POZÍCIÓ --->   Hírek


Emberi Erőforrások Minisztere     

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdet

Somogyi Imre Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony      Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.16-2025.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Szelei út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók. Teljes álláspályázat IDE kattintva!
   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.február.05.szerda - 10:45:33
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Hírkategóriák