POZÍCIÓ --->   Hírek


Abony Város Önkormányzata a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ajánlásait figyelembe véve hoz döntést minden márciusban tervezett közösségi rendezvényről. Ķérem folyamatosan kísérjék figyelemmel az operatív törzs és az önkormányzat hivatalos közleményeit! 

Pető Zsolt polgármester
   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.március.10.kedd - 19:52:11
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Abony Város polgármestere a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek címzett levelében arra kéri a társaságot, hogy a kezelésében lévő kifogásolható utak felújításáról, illetve egyes utak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról intézkedjenek. Az abonyi városvezető Magyari László megyei igazgatónak, valamint Rutkay László megyei osztályvezetőnek írt levelében kiemeli, hogy rendszeres lakossági bejelentések érkeznek a helyi önkormányzathoz, mely szerint a Baross Gábor utca rendkívül rossz szerkezeti állapotban van, járhatatlan, és az útpadka is sürgősen felújításra, rendezésre szorul. Csapadékos időben az útfelületen áll a víz, ami veszélyezteti a kerékpáros, valamint a gyalogos forgalmat is, mert a járda is hiányos bizonyos szakaszon.   


Pető Zsolt intézkedést kér a Nagykőrösi úttal kapcsolatban is, mert annak a 2018-as felújítása csak részben valósult meg. A településvezető levelében azt írja, hogy a Nagykőrösi út- Bocskai utca elágazásától a település széléig csak az út szélét nyesték meg, és a padkázási munkálatok is elmaradtak, ezen útszakaszon nem biztosított a csapadékvíz elvezetése sem. A Nagykőrösi út- Dózsa György utca csatlakozásánál jelentős szintkülönbség alakult ki, az utómunkálatok elmaradtak. A padkarendezés az ígéretek ellenére sem valósult meg.   

A polgármester a 4611 –es úttal kapcsolatban is szót emel, mely Abonyt Törtellel köti össze. Kéri ennek a felújítását is.   Pető Zsolt a fentiek mellett kéri a Vasút út Baross Gábor utca felőli szakaszának rendezését is, mert ott az útfelület felgyűrődött és balesetveszélyes.   

A 40-es út- Szelei út kereszteződésében a város évekkel ezelőtt engedélyes tervet készített egy körforgalom kiépítésére, de forráshiány miatt ez nem valósult meg. Mindkét út kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pető Zsolt kéri, hogy vizsgálják felül a körforgalom kiépítésének lehetőségét, a nagy forgalom, és balesetveszély miatt. Amennyiben erre nincs lehetőség, a polgármester kezdeményezi közúti jelzőlámpák kihelyezését a Rossmannál lévő gyalogátkelőhelyhez.   

Ezen túl a polgármester szeretné elérni a városközpont teherforgalom általi terhelésének csökkentését is. A jelenleg használt útvonal ugyanis területi adottságaiból adódóan nem megfelelő, a Szilágyi Erzsébet- Nagykőrösi út kereszteződése és a Vasút út- Nagykőrösi út kereszteződése túl szűk. Nem férnek el a kamionok, át kell menniük a szemközti sávba, ha kanyarodnak. Ebben a kereszteződésben folyamatosan balesetveszélyes helyzetek alakulnak ki. A polgármester kéri, hogy a Mátyás király utat vegyék fel az országos közút hálózatba, valamint abból vegyék ki a Szilágyi Erzsébet utcát, a Kécskei és Vasút utat. Ezzel az intézkedéssel lényegesen élhetőbb és nem utolsó sorban balesetmentesebb városközpont alakulna ki.   

Abony sajtó  
   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.március.10.kedd - 13:37:55
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Külön forrást biztosít a kormány a koronavírus-elleni védekezéshez. 

A koronavírus-elleni védekezéshez szükséges intézkedések biztosítására a kormány kész minden támogatást megadni.A Magyar Közlönyben hamarosan megjelenő kormányhatározat több, mint 8 milliárd forint külön forrást rendel a koronavírus-elleni védekezéshez. A pénz felhasználása az Operatív Törzs utasítása alapján történik.(MTI)
   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.március.10.kedd - 08:19:10
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. I. félévi helyi adófizetési kötelezettségekről szóló (magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó, gépjárműadó, építményadó) egyenlegértesítők kézbesítése megtörtént. 

A 2020. I. félévi helyi adófizetési kötelezettségüknek 2020. március 16. napjáig tehetnek eleget pótlékmentesen.
Abban az esetben, ha a kézhez vett értesítő nem tartalmazta valamely gépjármű utáni adófizetési kötelezettségét, az értesítő hátoldalán is szereplő tájékoztatást kell figyelembe venni, mely szerint: 

"amennyiben 2019. évben gépjármű adás-vétele történt, vagy a tulajdonában/üzembentartásában lévő gépjármű gyártási éve 2004., 2008., 2012., 2016. év, abban az esetben a 2020. évi gépjárműadó fizetési kötelezettségéről határozatban értesül, amelyhez mellékeljük a 2020. I. félévi gépjárműadóról szóló készpénzátutalási megbízását is. Ezen határozatokban megjelölt fizetési kötelezettségének a határozat véglegessé válásától (kézhezvételtől számított 15 nap) számított 15 napon belül tehet eleget pótlékmentesen." 

Amennyiben fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a központi adóhatósági nyilvántartási informatikai rendszer a magyar jogszabályoknak megfelelően késedelmi pótlékot képez az adózó folyószámla-egyenlegére. 

Bármilyen további kérdésével kapcsolatban forduljon bizalommal az Abonyi Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához személyesen ügyfélfogadási időben, telefonon az 53/360-135 (125) telefonszámon, vagy az adohatosag@abony.hu e-mail címen. 

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 13:00 - 18:00 Szerda 08:00 - 16:00 Péntek 08:00 - 12:00 

Köszönöm az adók határidőben történő befizetését. 

Abony, 2020. március 09. dr. Gáspár Anita aljegyző

 
   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.március.10.kedd - 07:32:30
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Hírkategóriák