POZÍCIÓ --->   Hírek


Az „Abony Közoktatásáért” kitüntetés adományozásának rendjét Abony Város Önkormányzat Képviselő- testületének a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 6/2015. (II.27.) számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza, melynek II. fejezete szerint
II. fejezet
Abony Közoktatásáért ” kitüntetés
 1. §

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Abony Közoktatásáért” kitüntetést adományozhat azoknak a pedagógusoknak, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai, zeneművészeti oktató-nevelő munkában, nagyfokú szakmai felkészültséggel rendelkeznek a tehetséggondozás és a pedagógiai módszerek alkalmazásában.
 1. §

 1. A kitüntetésből évente legfeljebb öt adományozható.
 1. A kitüntetés adományozására a 2.§. (1) a)-c) pontjaiban meghatározottakon felül javaslatot tehetnek:

 1. helyi intézmények vezetői
 2. pedagógusok szakmai szervezetei és érdekképviseletei
 3. szülői munkaközösségek
 4. az intézményi diákönkormányzatok


 1. A kitüntetésre való felterjesztés határideje minden év március 31. napja.
 2. A kitüntetés adományozásáról a Képviselő-testület április 30. napjáig dönt.

 1. A kitüntetés átadására minden évben a Pedagógus Nap alkalmából kerül sor.


 1. §

 1. A kitüntetés adományozása során plakett, oklevél és pénzjutalom jár.
 2. A kitüntetéssel járó pénzjutalom összege nettó 100.000.- forint.”


Kérem, hogy amennyiben javaslattal kíván élni az „Abony Közoktatásáért” kitüntetés adományozására vonatkozóan, javaslatát 2020. március 31-én (kedd) 16:00 óráig szíveskedjen elküldeni az titkarsag@abony.hu e-mail címre, postai úton a 2740 Abony, Kossuth tér 1. címre, illetve leadhatja személyesen a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.február.20.csütörtök - 14:32:36
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Abony városban 2020. évben a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) lakossági adatgyűjtéseket fog végezni, melyek a következők:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei 1942 A lakosság utazási szokásai 2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, naplóvezetés 2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, éves kikérdezés 

Az összeírást a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői fogják végezni. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH adatállományából véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban fogják közölni. A lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adnak felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.február.20.csütörtök - 14:25:39
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Hírkategóriák