozattételek, vis maior). A személyes ügyfélfogadás szünetelésével kapcsolatos részletes információkat Abony Város jegyzője teszi közzé.
        
- Március 14-én 15.00. órától a Humán Szolgáltató Központ gyermekek, idősek és pszichiátriai betegek részére működtetett csoportjainak működése, illetve az intézményben szervezett klubfoglalkozások határozatlan időre szünetelnek A szüneteléssel kapcsolatos részletes információkat az intézményvezető teszi közzé.

Az óvodák és bölcsődék, valamint a gyermekétkeztetés és a személyes szolgáltatást biztosító szociális ellátások működési rendjéről, a Kormány döntéseivel összhangban álló  közleményt, a későbbiekben teszem közzé.Kérem mindenkitől a védekezéssel kapcsolatos szabályok és ajánlások fegyelmezett betartását!Kérem továbbá, hogy hiteles hírforrásokból tájékozódjanak! Kísérjék folyamatos figyelemmel a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal (https://koronavirus.gov.hu) és az önkormányzat (mobiltelefonos Abony Applikáció, vagy www.abony.hu) közleményeit. 
 
Abony, 2020. március 14. 
 
Pető Zsoltpolgármester
   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.március.14.szombat - 17:45:44
Nyomtatóbarát változat email valakinek


Közlemény - 2020.03.14. 15.30.

2020. március 16-tól tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben az iskolákban. Követve az operatív törzs által és a kormányzati intézkedésekben megfogalmazott irányelveket Abony Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben a hatályos jogszabályoknak megfelelő intézkedést kezdeményeztem.

Folyamatos egyeztetést folytatok intézményeink, ezen belül az óvodák és bölcsődék vezetőivel annak érdekében, hogy a szakembereink javaslatait figyelembe véve, közösen alakítsuk ki a további működés rendet. Az óvodák bezárására jelenleg Önkormányzatunknak nincs jogi lehetősége. Emellett azonban fontosnak tartjuk, hogy azoknak a családoknak, dolgozó szülőknek is biztosítsuk a gyermekeik napközbeni felügyeletét, valamint étkezését, akik ezt munkájuk miatt másként nem tudják megoldani. 

Mindezeket figyelembe véve 2020. március 16-án hétfőtől határozatlan ideig az abonyi óvodák és bölcsődék ügyeleti rend alapján működnek az alábbiak szerint:

- A szakmai konzultációk alapján nyomatékosan kérek minden szülőt, hogy aki megteheti, ne vigye hétfőtől óvodába és bölcsődébe gyermekét.
- Kérjük, hogy a gyermekek otthon tartásának mérlegelésekor legyenek tekintettel az időskorúak fokozott védelmére irányuló ajánlásokra is. Azaz, amennyiben arra lehetőség van, a gyermekek felügyeletét a következő hetekben ne a 60 év feletti nagyszülők lássák el.
- Csak egészséges gyermek mehet közösségbe! Kérjük a szülők együttműködését, hogy betegségtüneteket mutató gyermekeket semmiképpen ne vigyenek közösségbe!
- Fontos, hogy az intézményeknek joguk van hazaküldeni azt a gyermeket, akinél bármilyen betegségtünetet észlelnek!
- A házi gyermekorvosok felé is megfogalmazzuk azt a kérést, hogy a szokásos eljárásrendnél is szigorúbban vegyék a hozzájuk fordulókat, ne engedjék közösségbe a betegségtüneteket mutató kisgyermekeket.
- Az intézményekben a gyermekek fogadása és hazaengedése is ún. „zsiliprendszerrel” történik, hogy a szülők ne lépjenek be az intézményépületekbe.
- Az elkövetkező napok tapasztalatai alapján – figyelemmel az operatív törzs és a Kormány időközben megszülető intézkedéseire – döntünk majd a további időszak működési rendjéről.

A közétkeztetésben is átmeneti intézkedéseket vezetünk be, amelyeknek a pontos tartalma az elkövetkező napokban kerül meghatározásra.

Az iskolák, óvodák, bölcsődék működésében bevezetett korlátozó intézkedések sok család életét megváltoztatják a következő hetekben, ezért mindenkitől együttműködést és a szabályok fegyelmezett betartását kérem!
Kérem továbbá, hogy hiteles hírforrásokból tájékozódjanak! Kísérjék folyamatos figyelemmel a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal (https://koronavirus.gov.hu) és az önkormányzat (mobiltelefonos Abony Applikáció, vagy www.abony.hu) közleményeit. 
Abony, 2020. március 14.

Pető Zsolt
polgármester

   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.március.14.szombat - 16:09:20
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Hírkategóriák